แผ่นดินของเราในมุมมอง'ปิยบุตร'เรียกร้องร่วมกันสร้างชาติ ปล่อยกองทัพ-สื่อดาวสยาม 4.0-รัฐบาลสืบทอดอำนาจไม่มีทางแก้ปัญหาชาติได้


เพิ่มเพื่อน    

12 ต.ค 62 - ที่สำนักงานพรรคอนาคตใหม่ ชั้น 5 อาคารไทยซัมมิท นายปิยบุตร แสงกนกกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ กล่าวบรรยายพิเศษหัวข้อ “แผ่นดินของเราในมุมมองประชาธิปไตย: บทบาทของประชาชนในการสร้างชาติ” ตอบโต้ชี้แจงกรณี พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) กล่าวบรรยายพิเศษเมื่อวันที่ 11 ต.ค. ที่ผ่านมา ว่า แผ่นดินของเรา หรือชาติ ทั้งหลายทั้งปวงคือสิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์คิดค้น สร้างขึ้นมาเป็นจุดหลอมรวมคนเข้ามาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ก่อเกิดจากจิตสำนึกร่วมกัน ความเสียสละที่เราร่วมกันทำในอดีตและจะทำต่อไปในอนาคต เมื่อพูดถึงชาติคือคนที่อาศัยอยู่ในชาติ คือคนปัจจุบันให้คิดถึงอดีตฝันถึงอนาคต ถ้าหากเราต้องการทำให้คนมีจิตสำนึกร่วมกัน จำเป็นต้องสร้างประชาชน เพื่อให้ประชาชนมาสร้างชาติ คนก็จะเกิดจิตสำนึกร่วมกัน ชาติจึงเท่ากับประชาชน ไม่มีประชาชนก็ไม่มีชาติ ถ้าประชาชนไม่รวมตัวก็ไม่สามารถสร้างชาติได้ ไม่สามารถขาดอย่างใดอย่างหนึ่งได้

ปัจจุบันมีการเคลื่อนไหวของประชากรตลอดเวลา การสร้างชาติจะยึดติดวิธีคิดโยงกับเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม แต่เพียงอย่างเดียวไม่ได้อีกต่อไป ต้องสร้างคุณค่าพื้นฐานร่วมกันใหม่เพื่อสร้างชาติ ประกอบด้วย ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิเสรีภาพ เสมอภาพ พึ่งพาอาศัยกันฉันมิตร และเคารพความแตกต่างหลากหลายของผู้อื่น ทั้ง 4 ข้อ ถ้าทำให้ประชาชนเชื่อมั่นในคุณค่าพื้นฐานนี้ได้เราจะสร้างชาติได้ แม้เราจะคิดเห็นแตกต่างกัน ทะเลาะกัน สนับสนุนฝ่ายการเมืองแตกต่างกัน แต่ทุกคนเป็นประชาชนคนไทยอาศัยร่วมกัน ตนอยากเชิญชวนร่วมกันสร้างแผ่นดินของเราด้วยการเคารพความเป็นคนของผู้อื่น ถ้าทำสำเร็จจะเป็นแผ่นดินของเรา เป็นแผ่นดินของคนไทยทุกคน ความมั่นคงของชาติจึงเท่ากับความมั่นคงของประชาชน คือในทางเศรษฐกิจอยู่ท้อง มีรายได้เพียงพอ มีหลักประกันในชีวิต เกิดมาอยู่รอดอย่างปลอดภัย ไม่กังวลภัยอันตราย มีสิทธิเสรีภาพ สร้างสรรค์ชีวิตของตนเองและสร้างชาติได้ การทำงานได้ ต้องมีการศึกษาที่ดี เปิดโอกาสให้คนในชาติเข้าถึงความรู้ ไปใช้สิทธิเสรีภาพในการดำรงชีวิต ซึ่งรัฐบาลมีหน้าที่รักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ชีวิต การศึกษา

นายปิยบุตร กล่าวถึงการแบ่งรูปของรัฐว่า มี 2 เกณฑ์ คือ 1. พิจารณาจากที่มาประมุขของรัฐ เป็นราชอาณาจักรหรือสาธารณรัฐ 2.โครงสร้างการจัดวาง เป็นรัฐเดี่ยวหรือสหพันธรัฐ ซึ่งในโลกแบ่งออกได้ 4 กลุ่ม ประเทศไทยรูปของรัฐ เป็นราชอาณาจักรและเป็นรัฐเดี่ยว ต่อเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบันรัฐธรรมนูญ 2560 เวลาท่าน ผบ.ทบ.พูดอย่าเอาความรู้สึกส่วนตัวมาตัดสิน เพราะมาตรา 255 การแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือเปลี่ยนรูปแบบของรัฐจะกระทำไม่ได้ ให้ดูรัฐธรรมนูญที่พวกท่านร่างขึ้นมาดู

นายปิยบุตร ชี้ว่า เป็นการนำความเห็นนักวิชาการคนหนึ่งขึ้นมาทำลายความชอบธรรมของการแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคฝ่ายค้าน เราเห็นกันอยู่แล้วว่าแก้ไม่ได้ เราประกาศหลายครั้งว่าจะตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) เว้นไม่แตะต้องรัฐธรรมนูญหมวด 1-2 ผบ.ทบ.จะต้องไม่นำความเชื่อท่านเองมาทำลายขบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตย การแก้ตามระบบไม่มีทางเปลี่ยนแปลงระบอบหรือรูปของรัฐได้ มีกรอบอยู่ แก้ไม่ได้หรอกไอ้ที่จินตนาการกันไป ตรงกันข้ามคณะรัฐประหารเข้ามายึดอำนาจฉีกรัฐธรรมนูญทั้งฉบับจะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้ ประชาชน ส.ส. ที่ต่อสู้สร้างพรรคในระบบรัฐธรรมนูญที่ท่านออกแบบขึ้นมา ไม่มีวันเกินกรอบนี้ได้ คนที่มีความคิดกับคนที่มีอาวุธ ใครกันแน่ที่ละเมิดมาตรา 1 ได้

นายปิยบุตร กล่าวประเด็นกระบวนการทำให้รัฐกลายเป็นรัฐทหาร ว่า ทหารทำหน้าที่รักษาความมั่นคง เขาจะไม่เข้ามาเล่นการเมือง หลายประเทศเขาไม่ให้เอากองทัพมายุ่งการเมือง แต่เราทำต่อเนื่องมาเรื่อยๆ อย่างแนบเนียนแยบคาย การคงอำนาจกองทัพได้ต้องมีวิกฤตมีปัญหา เมื่ออยากให้กองทัพมีบทบาทการเมืองตลอดไป จำเป็นต้องทำให้ประเทศมีวิกฤติตลอดเวลา จะได้ครองอำนาจไปตลอดเพื่อแก้ไข การใช้อำนาจพิเศษของทหารเข้ามาแก้ไขปัญหาทางการเมือง ทำเรื่องยกเว้นให้เป็นเรื่องปกติ สถานะพิเศษกลายเป็นสถานะถาวร ปรากฏชัดที่สุดคือมาตรา 44 และที่ด่านักการเมืองเลว สร้างความแตกแยก ชักศึกเข้าบ้าน และล่าสุดคือล้างสมองคนรุ่นใหม่ เป็นการประดิษฐ์วาทกรรมให้เกิดวิกฤติ ให้กองทัพมีอำนาจตลอดเวลา อยู่เหนืออำนาจพลเรือน เรามักได้ยินคำว่าวงจรอุบาทว์การเมืองไทย มีเลือกตั้ง มีปัญหาวิกฤติคอร์รัปชั่น ขัดแย้ง รัฐประหาร ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ แต่จริงๆ มันคือวงจรรัฐประหารที่หยุดยั้งประชาธิปไตย การพัฒนาประชาธิปไตยต้องพัฒนาคน จะไม่มีวันพัฒนาได้ถ้ารัฐประหารตัดตอนตลอดเวลา พอชนชั้นนำรู้สึกคุมไม่อยู่ก็รัฐประหารเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ เมื่อใดที่ประชาชนตระหนักรู้และรุดหน้า เมื่อนั้นก็เกิดรัฐประหาร

นายปิยบุตร กล่าวตอบโต้เรื่อง Hybrid Warfare ว่า นานาประเทศมองไทยเป็น Hybrid Regime ระบอบลูกผสม มี 8 ข้อ คือ 1.เผด็จการที่มีการเลือกตั้ง 2.อุดมการณ์บังหน้าเพื่อผลประโยชน์ 3.โครงการช่วยคนจนแต่เอื้อทุนใหญ่ 4.สัมปทานรัฐที่ไม่ได้ทำเพื่อรัฐ 5.ล่าอาณานิคมภายใน 6.ประวัติศาสตร์ที่ไร้ประชาชน 7.ถอยกลับกรมกองแต่ตบเท้าเป็นระยะ 8. ศัพท์ใหม่แต่วิธีคิดแบบเก่า การบรรยายของ ผบ.ทบ. มีคำใหม่ๆ เต็มไปหมด แต่สิ่งที่ท่านพูดกระบวนทัศน์ยังอยู่ในยุคสงครามเย็น มองความคิดแตกต่างคือสิ่งที่ผิด ฝ่ายความมั่นคงต้องไปจัดการ สร้างความหวาดกลัว แบ่งแยกแล้วปกครอง ขณะที่ความมั่นคงสมัยใหม่พูดถึงเทคโนโลยี การแก้ไขปัญหาใหญ่ๆ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกัน ปัจจุบันจาก Warfare เปลี่ยนเป็น Lawfare แล้ว เช่นกรณีสหรัฐอเมริกาแทรกแซงลาตินอเมริกา ก่อรัฐประหารล้มรัฐบาลสังคมนิยมออกไป ปัจจุบันการยึดอำนาจโดยใช้อาวุธโลกไม่ยอมรับ จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนเป็นใช้กฎหมายเข้าจัดการ ใช้กลไกเอาเรื่องการเมืองไปอยู่ในมือของศาล ให้ศาลเข้ามาตรวจสอบผ่านการยุบพรรค ตัดสินคดีคอร์รัปชั่น และอาศัยสื่อปั่น เช่นเรื่องไม่ถึงไหนก็เขียนผิดแน่ ยุบแน่ทุกวัน เรื่องนิดเดียวเขียนพาดหัวข่าว 200 ข่าว ปั้นทุกวันให้สังคมคิดร่วมกันพรรคไม่รอด นักการเมืองไม่รอด สุกงอมเพียงพอศาลก็ตัดสิน อย่างที่ลาตินอเมิรกา ศาลปลดประธานาธิบดีที่ประชาชนนิยมออกไปแล้วหลายคน พอได้ผู้นำขวาจัดเข้ามาก็ลดสิทธิอำนาจของประชาชน

เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ กล่าวว่า ประเทศไทยติดหล่มขัดแย้งมา 13 ปี หนุ่มสาวไม่เห็นอนาคต คนวัยทำงานไม่ขยับชนชั้น คนสูงอายุไม่แน่ใจจะส่งมอบสังคมแบบไหน เผชิญปัญหากับดักรายได้ปานกลาง ความเหลื่อมล้ำ ไม่มีสวัสดิการที่ดีเพียงพอ ความแตกแยก ซึ่งใหญ่และยากเกินกว่าจะฝากไว้กับ 3 กลุ่ม คือ 1.กองทัพที่ไม่สอดคล้องกับประชาธิปไตย พร้อมแทรกแซงการเมืองพร้อมรัฐประหาร ติดหล่มสงครามเย็น 2.สื่อยุยงปลุกปั่น ดาวสยาม 4.0 และ 3.รัฐบาลสืบทอดอำนาจ ที่ตอนอำนาจล้นมือยังแก้ปัญหาไม่ได้เลย จะปล่อยให้เข้ามาแก้ไขปัญหา ตนคิดว่าไม่มีทาง จึงอยากเชิญชวนให้มาร่วมพูดคุย อย่ามองคนเห็นต่างเป็นศัตรู ต้องเลิกสร้างศัตรูในใจ เพราะสร้างแล้วก็ต้องการแต่ทำลายศัตรู โดยไม่คิดว่าจะอยู่ร่วมกันได้

ปรากฏการณ์ของพรรคอนาคตใหม่เป็นการเกิดขึ้นจริง อย่าไปหลอกลวงในใจว่าเป็นการปลุกปั่นล้างสมอง มีคนจำนวนมากตื่นรู้แล้ว ถ้ามองถูกปลุกปั่นแก้ไม่ตรงจุด ท่านก็คิดตลอดมีผู้ไม่หวังดี มีมาสเตอร์มายด์อยู่เบื้องหลัง ก็แก้ไม่ได้ จะจับขัง ปรับทัศนคติ หลายครั้งหลายหนก็แก้ไม่ได้ ถ้าแก้ได้คงไม่เกิดนโยบาย 66/2523 ที่สุดท้ายนำคนหนีเข้าป่าต้องกลับมาร่วมกัน อย่ากังวลใจกับตน นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ พรรคอนาคตใหม่ และคนที่สนับสนุน ท่านอาจคิดว่าตนเป็นพวกซ้ายจัดดัดจริตชอบปฏิวัติ ที่ตนศึกษาเรื่องการปฏิวัติเพื่อเป็นบทเรียน และคิดว่าจะทำอย่างไรให้ประเทศไทยไม่เจอสถานการณ์แบบนี้ ตนศึกษาการปฏิวัติ แต่สนับสนุนการปฏิรูปให้คนในชาติอาศัยร่วมกัน

นายปิยบุตร กล่าวช่วงท้ายว่า ยอมรับว่าทั้ง ผบ.ทบ. และตนเคยเป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้ง แต่เราพร้อมที่จะปฏิรูปประเทศไปด้วยกันกับท่าน การที่ท่านบรรยายนั้นไม่เป็นผลดี มีแต่ตอกลิ่มสร้างความแตกแยกแล้วปกครอง เหมือนสมัยสงครามเย็นโจมตีคนว่าเป็นคอมมิวนิสต์ คอมมิวนิสต์เป็นศัตรูของชาติ กำจัดได้ ตนเห็นใจวีรกรรมของบิดาท่าน ฟังแล้วก็น้ำตาซึม แต่คนธรรมดาก็บาดเจ็บล้มตายจากสงครามในประเทศเหมือนกัน แทนที่จะยอมรับความเป็นจริงว่ามีคนต้องการแบ่งสันปันส่วนอำนาจ แต่ท่านแปะป้ายเป็นคนถูกยุยงปลุกปั่น จำลองให้เกิดสงครามเย็นในประเทศขึ้นมาอีก ไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ถูกต้อง และทำให้เกิด Clash of Generation (แตกแยกทางรุ่น) ตนกับนายธนาธรไม่เคยมีความคิดแบ่งแยกรุ่น คนทุกรุ่นต่างใฝ่ฝันถึงอนาคตร่วมกัน อยากให้ท่านทำความเข้าใจคุยกับคนหนุ่มสาวคิดอย่างไร อย่าเอาบทเรียนไปยัด การบรรยายของ ผบ.ทบ.เป็นจุดเน้นย้ำชัดเจนว่าประเทศไทยจำเป็นต้องปฏิรูปกองทัพให้สอดคล้องกับประชาธิปไตย และสถาปนาหลักการรัฐบาลพลเรือนอยู่เหนือกองทัพ

“การบรรยายของผมในวันนี้จะไม่มีทางเกิดขึ้นเลยถ้าไม่มีการบรรยายเมื่อวานนี้ แล้วสาเหตุที่ผมจำเป็นต้องออกมาบรรยายในหัวข้อนี้อย่างชัดเจน ก็เพราะว่าผมกังวลใจว่าการบรรยายของท่าน ผบ.ทบ. มันจะสร้างปัญหาลุกลามบานปลายไปมากกว่าเดิม มันจะสร้างความแตกแยกให้กับคนในชาติมากกว่าเดิม ผมบรรยายมาในวันนี้สื่อสารไปยังพี่น้องประชาชน พี่น้องสื่อมวลชน และต้องการสื่อสารไปยัง ผบ.ทบ. ท่าน พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ท่านยอมรับความเป็นจริง เดินหน้าปฏิรูปประเทศร่วมกันพร้อมกับทุกพรรคการเมือง พร้อมกับนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้ง พร้อมกับคนทุกรุ่นทุกวัย คนในชาติ สร้างชาติแห่งนี้ขึ้นมาด้วยประชาชน ยึดมั่นในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพ พึ่งพาอาศัยกันฉันมิตร เคารพความแตกต่างหลากหลายของคนภายในชาติ มีแต่หนทางนี้เท่านั้นที่จะนำพาประเทศไทยออกจากวิกฤติได้” นายปิยบุตร กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการบรรยายของนายปิยบุตรวันนี้บางช่วงตอน มีชายคนหนึ่งที่เดินทางมาร่วมฟังพยายามกล่าวแทรกตอบโต้เล็กน้อยบางครั้งในช่วงการบรรยาย จนครั้งที่ 3 ได้มีการปะทะคารมกับผู้ฟังคนอื่นและพยายามเชิญตัวออกไปนอกห้องแถลงข่าว แต่นายปิยบุตรเรียกร้องขอไม่ให้มีการเชิญตัวออก จึงมีการให้ชายคนดังกล่าวกลับมานั่งฟังแถวหน้า และมีการเจรจาขอให้คุยกันในช่วงถามตอบแทน ซึ่งภายหลังการบรรยายเสร็จสิ้น นายวรัญชัย โชคชนะ ว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. กลุ่มกรุงเทพก้าวหน้า ได้จุดเทียนแสดงสัญลักษณ์ไปยืนกล่าวแสดงความคิดเห็นให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ห้ามปรามการกระทำของ ผบ.ทบ. ด้วย ขณะที่ชายซึ่งกล่าวตอบโต้นายปิยบุตรช่วงบรรยายก็ได้ลุกขึ้นซักถามแสดงความคิดเห็นตามปกติ

 


ดู "การเมืองในพรรคการเมือง" ท้องไส้ขย้อนกันแล้ว วันนี้ เปลี่ยนบรรยากาศ ไปดู "การเมืองในสาธารณสุข" กันบ้าง! เรื่องกลไกภายในของหมอกระทรวงสาธารณสุขนี่ เป็นที่กล่าวขานมายาวนานว่า 

"มายาประชาธิปไตยเลือกตั้ง"
พปชร.ที่ 'อยู่เป็น-อยู่ไม่เป็น'
"การเมืองวันที่ไม่มีประยุทธ์"
เมื่อ "ทัวร์ลง" เดือนพฤษภา.
"ความต่างระหว่างคนกับสัตว์"
ทุกด้าน "สถานการณ์" เป็นต่อ