แอปพลิเคชัน"กินไง วัยเก๋า"


เพิ่มเพื่อน    

    ผู้สูงอายุที่ต้องการดูแลตนเองด้านโภชนาการ ว่ากินอย่างไรถึงจะสุขภาพดี เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ตอนนี้มีแอปพลิเคชัน “กินไง วัยเก๋า” เป็นแอปพลิเคชันที่พัฒนาและสนับสนุนทุนวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (SCT) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยภายใต้โครงการเรื่องระบบดูแลผู้สูงอายุด้านโภชนาการ เพื่อสนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุแบบยั่งยืน พื้นที่เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ลองเข้าไปดูได้นะคะ.


เสาร์นี้...เป็นเสาร์สุดท้าย "เดือนพฤษภา."นักสถิติศาสตร์การบ้าน-การเมืองบอกว่า "พฤษภา.กับตุลา." เป็นเดือน "ชง" ของประเทศ

"ความต่างระหว่างคนกับสัตว์"
ทุกด้าน "สถานการณ์" เป็นต่อ
ผู้ชายคนหนึ่งชื่อ "ประยุทธ์"
อันตรายกว่า 'สารอันตราย'
"ฝันดี-ฝันร้าย"ของไทยวันนี้
"โลกเปลี่ยนไป-ไทยเปลี่ยนรวย"