เลี่ยนวาทกรรม 'ดร.กิตติธัช' แนะ 'ดร.ปิยบุตร' เลิกเถอะ!เสมือนหนึ่งหลุดออกมาจากยุคกลางในยุโรป


เพิ่มเพื่อน    

12 ต.ค.62 - ดร.กิตติธัชชัย ประสิทธิ์ อาจารย์ด้านสถาปัตยกรรม สอนพิเศษด้านปรัชญาการเมือง โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊ก Kittitouch Chaiprasith โดยมีเนื้อหาดังนี้

#เลิกประดิษฐ์วาทกรรมทางการเมือง

#เสมือนหนึ่งหลุดออกมาจากยุคกลางในยุโรปเถอะ

- นี่ปี2019 แล้วนะครับยังจะเที่ยวประดิษฐ์วาทกรรมเหมือนหลุดมาจากยุคกลางและเพิ่งเข้าสู่ยุคปฏิรูปการเมืองในศตวรรษที่16-17 อยู่เพื่ออะไรครับ?

- ปิยะบุตรยังจะประดิษฐ์คำโดยเอาประวัติศาสตร์การเมืองยุโรปเมื่อ500-600 ปีที่แล้วมาสมัยที่กษัตริย์หรือผู้ปกครองมีความศักดิ์สิทธิ์จากศาสนาหรือสิทธิอันชอบธรรม(Divine Right) มาเพื่ออะไร?

- ทั้งที่ตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองมาจนถึงทุกวันนี้พระมหากษัตริย์ก็ไม่ได้มีหน้าที่บริหารบ้านเมืองโดยตรงด้วยพระองค์เองอยู่แล้ว

-------------------

- ทุกวันนี้จะพิจารณางบประมาณจะจัดซื้อจัดจ้างจะทำนโยบายรถคันแรกจำนำข้าวบ้านเอื้ออาทรชิมช็อปใช้บัตรสวัสดิการแหง่รัฐประกันราคาสินค้าเกษตรทำเขตเศรษฐกิจพิเศษและอื่นๆ 

- ทั้งหมดก็เป็นนโยบายที่ทำโดยนักการเมืองข้าราชการนักวิชาการเทคโนแครต(และการล็อบบี้ของกลุ่มทุนใหญ่) ผมก็ยังไม่เห็นว่าพระมหากษัตริย์จะลงมาควบคุมสั่งการอะไรเลย

- โหวตก็โหวตกันในสภาตามหลักการเสียงข้างมากจะผ่านกฎหมายก็โหวตกันในสภาจะผ่านงบประมาณก็โหวตในสภา 

- แล้วจะไปพูดพาดพิงเสมือนว่าพระมหากษัตริย์เป็นผู้บริหารราชการแผ่นดินแล้วไม่มีใครกล้าคิดเห็นต่างเหมือนสมัยก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองไปเพื่ออะไรอย่างไร?

-------------------

*** เลิกเถอะครับไอ้ประเภทพร่ำเพ้อกับวาทกรรมการเมืองยุคโบราณแล้วเอามาอุปโลกตัวเองประหนึ่งเป็นผู้ชี้นำแสงสว่างและปลดปล่อยมวลชนจากความมืดมิดมันไม่ได้เข้ากับยุคสมัยและบริบทที่เป็นจริงของสังคมในยุคปัจจุบันเลย

*** ทุกวันนี้ประชาชนอยากเห็นว่าฝ่ายการเมืองจะใช้อำนาจที่ได้จากระบอบประชาธิปไตยเพื่อเข้าไปผลักดันกฎหมายนโยบายหรือตรวจสอบโครงการต่างๆที่สัมพันธ์กับการแก้ปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศอย่างไร

*** เขาไม่ได้อยากฟังวาทกรรมทางการเมืองที่พร่ำเพ้อเสมือนเพิ่งหลุดมาจากยุคกลางในยุโรปหรือสยามประเทศในช่วงเพิ่งเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับ


ดู "การเมืองในพรรคการเมือง" ท้องไส้ขย้อนกันแล้ว วันนี้ เปลี่ยนบรรยากาศ ไปดู "การเมืองในสาธารณสุข" กันบ้าง! เรื่องกลไกภายในของหมอกระทรวงสาธารณสุขนี่ เป็นที่กล่าวขานมายาวนานว่า 

"มายาประชาธิปไตยเลือกตั้ง"
พปชร.ที่ 'อยู่เป็น-อยู่ไม่เป็น'
"การเมืองวันที่ไม่มีประยุทธ์"
เมื่อ "ทัวร์ลง" เดือนพฤษภา.
"ความต่างระหว่างคนกับสัตว์"
ทุกด้าน "สถานการณ์" เป็นต่อ