รอบนี้ส.ส.7พรรคไม่มีใครค้าน!รับเงินเดือนย้อนหลัง 2 เดือนกันทั้งรัฐสภาใช้งบฯเบ็ดเสร็จ 120 ล้านบาท


เพิ่มเพื่อน    

9 ต.ค 62 - ที่รัฐสภา นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพื่อไทย ในฐานะกรรมาธิการ (กมธ.) กิจการสภาผู้แทนราษฎร แถลงผลการประชุม เพื่อพิจารณาร่างพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) เงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของประธานและรองประธานสภาฯ ประธานและรองประธานวุฒิสภา ผู้นำฝ่ายค้านในสภาฯ ส.ส.​ , ส.ว.  และ กมธ.​ ฉบับใหม่ ตามที่ คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติในหลักการเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม

โดยนพ.ชลน่าน ยืนยันว่าเป็นการแก้ไขเนื้อหาตามที่สำนักงานเลขาธิการสภาฯ เป็นผู้เสนอเพื่อแก้ไขให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ที่กำหนดวันเริ่มสมาชิกภาพของ ส.ส. ให้นับตั้งแต่วันเลือกตั้ง ขณะที่ค่าตอบแทนรัฐธรรมนูญ มาตรา 183 ว่าด้วยเงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของสมาชิกรัฐสภาให้กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 

อย่างไรก็ตาม ในการพิจารณา ร่างพ.ร.ฎ. ดังกล่าวพบการโต้แย้งจากกระทรวงการคลังที่เห็นว่า ส.ส. และส.ว. ​ควรได้รับเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนนับตั้งแต่วันปฏิบัติหน้าที่ คือ วันปฏิญาณตน เมื่อเดือนพ.ค.ที่ผ่านมา โดยเทียบเคียงกับกฎหมายของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องที่กำหนดให้รับเงินเดือนเมื่อวันปฏิบัติหน้าที่ คือ วันที่ได้รับแต่งตั้ง

“เรื่องเสนอร่างพ.ร.ฎ.ฉบับดังกล่าวเป็นเรื่องที่สำนักงานเลขาธิการสภาฯ ดำเนินการให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ ไม่ใช่เรื่องที่ ส.ส. หรือ ส.ว. เสนอให้ขึ้นหรือเพิ่มเงินเดือนให้กับตนเอง กมธ.​เห็นด้วยที่จะแก้ไขเนื้อหาพ.ร.ฎ.ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ​ แต่การแก้ไขปรับปรุงของกฤษฎีกาก่อนที่ร่างพ.ร.ฎ.จะประกาศใช้ ที่ต้องรับความเห็นของทุกส่วนไปพิจารณา ซึ่งอาจจะมีข้อสรุปเป็นอื่นก็ได้” นพ.ชลน่าน กล่าว

นพ.ชลน่าน กล่าวด้วยว่า สำหรับการใช้งบประมาณหากร่างพ.ร.ฎ. จะมีผลบังคับใช้ ซึ่งจะทำให้ ได้รับเงินเดือนย้อนหลังไปจนถึงวันเลือกตั้ง หรือ ประมาณ 2 เดือน ทางสำนักงบประมาณ ของสภาฯ​ชี้แจงว่า หากจะใช้งบประมาาณเพื่อจ่ายส่วนดังกล่าว ต้องจัดสรรในงบประมาณกลางปี  ขณะที่จำนวนจะเป็นเท่าใดนั้น ขอให้คำนวณจากตัวเลขที่ ส.ส. 500 คน ได้รับค่าตอบแทน ประมาณ 1.2แสนบาท รวม 2เดือน ส่วน ส.ว.นั้นจะได้รับค่าตอบแทนย้อนหลัง 10 วัน 

นพ.ชลน่าน กล่าวต่อกรณีที่มีความเห็นของอดีตที่ปรึกษาของกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ระบุว่า ส.ส. ไม่ควรได้รับเงินเดือนย้อนหลัง เพราะไม่ได้ทำงาน เป็นความเห็นทางวิชาการที่สามารถแสดงออกได้ แต่มีบันทึกการประชุมของกรธ. ครั้่งที่ 70 และเป็นความเห็นของนายมีชัย ฤชุพันธุ์ อดีต ประธานกรธ. ระบุว่า เหตุผลที่ไม่บัญญัติช่วงเวลาที่ส.ส. และส.ว. จะได้รับค่าตอบแทนเหมือนรัฐธรรมนูญฉบับอื่น เพราะกรณีดังกล่าวถือเป็นสิทธิที่ควรได้ ตั้งแต่เข้าสู่ตำแหน่ง ซึ่งรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ระบุสถานะของส.ส.​เริ่มตั้งแต่วันที่เลือกตั้ง ทั้งนี้ในการประชุมกมธ.ฯ รอบหน้าจะเชิญหน่วยงานของกระทรวงการคลังมาชี้แจงถึงกฎและกติกาที่เกี่ยวข้องกับการให้ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของข้าราชการ พนักงาน ว่าสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญหรือไม่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับตัวเลขงบประมาณที่จะนำมาจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนของส.ส. ตามตัวเลขที่ นพ.ชลน่าน ระบุนั้น พบว่าจะต้องใช้งบประมาณ 120 ล้านบาท. 
 


เดือดจริงๆ! สนามเลือกตั้งนายกฯ อบจ.เชียงใหม่เที่ยวนี้มันหยด ฟาดฟันกันซะยิ่งกว่าการเลือกตั้งระดับชาติทุกครั้งที่ผ่านมา อย่างนั้นเลย.... ก็...ถึงขั้นที่ ทักษิณ ชินวัตร ต้องลงมาเองก็แล้วกัน

หมาเยี่ยวรดภูเขาทอง
บาปหนาของคณะราษฎร
'ท่านสส.ครับ...โปรดฟังสักนิด'
เหตุจาก 'เลือดนอง' กลางจอ
สืบสายโลหิต 'ม็อบ ๓ นิ้ว'
ก็มันยาว "ก่อนจะเป็นศพ"