ไม่พลาด!'วีระ'saveคณากร ลั่นต้องเอาคนผิดคนชั่วในวงการยุติธรรมมาลงโทษให้หมด


เพิ่มเพื่อน    

5 ต.ค.62 - นายวีระ สมความ เลขาธิการเครือข่ายประชาชนต่อต้านคอร์รัปชัน โพสต์เฟซบุ๊กมีเนื้อหาดังนี้

ผู้พิพากษาก็ยังเป็นปุถุชนคนธรรมดา การกระทำบางอย่างก็ยังเป็นเช่นคนทั่วไป ท่านยอมทำผิดกฎหมายเอาปืนเข้าไปยิงตัวเองในศาล ใช้มือถือไลฟสดในห้องพิจารณาคดี ทั้งหมดนี้เพื่อต้องการเอาชีวิตเข้าแลกกับการทำให้สังคมได้ตื่นรู้ มารับรู้ความจริงที่เกิดขึ้นกับกระบวนการยุติธรรมไทย ท่านต้องการให้สังคมไทยได้รับรู้ว่า กระบวนการยุติธรรมไม่มีความยุติธรรม การจับคนร้ายแบบเหวี่ยงแห ยัดข้อหาคนบริสุทธิ์ การซ้อมทรมานผู้ต้องหาให้รับสารภาพ การที่อธิบดีเข้ามาแทรกแซงในการพิจารณาตัดสินคดี ทั้งหมดนี้คือความจริงที่เกิดขึ้น

แต่ยังมีความจริงที่คนไทยหลายคนอาจยังไม่ทราบในขณะนี้คือ การที่ท่านคณากรรอดชีวิตในครั้งนี้ ท่านอาจต้องถูกไล่ออกจากราชการ และต้องได้รับโทษในความผิดที่ท่านเอาปืนเข้าไปยิงตัวเองในศาล ท่านอาจรอดตาย แต่ไม่อาจรอดความผิดที่ท่านทำ

การเอาชีวิตเข้าแลกเพื่อทำความจริงให้ปรากฎแก่สังคม เป็นคุณุปการที่ยิ่งใหญ่ต่อสังคมไทย ทำให้สังคมได้เห็นความเหลวแหลกในกระบวนการยุติธรรมไทยว่าผู้พิพากษาไม่มีอิสระในการพิจารณาคดี จนต้องเรียกร้องให้มีการ คืนคำพิพากษาให้ผู้พิพากษา และคืนความยุติธรรมให้ประชาชน มีการแทรกแซงคดีในศาล มีการเปลี่ยนคำพิพากษาได้ คดีมีธง จะให้ใครติดคุก จะให้ใครพ้นผิดทั้งที่ทำความผิดจริงก็ได้ ทั้งหมดนี้คือความจริงของชีวิต

ดังนั้น ต่อจากนี้สังคมไทยจะดูแลท่านคณากรต่อไปอย่างไร หลังจากท่านรอดชีวิต หลังจากท่านพ้นโทษท่านยังเป็นพลเมืองไทยที่มีคุณค่ายิ่งคนหนึ่ง สังคมไทยควรได้ประโยชน์จากท่านอีกมากมาย สังคมไทยต้องช่วยกันดูแล ปกป้องให้ท่านได้กลับมาใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ทำประโยชน์ให้ประเทศชาติตลอดไป คนไทยช่วยกันได้ไหม? เพื่อให้สังคมดีขึ้น

จงอย่าลืม สิ่งที่ท่านคณากรได้ทำได้ดีที่สุดในชีวิตก็คือ ในฐานะหน้าที่ของตุลาการ
หน้าที่สำคัญของตุลาการ คือ การประสาทความยุติธรรมแก่ผู้มีอรรถคดีซึ่งจักต้องปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงธรรม ถูกต้องตามกฎหมาย และนิติประเพณี ทั้งจักต้องแสดงให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนด้วยว่าตนปฏิบัติเช่นนี้อย่างเคร่งครัด ครบถ้วน เพื่อการนี้ผู้พิพากษาจักต้อง ยึดมั่นในความเป็นอิสระของตนและเทิดทูนไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์แห่งสถาบันตุลาการ

ท่านคณากร เพียรชนะ ได้ทำหน้าหน้าที่ตุลาการอย่าง ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์แบบ เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมไทย เป็นตัวอย่างของตุลาการที่ดี ซึ่งหาได้ยากยิ่งในสังคมไทย

อย่าให้การเสียสละของท่านคณากรต้องสูญเปล่า
1. ต้องเอาคนผิดคนชั่วในวงการยุติธรรมมาลงโทษให้หมด ล้างความชั่วช้าให้หมดสิ้น เพื่อเป็นการคืนความยุติธรรมให้กับประชาชน
2. ผู้พิพากษาในทุกศาลต้องมีความเป็นอิสระในการทำหน้าที่ คืนคำพิพากษาให้ผู้พิพากษา

ดูแลรักษาท่านคณากร เพียรชนะ เอาไว้ save คณากร#


วันนี้ แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ เป็นวันเข้าพรรษาเมื่อพูดถึงคำว่า "เข้าพรรษา"สิ่งแรกที่คนไทยแทบทุกคนนึกถึง คือ คำว่า "ทำบุญ"เรื่องบุญนั้น..........

'การอยู่-การไป' ของสมคิด
หมอชาญชัย"เผยตาหมาก"
ภาพสะท้อน 'อนาคตไทย'
อาจารย์แหม่ม 'ผิดตรงไหน?'
การเมืองเรื่อง 'คิดกันไปเอง'
ว่าด้วยเรื่อง"ลูกหลานจัญไร"