'เนติวิทย์'ลั่นเป็นหน้าที่ของทุกคนที่ส่อหมิ่นสถาบัน ช่วยกันปกป้องการแสดงความเห็นของ'กาณฑ์'


เพิ่มเพื่อน    


8 ต.ค.62-  นายเนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล นิสิตคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบ๊ก Netiwit Chotiphatphaisal ว่า การจับคุณกาณฑ์ หนึ่งในคนแสดงความคิดเห็น เมื่อเกิดกระแสในทวิตวิจารณ์เรื่องหนึ่งอย่างเต็มที่ เป็นหน้าที่ของทุกคนที่วิจารณ์เรื่องเดียวกันนั้น ในการปกป้องการแสดงความคิดเห็นของคุณกาณฑ์ เราไม่ควรคิดแบบรัฐสุ่มจับสลากใครก็ตัวใครตัวมัน การแสดงความคิดเห็นเป็นเสรีภาพของมนุษย์ไม่ใช่อาชญากรรม.


วันนี้ แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ เป็นวันเข้าพรรษาเมื่อพูดถึงคำว่า "เข้าพรรษา"สิ่งแรกที่คนไทยแทบทุกคนนึกถึง คือ คำว่า "ทำบุญ"เรื่องบุญนั้น..........

'การอยู่-การไป' ของสมคิด
หมอชาญชัย"เผยตาหมาก"
ภาพสะท้อน 'อนาคตไทย'
อาจารย์แหม่ม 'ผิดตรงไหน?'
การเมืองเรื่อง 'คิดกันไปเอง'
ว่าด้วยเรื่อง"ลูกหลานจัญไร"