"ณรงค์"มอบนโยบายอาชีวะ เพิ่มคนเรียนสายอาชีพ 50%ของผู้เรียนทั้งระบบ ตั้งเป้าป้อนคนเข้าอีอีซี


   


10ต.ค.62-นายณรงค์ แผ้วพลสง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) รักษาราชการเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (รักษาราชการเลขาฯ กอศ.) กล่าวว่า ขณะนี้ตนมองว่าการขับเคลื่อนงานอาชีวศึกษามีเรื่องใหญ่ 2 เรื่อง คือ ผู้ให้ความสนใจมาศึกษาต่อในสายอาชีพยังน้อยกว่าที่ควรจะเป็น ทั้งที่บริบทในปัจจุบันแนวโน้มมุ่งไปในเรื่องการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ซึ่งการเรียนอาชีวศึกษาตอบโจทย์เรื่องนี้อย่างมาก แต่ตัวเลขจำนวนผู้เรียนสายอาชีวศึกษาในปัจจุบันก็ถือว่าเพิ่มขึ้นจากเดิมจำนวนมาก โดยเฉพาะในปีการศึกษา 2562 เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 40 ทั้งนี้ตนได้ตั้งเป้าหมายว่าในปีการศึกษา 2563 จำนวนผู้เรียนอาชีวศึกษาจะต้องเพิ่มขึ้น สัดส่วนผู้เรียนในสายสามัญและสายอาชีพ ต้องเป็นร้อยละ 50 ต่อ 50 ด้วยหลายวิธี เช่น สะพานเชื่อมโยงการจัดศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา การจัดการเรียนการสอนในสาขาที่เป็นที่นิยม เป็นต้น


สำหรับเรื่องปัญหาที่ผ่านมาระหว่างการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการไม่เปิดให้สถาบันอาชีวศึกษาเข้าไปแนะแนว หรือมีไม่ให้เด็กมาเรียนสายอาชีพ เพราะไม่ต้องการให้งบอุดหนุนรายหัวลดลงนั้น ตนมองว่าเราต้องก้าวข้ามปัญหาเหล่านี้ไปให้หมด ซึ่งนโยบายของนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ประกาศชัด เรื่อง ความเป็นเอกภาพของผู้บริหารระดับสูง ทุกคนต้องจับมือกัน คิดร่วมกัน ทำงานร่วมกัน ซึ่งการทำงานแบบมีเอกภาพจะช่วยให้ปัญหาต่างๆ สามารถแก้ไขได้

นายณรงค์ กล่าวต่อว่า อีกเรื่องที่สำคัญ คือ การยกระดับคุณภาพการศึกษาสายอาชีพ ซึ่ง รมว.ศธ. เน้นย้ำเป็นอย่างมากว่าจะต้องดูแลการศึกษาอาชีวะให้ดีที่สุด โดยตนก็เดินหน้าหารือกับผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และคณะทำงานของตน เพื่อที่หาแนวทางในการขับเคลื่อนเรื่องนี้ เพราะเป็นเรื่องที่จะตอบโจทย์ทั้งเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และเศรษฐกิจของประเทศ อาจจะต้องมีการเจาะกลุ่มอาชีพที่โดดเด่นและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานยกระดับให้ตอบโจทย์ประเทศและโลกให้ได้ และตนเตรียมที่จะสร้างระบบโดยการนำปัญหาอุปสรรคของ สอศ.ทั้งหมดมาวางให้เห็นภาพชัดเจน และได้รับการแก้ปัญหาอย่างตรงจุด และต้องมีการยึดหลักการแก้ปัญหาให้เข้ากับบริบทของแต่ละพื้นที่ด้วย รวมถึงจะต้องมีการพัฒนาเรื่องภาษาอังกฤษ ซึ่งตนได้มอบให้คณะทำงานคิดนำเสนอรูปแบบการพัฒนาเรื่องนี้ และในประชุมผู้บริหารสถาบันอาชีวศึกษาทั่วประเทศ ช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน ที่จังหวัดสงขลา ตนจะมอบนโยบายเรื่องเหล่านี้ทั้งหมด เพราะการที่เราจะเพิ่มจำนวนผู้เรียนสายอาชีพได้ เราจะต้องเดินไปพร้อมกับการยกระดับคุณภาพการศึกษาอาชีวะ


โง่แล้วโทษ "กล้วย"! อย่างนี้ต้องให้ "เพื่อไทย-อนาคตใหม่" กินไข่แทนกล้วย เยื่อหุ้มสมองจะได้แข็งแรง คิดอะไรได้มากกว่าเอะอะ "วอล์กเอาต์"

เพื่อไทย 'หลอกแก้ผ้า' น้องใหม่
'ความลับทางทหารที่จำแม่น'
พรรคร่วม 'หลวม' ในแกนนำ
มีอะไรเสนอนอกจาก 'แบน'?
จากสภาสู่ 'พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์'
สภา "ปลาน้ำลึก-ปลาน้ำตื้น"