ตั้ง"วราวิช"ประธานปรับโครงสร้าง"ศธจ.-ศธภ."


เพิ่มเพื่อน    

14ต.ค.62-"ณัฏฐพล" ตั้ง “วราวิช” ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป ศธ.ในภูมิภาค  ปรับโครงสร้าง ศธจ.-ศธภ.หวังลดความซ้ำซ้อนการทำงานกับสพท.  ย้ำ2เดือนที่เข้ารับตำแหน่งเจอปัญหาขาดความเป็นเอกภาพในการทำงานของภูมิภาค จึงต้องปรับโครงสร้างพร้อมส่วนกลาง


นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ตนได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งนายวราวิช กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษา รมว.ศธ. เป็นประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในภูมิภาค และกรรมการก็จะมาจากผู้บริหารองค์กรหลักของ ศธ. ซึ่งหลังจากมีคำสั่งแต่งตั้งอย่างเป็นทางการแล้วคณะกรรมการชุดดังกล่าว จะทำหน้าที่ประชุมวางแผนวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด รวมถึงดูผลกระทบข้อดีข้อเสียของการมีศึกษาธิการในภูมิภาค และการทำงานการศึกษาในบริบทต่างๆ รวมถึงนำคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฉบับที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ ศธ. และข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาดูด้วย เพราะเป็นกฎหมายฉบับใหญ่ ซึ่งตนได้มอบโจทย์ให้คณะกรรมการชุดนี้ไปแล้วว่า ต้องการขับเคลื่อนการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากกว่าปัจจุบัน ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน เพราะไม่เช่นนั้น ศธ. จะสิ้นเปลืองงบประมาณอย่างมาก โดยการปรับโครงสร้าง ศธ.ทั้งหมดนี้ก็เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน คือ ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ประสบผลสำเร็จ

“ในช่วงการทำงานของตำแหน่ง รมว.ศธ. ของผม ตั้งแต่วันแรกจนถึงตอนนี้เป็นระยะเวลากว่า 2 เดือนแล้ว พบว่าเรามีปัญหาการขาดความเป็นเอกภาพในระดับภูมิภาค เขตพื้นที่ และจังหวัด ไม่มีความเชื่อมโยงในการขับเคลื่อนงานการศึกษาในระดับพื้นที่เท่าที่ควร ซึ่งส่งผลไปถึงการทำงานในระดับส่วนกลาง ดังนั้นการปรับโครงสร้าง ศธ.ในภูมิภาค ผมมองว่ามีความจำเป็นที่จะต้องทำไปพร้อมกันกับการแก้ไขโครงสร้าง ศธ.ส่วนกลางด้วย เพื่อให้เกิดการทำงานเป็นทีมมากขึ้น ไม่ใช่การทำงานที่ซ้ำซ้อนเหมือนที่ผ่านมา”รมว.ศธ.กล่าว


ดู "การเมืองในพรรคการเมือง" ท้องไส้ขย้อนกันแล้ว วันนี้ เปลี่ยนบรรยากาศ ไปดู "การเมืองในสาธารณสุข" กันบ้าง! เรื่องกลไกภายในของหมอกระทรวงสาธารณสุขนี่ เป็นที่กล่าวขานมายาวนานว่า 

"มายาประชาธิปไตยเลือกตั้ง"
พปชร.ที่ 'อยู่เป็น-อยู่ไม่เป็น'
"การเมืองวันที่ไม่มีประยุทธ์"
เมื่อ "ทัวร์ลง" เดือนพฤษภา.
"ความต่างระหว่างคนกับสัตว์"
ทุกด้าน "สถานการณ์" เป็นต่อ