หากพูดว่าจะแก้มาตรา 1 หรือไม่ก็ไม่สามารถคุยได้!อดีตที่ปรึกษากรธ.ยกมาตรา255อบรมนักวิชาการหัวร้อน


   

12 ต.ค 62 - นายเจษฎ์ โทณวณิก อดีตที่ปรึกษากรรมการร่างรัฐธรรมนูญ กล่าวถึงกรณีที่พรรคการเมืองและนักวิชาการออกมาเคลื่อนไหวแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 1 ว่า รัฐธรรมนูญมาตรา 255 ระบุไว้ว่าการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่เป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐ จะกระทํามิได้ 

"ดังนั้นการแก้มาตรา 1 ก็ทำไม่ได้อยู่แล้ว ประกอบกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญต้องการให้บ้านเมืองเป็นปึกแผ่น ดังนั้นใครที่คิดจะแบ่งแยกบ้านเมืองก็ทำไม่ได้ และสุดท้ายรูปแบบของการสร้างชาติ ไม่ว่าบ้านเมืองไหน เขาจะปกครองแบบรัฐเดี่ยว หรือสหพันธ์รัฐ ก็ไม่มีใครคิดจะแบ่งแยกบ้านเมืองตัวเองอยู่แล้ว ดังนั้นถ้ายึด 3 ลักษณะนี้ การจะแก้รัฐธรรมนูญมาตรา 1 ก็เป็นไปไม่ได้"

นายเจษฎ์ กล่าวอีกว่า ส่วนที่มีการแย้งว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการนั้น ต้องดูว่าอยู่บนพื้นฐานการคิดทางวิชาการในแง่มุมใด อย่างเชิงรัฐศาสตร์ที่ไม่ได้พูดเรื่องแบ่งแยกดินแดนเพียงอย่างเดียว แต่มีเรื่องเศรษฐกิจ สังคมเข้ารวมอยู่ด้วย หรืออาจคุยว่าถ้าจะมีการปกครองในรูปแบบอื่น ทำได้แบบไหนบ้าง อาจจะเป็นการปกครองรูปแบบพิเศษได้หรือไม่ อย่างนี้ก็พอคุยกัน แต่หากพูดว่าจะแก้มาตรา 1 หรือไม่ ก็ไม่สามารถคุยได้


ขอโทษที............ จู่ๆ ผมหายต๋อม บางท่านอาจตำหนิ ที่ไม่บอกกล่าวอะไรกันเลย ตามประสา "ชราชน" น่ะครับ ปุปปับ พรรคพวกต้องหามเข้าโรงพยาบาล นอนดูน้ำเกลือหยด ติ๊ก..ติ๊ก..อยู่ ๔ คืน

คนของ 'แม้ว-ปู' จะปราบโกง
ไม่แก้ รธน.จะมีใครตาย?
ระวังจะ 'อยู่ ไม่ ได้'!
เราไม่ทิ้งกัน 'วันนี้ ๑ ล้าน' แล้ว
พี่น้องใต้เศร้าเราจะสุขหรือ?
จาก 'บางระจัน' ถึง 'ลำพะยา'