ไทยลุยถกทวิภาคีอินเดีย หวังดึงนักลงทุนปักหมุดอีอีซี


   

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ประจำวันที่ 7 ต.ค. 2562 ว่าที่ประชุมเห็นชอบเอกสารเจตนารมณ์ร่วมในการประชุม คณะกรรมาธิการร่วมเพื่อความร่วมมือทวิภาคีไทย-อินเดีย ครั้งที่ 8 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 ต.ค.นี้ ณ ประเทศอินเดีย โดยมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นผู้ลงนาม แบ่งเป็น 8 ด้าน ด้าน ดังนี้ 1. ด้านการเมือง ซึ่งจะมีการแลกเปลี่ยนการเยือน ระดับสูงระหว่างกัน ชุดนายกรัฐมนตรีอินเดียจะเยือนไทยอย่างเป็นทางการ ในช่วงปลายปี 62 หรือครึ่งปีแรกของปี 63


2.ด้านการทหารและความมั่นคง โดยเห็นพ้องให้ใช้ความร่วมมือว่าด้วย ความร่วมมือทางทหาร รายการประชุมหารือ ด้านการทหารไทย-อินเดีย เน้นย้ำถึงความพร้อมที่จะทำงานร่วมกันเช่นดูแลความมั่นคงทางทะเล การลักลอบขนยาเสพติด การค้าอาวุธ และการละเมิดลิขสิทธิ์ 3. ด้านเศรษฐกิจและการค้า ซึ่งทั้งสองฝ่ายยินดีที่มีการฟื้นการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้าไทย-อินเดีย โดยไทยจะเน้นในการสนับสนุนให้ภาคธุรกิจของอินเดียเข้ามาลงทุนในไทยโดยเฉพาะโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(อีอีซี)


4. ความเชื่อมโยงระหว่างไทยกับอินเดีย เดินหน้าโครงการถนน 3 ฝ่าย ฝ่าย อินเดีย เมียนมา ไทย และความตกลงยานยนต์สามฝ่ายให้แล้วเสร็จ ซึ่งจะเป็นการเชื่อมโยงการค้าทางทะเลระหว่างการ ตามแผนแม่บทด้านความเชื่อมโยงของความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือจากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจด้วย 5.ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยจะส่งเสริมงานวิจัยร่วมกัน รวมถึงการประชุมเชิงปฏิบัติการในสาขาที่สนใจ เช่น วิทยาศาสตร์การเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ หรือเทคโนโลยีอวกาศ เป็นต้น


6. ด้านการท่องเที่ยว วัฒนธรรม และการศึกษา ซึ่งเป็นการร่วมกันอยู่แล้ว และไทยจะได้แสดงการขอบคุณที่มีการขยายทุนการศึกษาระดับปริญาตรีและเอก ให้กับนักศึกษาไทย 7.ด้านกงสุล โดยจะจัดให้มีคณะทำงานร่วมเฉพาะกิจด้านการตรวจตราและการกงสุลไทย-อินเดีย อย่างสม่ำเสมอ และ 8.ด้านภูมิภาคและพหุภาคี อินเดียได้แสดงความชื่นชมต่อบทบาทของไทยในฐานะประธานอาเซียน และสนใจสนับสนุนโครงการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานตามแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน 2025 , ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง และความเป็นหุ้นส่วนด้านการพัฒนาระหว่างอิเดียกับความร่วมมือการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย


ยิ่งกว่าวันนั้นของเดือน........... "เอ๋-ปารีณา" เธอพูดถึง คุณเสรีพิศุทธ์ เตมียเวส น่ะ ก็นะ.... ไม่เคยเห็นมาก่อนว่า กรรมาธิการสภาผู้แทนฯ จะแบ่งข้างแยกขั้วซัดกันเละขนาดนี้ เน้นสนองตัณหาตัวเอง ไม่สนใจว่าประชาชนจะได้อะไร

"๓.๖ ล้าน" สู่วีรชนลำพะยา
คนของ 'แม้ว-ปู' จะปราบโกง
ไม่แก้ รธน.จะมีใครตาย?
ระวังจะ 'อยู่ ไม่ ได้'!
เราไม่ทิ้งกัน 'วันนี้ ๑ ล้าน' แล้ว
พี่น้องใต้เศร้าเราจะสุขหรือ?