“ศุลกากร” อวดผลงานจัดเก็บปี62ทะลุเป้าอานิสงส์รีดภาษีรถหรู


เพิ่มเพื่อน    

11 ต.ค. 2562 นายชัยยุทธ คำคุณ โฆษกกรมศุลกากร เปิดเผยถึงผลการจัดเก็บรายได้กรมศุลกากรประจำปีงบประมาณ 2562 ว่า กรมฯ สามารถจัดเก็บรายได้อยู่ที่ 108,523 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณที่ตั้งไว้ที่ 100,000 ล้านบาท ประมาณ 8,523 ล้านบาท หรือ 8.5% และสูงกว่าคาดการณ์ที่ตั้งไว้ที่ 108,000 ล้านบาท จำนวน 523 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 0.5% ซึ่งเป็นผลมาจากการจัดเก็บรถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่สามารถจัดเก็บได้ 12,816 ล้านบาท โดยในจำนวนนี้ มีการจัดเก็บภาษีอากรนำเข้ารถหรูที่ในช่วง 10 เดือนของปีนี้ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะรถยนต์ยี่ห้อปอร์เช่และเบนท์ลีที่จัดเก็บได้เพิ่มกว่าปีงบประมาณ 2561 ถึง 102.9% และบีเอ็มดับเบิ้ลยู 18% ซึ่งสาเหตุมาจากกรณีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) คุมเข้มการนำเข้ารถหรูในปี 2561 ทำให้เกิดการชะลอตัวการนำเข้ารถยนต์ดังกล่าว

ขณะที่การจัดเก็บรายได้จากส่วนประกอบรถยนต์ อยู่ที่ 8,164 ล้านบาท ยารักษาโรคจัดเก็บได้ 4,346 ล้านบาท เครื่องสำอางจัดเก็บได้ 2,308 ล้านบาท และรถยนต์โดยสารจัดเก็บได้ 2,150 ล้านบาท ส่วนการจัดเก็บรายได้แทนหน่วยงานอื่น จัดเก็บได้จำนวน 479,935 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 7,330 ล้านบาทหรือ 1.6% โดยแบ่งเป็นจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (แวต) 326,114 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,088 ล้านบาท หรือ 1% และภาษีสรรพสามิต 106,897 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,531 ล้านบาท หรือ 3.4%

“การจัดเก็บรายได้ภาษีในปีงบประมาณ 2563 นั้น คาดว่าจะยังสามารถจัดเก็บได้ตามประมาณการที่ตั้งไว้ที่ 111,000 ล้านบาท โดยรายได้ภาษีหลักยังคงเป็นภาษีนำเข้ารถยนต์ ส่วนประกอบรถยนต์ ยารักษาโรค และเครื่องสำอางอยู่ โดยยืนยันอธิบดีกรมศุลกากรให้ความสำคัญและเร่งรัดการจัดเก็บให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้” นายชัยยุทธ กล่าว

ส่วนการเร่งรัดปราบปราม การลักลอบและหลีกเลี่ยงนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรโดยมิผ่านพิธีการศุลกากรนั้น ในปีงบประมาณ 2562 กรมศุลกากรตรวจพบการกระทำผิดตามกฎหมายศุลกากรหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากรได้ทั้งสิ้น 32,255 คดี ซึ่งคิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 2,784 ล้านบาท เป็นจำนวนคดีจากการลักลอบ 20.7% คิดเป็นมูลค่าจากการกระทำผิดกรณีลักลอบ 65.2% เป็นจำนวนคดีจากการหลีกเลี่ยง 79.3% คิดเป็นมูลค่าจากการกระทำผิดผิดกรณีหลีกเลี่ยง 34.8%

ทั้งนี้มีสินค้าที่มีมูลค่าการลักลอบนำเข้าที่สำคัญได้แก่ ยาเสพติดประเภท เมทแอมเฟตามีน และยาเสพติดประเภท โคคาอีน ส่วนสินค้าที่มีมูลค่าการลักลอบส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ ยาเสพติดประเภท เมทแอมเฟตามีน รถยนต์ สำหรับขนส่งบุคคลเป็นหลัก และยาเสพติดประเภท เคตามีน

ขณะที่การให้บริการรับชำระค่าภาษีอากรทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยผ่านช่องทางการให้บริการของธนาคารและตัวแทนรับชำระ (ระบบ Bill Payment) นั้น ส่งผลให้ในช่วง 10 เดือนที่ดำเนินการมา ทำให้ผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการสามารถลดค่าใช้จ่าย ได้ถึง 334.37 บาท ต่อ 1 ใบขนสินค้า หรือปีละ 286 ล้านบาท และจากสถิติการใช้ระบบดังกล่าวในรอบ 9 เดือนที่ผ่านมา มีผู้ประกอบการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินด้วยตนเอง เป็นจำนวน 1,848,947 ฉบับ คิดเป็น 99.93% ของจำนวนใบเสร็จรับเงินที่รับชำระด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด


วันนี้ แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ เป็นวันเข้าพรรษาเมื่อพูดถึงคำว่า "เข้าพรรษา"สิ่งแรกที่คนไทยแทบทุกคนนึกถึง คือ คำว่า "ทำบุญ"เรื่องบุญนั้น..........

'การอยู่-การไป' ของสมคิด
หมอชาญชัย"เผยตาหมาก"
ภาพสะท้อน 'อนาคตไทย'
อาจารย์แหม่ม 'ผิดตรงไหน?'
การเมืองเรื่อง 'คิดกันไปเอง'
ว่าด้วยเรื่อง"ลูกหลานจัญไร"