ยกร่างมาตรฐานวิชาชีพครูเด็กพิเศษ-ปฐมวัย


เพิ่มเพื่อน    


7ต.ค.62-กมว.เตรียมยกร่าง มาตรฐานวิชาชีพครูการศึกษาพิเศษ-เด็กปฐมวัย คาดเสร็จใน 6 เดือน “เอกชัย” มาตรฐานที่มีอยู่เดิมเหมาะกับเด็กประถมและมัธยมปกติ   ทำให้ต้องมีมาตรฐานวิชาชีพเฉพาะสำหรับครู2กลุ่มขึ้นมา   ตลอดจน เพื่อใช้เป็นหลักให้มหา’ลัย ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน  ให้สอดคล้องกัน

นายเอกชัย กี่สุขพันธุ์ ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ในที่ประชุม กมว. ได้มีมติเห็นชอบในหลักการเรื่องการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครูการศึกษาพิเศษ เนื่องจากเด็กกลุ่มนี้มีความจำเป็นที่จะต้องการบุคลากรที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะทางในการดูแลและมาตรฐานวิชาชีพครูปฐมวัย เพื่อที่จะสอดรับไปกับพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562 เพราะในปัจจุบันคุรุสภามีการใช้มาตรฐานวิชาชีพ ที่ประกอบด้วย 3 มาตราฐาน ได้แก่ มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปฏิบัติตน เพียงอย่างเดียวในการวัดครูทุกกลุ่ม ซึ่งที่ประชุม กมว.เห็นว่ามาตรฐานวิชาชีพที่มีอยู่เหมาะสมกับการใช้กับครูที่สอนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้ แต่สำหรับกลุ่มเด็กพิเศษและเด็กปฐมวัย ที่จำเป็นจะต้องมีครูที่มีลักษณะเฉพาะ ทาง กมว.จึงคิดว่าควรที่จะมีการยกร่างมาตรฐานวิชาชีพของครูทั้ง 2 กลุ่มนี้ให้ชัดเจน โดยได้มอบหมายให้คณะอนุมาตรฐานวิชาชีพ ไปดำเนินการยกร่างและคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 6 เดือน เพื่อใช้ที่จะเป็นมาตรฐานหลักให้มหาวิทยาลัยสามารถนำไปปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนในคณะหรือสาขาที่มีความเกี่ยวข้องกับเด็กพิเศษและเด็กปฐมวัย ซึ่งจะทำให้มหาวิทยาลัยสามารถพัฒนาครูได้ตรงกับความต้องการ

“นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้มีการหารือถึงเรื่องการจัดการเรียนการสอนคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป เพื่อได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ไม่ว่าจะเป็นการเรียนในระดับปริญญาใด ก็จำเป็นต้องมีปฏิบัติการสอนในวิชาเฉพาะที่ไม่น้อยกว่า 1 ปี จึงจะมีสิทธิได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู รวมถึงต้องสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพด้วย”ประธาน กมว.กล่าว
 


"ฝันดี" มา ๒ วัน กับเลข ๒ หลักวันนี้........."ฝันเด่น" ซะแล้ว ต้องถอยกลับไปที่เลข ๓ หลักใหม่ "เดวิดเจียงสา'สุข" แถลงเมื่อวาน (๘ เม.ย.)ว่า "การ์ดตกนิดเดียว" โควิดซัดเปรี้ยงเข้าปลายกระโดงคาง ติดเชื้อสดๆ เพิ่มอีก ๑๑๑ ราย

ต่ำใต้ในหล้า"บทศึกษาไทย"
"ถอยเพื่อรุกในแนวรบโควิด"
ข่าวดี "ลุงยง" ถึงคนไทย
ประเทศไทย 'ยังไงๆ ต้องรอด'
เคอร์ฟิว "เซฟก่อนตายจริงๆ"
เมื่อ 5-12 เข้ามาแทน 7-11