ตีเหล็กตอนร้อน


เพิ่มเพื่อน    


    ฟัง พล.ต.อ.มนู เมฆหมอก รอง ผบ.ตร. ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานแก้ไขปัญหาพนักงานสอบสวน แจกแจงแนวทางการแก้ปัญหาพนักงานสอบสวน ที่วางเอาไว้ 3 ระยะ 
    ระยะเร่งด่วน
    คือแก้ปัญหาการแต่งตั้งรอบที่ผ่านมาที่ผิดฝาผิดตัว คนที่ไม่เคยทำงานสอบสวนมาก่อน จาก สวป. มาเป็น สว.สอบสวน หรือรอง สว.สอบสวน ที่มีวุฒิทางกฎหมาย แต่ไม่เคยทำงานสอบสวนมาก่อน และมีอายุมาก ทำให้เป็นปัญหาอุปสรรคในการทำงาน 
    ระยะกลางและระยะยาว
    คือการจะทำอย่างไรให้ยั่งยืนได้ ให้คนอยากมาอยู่งานสอบสวน โดยจะเพิ่มช่องทางการเจริญก้าวหน้า เงินค่าตอบแทน พยายามนำข้อดี-ข้อเสียมาเปรียบเทียบกัน เพื่อให้พนักงานสอบสวนมีขวัญกำลังใจที่ดีขึ้น
    ถือว่า "รองฯ มนู" รู้และเข้าใจปัญหาพนักงานสอบสวนอย่างแท้จริง
    เพียงแต่ว่าการแก้ปัญหาจะทำได้มากน้อยขนาดไหน เพราะตำรวจที่ถูกแต่งตั้งแบบ "ผิดฝาผิดตัว" มีเยอะพอสมควร การจะหาตำแหน่งที่เหมาะสม ตำแหน่งที่เพียงพอแล้ว "บิ๊กแป๊ะ" พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ต้องมีใจเป็นธรรม มีความโปร่งใส
    สิ่งสำคัญต้องยอม "เสียสละ"    
    นอกจากนี้ก็เป็นระยะเวลาที่จะแก้ปัญหาที่จะทันในการแต่งตั้งครั้งนี้หรือไม่ หรือต้องรอไปปีหน้า ปีโน้น 
    เพราะเท่าที่ฟังคำสัมภาษณ์ของ "รองฯ มนู" ก็ไม่ได้ยืนยันว่าการแก้ปัญหาพนักงานสอบสวนจะทันการแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจระดับสารวัตร (สว.) ถึงรองผู้บังคับการ (รอง ผบก.) วาระประจำปี 2562 ที่ตามกฎ ตามระเบียบ ก.ตร. กำหนดให้ต้องแต่งตั้งแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 พ.ย.หรือไม่
    รองฯ มนูบอกเพียง "จะแก้ไขเสร็จทันสิ้นเดือน พ.ย.นี้หรือไม่นั้น  ก็จะพยายามเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุด" 
    พนักงานสอบสวนที่ถูกแต่งตั้งแบบผิดฝาผิดตัว ก็คงต้องลุ้น ต้องวัดใจ "ผู้บังคับบัญชา" จะเร่ง จะรีบกันแค่ไหน 
    แต่ถ้าจับทิศทางความตั้งใจของ "ผบ.จักรทิพย์" ที่มีหนังสือวิทยุในราชการด่วนที่สุด ลงวันที่ 30 ก.ย.ที่ผ่านมา ไปถึง ผบช.น. ภ.1-9 ก. ปส. สตม. และ สกพ. จตช. รอง ผบ.ตร. และผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าผู้ช่วย ผบ.ตร. และผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่า 
    แจ้งให้ทุกหน่วยสำรวจรายชื่อข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรสายงานสอบสวนในสังกัด ซึ่งได้รับการแต่งตั้งมาจากสายงานอื่น รวมทั้งสอบถามข้าราชการตำรวจดังกล่าว ว่ามีผู้ใดสมัครใจขอรับการแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งนอกสายงาน โดยให้ส่งบัญชีรายชื่อพร้อมบันทึกสมัครใจขอรับการแต่งตั้งมายัง ตร. (ผ่าน สกพ.) ภายในวันที่ 10 ต.ค. ที่ผ่านมา
    แสดงให้เห็นว่า "ผบ.จักรทิพย์" จริงจังกับการแก้ปัญหาให้พนักงานสอบสวนครั้งนี้ 
    เมื่อเหล็กกำลังร้อนๆ แล้ว ต่อไปก็ขึ้นอยู่กับ "รองฯ มนู" และคณะทำงานแก้ไขปัญหาพนักงานสอบสวน จะรีบตีให้เห็นเป็นรูปเป็นร่างได้แค่ไหน
    ถ้าจะให้ "ตำรวจ" มีขวัญ กำลังใจในการทำงาน ควรจะทันการแต่งตั้ง "นายพัน" วาระปี 2562 นี้.


มีคำชี้แจงเรื่อง "รื้อวัดทำสถานีรถไฟฟ้า" ดังนี้ ครับ คุณ TAWATCHAI CHONGVUTICHAI ส่งข้อความผ่าน WWW.PLEWSEENGERN.COM ว่า ป๋าเปลวครับ

"รื้อวัดทำสถานีรถไฟฟ้า"
'แอมมี่' คือ 'หนังตัวอย่าง'
'สสร.' หรือจะ 'ขันจอหว่อ'?
'แล้วรัฐบาลจะเอายังไง?'
'ไฟป่า-ไฟเมือง' เรื่องจงใจ
ว่าด้วย 'ดอกประชาธิปไตย'