แอปพลิเคชัน"กินไง วัยเก๋า"


เพิ่มเพื่อน    

    ผู้สูงอายุที่ต้องการดูแลตนเองด้านโภชนาการ ว่ากินอย่างไรถึงจะสุขภาพดี เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ตอนนี้มีแอปพลิเคชัน “กินไง วัยเก๋า” เป็นแอปพลิเคชันที่พัฒนาและสนับสนุนทุนวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (SCT) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยภายใต้โครงการเรื่องระบบดูแลผู้สูงอายุด้านโภชนาการ เพื่อสนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุแบบยั่งยืน พื้นที่เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ลองเข้าไปดูได้นะคะ.


ไม่อยากให้เครียด...... และบีบรัดตัวเองจนแทบกระดิกตัวไปทางไหนไม่ได้กันอย่างนั้นเลยครับ! กรณี ประเทศเราให้เกียรติ "บุคคลคณะทูต" ด้วย "อภิสิทธิ์ทางการทูต" ในการเข้าประเทศ

ทดสอบสถานการณ์ 'รอบ ๒'
บันทึก 'มหาประชายินดี' ไทย
'ธนาธรกับการจารกรรม'
ลับแล "เมืองไทย" ในดรามา
ลิงในวิถีที่เหนือคณะก้าวหน้า
'เมย์เดย์..เมย์เดย์' คนเห็นผี!