เพื่อชาติซัดรัฐบาลขึ้นเงินเดือนส.ส.-ส.ว. ไม่เหลียวแลปชช.


เพิ่มเพื่อน    

9 ต.ค. 62 – นายธีรพงษ์ เผ่ากา รองโฆษกพรรคเพื่อชาติ เผยว่า เมื่อวันที่ 8 ต.ค. คณะรัฐมนตรี(ครม.) อนุมัติร่างพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) เพื่อขึ้นเงินเดือนและค่าตอบแทนให้กับ ส.ส. และ ส.ว. ซึ่งเป็นการแก้ไขในเรื่องเวลาการเริ่มต้นเบิกจ่ายสำหรับเงินเดือนที่ได้ขึ้นไปก่อนหน้านี้แล้วที่ทั้ง ส.ส. และ ส.ว. ได้รับค่าตอบแทนเดือนละหนึ่งแสนบาทต้นๆ โดยกำหนดเวลาเบิกจ่ายตั้งแต่วันเลือกตั้ง หรือวันเข้ารับตำแหน่ง  

“การขึ้นเงินเดือนทั้ง ส.ส. ส.ว. องค์กรอิสระ ข้าราชการระดับสูง ผมไม่เห็นด้วยเลย ในภาวะที่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศอยู่ในสภาวะแร้นแค้นแทบจะไม่มีกิน รัฐบาลไม่สมควรใช้ภาษีที่มีอยู่จำกัดในรายจ่ายที่ยังไม่จำเป็น การขึ้นเงินเดือน ส.ส. ส.ว. องค์กรอิสระ ข้าราชการระดับสูง เป็นการสร้างความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสร้างคนจนเพิ่มขึ้นอีก ห้าปีที่ผ่านมามีการขึ้นเงินเดือนองค์กรอิสระทั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ อัยการ ศาลรัฐธรรมนูญ มีการขึ้นเงินเดือนนายพล ฯลฯ การขึ้นเงินเดือนเหล่านี้ไม่ได้เป็นการใช้เงินภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ ในภาวะที่เศรษฐกิจฐานรากกำลังจะล่มสลาย เป็นการซ้ำเติมให้ช่องว่างทางเศรษฐกิจสูงขึ้น เปรียบเสมือนการใช้งบประมาณของประเทศเพื่อผลประโยชน์ของตนเองและพวกพ้องไม่คำนึงถึงประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ” นายธีรพงษ์ ระบุ

ทั้งนี้ ตนอยู่ในพื้นที่พี่น้องประชาชนอยากฝากถึงรัฐบาลว่า ขอให้ใช้งบประมาณเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากก่อนที่ประชาชนส่วนใหญ่จะตายหมด การใช้งบประมาณภาษีช่วยคำนึงถึงประชาชนเป็นอันดับแรกด้วย อย่าให้ประชาชนคิดว่ารัฐบาลใช้จ่ายด้วยแนวคิดเพื่อผลประโยชน์และการรักษาอำนาจของตนเอง ประชาชนเริ่มเห็นความแตกต่างของวิธีการใช้งบประมาณเพื่อขึ้นเงินเดือนข้าราชการ องค์กรอิสระ ส.ส. ส.ว. กับการชดเชยให้ชาวบ้านที่นาแล้งนาล่มเพราะภัยพิบัติธรรมชาติ เกษตรกรที่นาล่มจากภัยแล้งหรือน้ำท่วมรัฐบาลเยียวยาให้ชาวนาไร่ละ 500 บาท และมีข้อจำกัดว่าให้ไม่เกิน 10 ไร่ ซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน 5,000 บาท แต่การใช้จ่ายเพื่อขึ้นเงินเดือนข้าราชการ ส.ส. ส.ว. องค์กรอิสระช่างแตกต่างราวฟ้ากับดิน ประชาชนจะสิ้นหวังหมดประเทศแล้ว เลือกตั้งเสร็จมาเกือบแปดเดือนไม่เห็นแก้ปัญหาเศรษฐกิจอะไรได้เลย.


มีข่าวสารจากเยอรมัน สำนักข่าวต่างประเทศยักษ์ใหญ่หลายเจ้ารายงานตรงกัน  รัฐบาลเยอรมันชี้แจงต่อกรรมาธิการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎรเยอรมันเมื่อวันพุธที่ผ่านมา .......ยืนยันไม่พบการกระทำใดๆ ในลักษณะที่เป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ 

'สรรพรส-สรรพเรื่อง' (เละๆ)
เมื่อคืนของ 'ประธานชวน'
นายกฯ ชัดแล้ว...ฝ่ายค้านล่ะ?
หน้า 'สัปปายรัฐสภาสถาน'
ในแผ่นดิน 'รัชกาลที่ ๑๐'
ถึงตา "ทอน-ปิยบุตร" แก้สนุ้ก