ด่วนจี๋'หมวดเจี๊ยบ'จี้รัฐบาล-ก.ต.สอบทันที ใครแทรกแซงตุลาการ-ผู้พิพากษา


   

5 ต.ค 62 - ร.ท.หญิง สุณิสา ทิวากรดำรง รองโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะหัวหน้ารัฐบาลต้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงว่า มีใครในรัฐบาลซึ่งเป็นฝ่ายบริหาร เข้าไปแทรกแซงหรือก้าวก่ายการทำงานของฝ่ายตุลาการหรือไม่ เพราะผิดหลักการแบ่งแยกอำนาจตามระบอบประชาธิปไตย ในขณะที่ คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) ก็ต้องเร่งไต่สวนข้อเท็จจริงว่า ฝ่ายบริหารในองค์กรของศาลได้เข้าไปแทรกแซงการใช้ดุลยพินิจของผู้พิพากษาอย่างไม่ชอบธรรมหรือไม่ เพราะจากคำบอกเล่าในแถลงการณ์ส่วนตัว ของ นายคณากร เพียรชนะ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดยะลา ยืนยันว่าตนเองโดนแทรกแซงการใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาคดีที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานด้านความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยคดีหนึ่ง เป็นเรื่องของการบีบให้ลงโทษจำเลย ทั้งๆ ที่ ผู้พิพากษาเจ้าของสำนวนเห็นว่าไม่ควรลงโทษ เพราะพยานหลักฐานไม่มีน้ำหนัก ส่วนอีกคดีหนึ่ง ผู้พิพากษาถูกบีบให้ยกฟ้องหรือลดโทษให้ทหารที่ยิงชาวบ้านเสียชีวิตที่ จ.ปัตตานี 

"ซึ่งถ้าหากคำบอกเล่าของผู้พิพากษาดังกล่าวเป็นเรื่องจริง ก็ถือเป็นเรื่องใหญ่มาก เพราะผิดหลักความเป็นอิสระของศาล ที่ต้องปลอดจากการครอบงำจากฝ่ายอื่นๆ ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นับตั้งแต่ปี 2540 เป็นต้นมา ซึ่งสอดคล้องกับหลักการพื้นฐานว่าด้วยความเป็นอิสระของฝ่ายตุลาการ ตามที่บัญญัติไว้ในข้อที่ 10 ของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ เพราะขณะนี้ สังคมกำลังตื่นตระหนกเกี่ยวกับข่าวดังกล่าว จนส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการใช้อำนาจของรัฐและความโปร่งใสของกระบวนการยุติธรรม ซึ่งทุกฝ่ายต้องเร่งนำความเชื่อมั่นกลับคืนมาโดยเร็ว ที่สำคัญ กระบวนการไต่สวนหาความจริงต้องดำเนินการอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย ไม่เช่นนั้นประชาชนก็จะไม่เชื่อถือคำชี้แจงของผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งจะทำให้บ้านเมืองวุ่นวายแน่นอน ถ้าชาวบ้านรู้สึกว่าความยุติธรรมไม่สามารถเป็นที่พึ่งของพวกเขาได้"


ผมผิดอะไร?...........ฟัง "ทอน" แถลงข่าวก็ได้ข้อสรุปไม่ใช่เรื่อง "อยู่เป็น" หรือ "อยู่ไม่เป็น" แล้วล่ะ        อยู่ไปก็ไลฟ์บอยซะมากกว่า 

"ทอน-บุตร" ประเทศกูมี
"๓.๖ ล้าน" สู่วีรชนลำพะยา
คนของ 'แม้ว-ปู' จะปราบโกง
ไม่แก้ รธน.จะมีใครตาย?
ระวังจะ 'อยู่ ไม่ ได้'!
เราไม่ทิ้งกัน 'วันนี้ ๑ ล้าน' แล้ว