รองปลัด วธ.แจงสร้างหนังสารคดีประวัคิศาสตร์ เพื่อให้เด็กเยาวชนได้เรียนรู้ เกิดตวามรักชาติ แต่เปิดกว้างพร้อมรับฟังคำแนะนำ


เพิ่มเพื่อน    

14ต.ค.62-วธ. แจงแนวทางการสร้างภาพยนตร์สารคดี ย้ำเน้นการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย ส่งเสริมคนไทยเกิดความสามัคคี-รักชาติหวงแหนแผ่นดินไทย

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และโฆษกกระทรวงวัฒนธรรมให้สัมภาษณ์กรณีกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เตรียมดำเนินการตามข้อสั่งการของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งมีข้อสั่งการให้ วธ. ประสานความร่วมมือกับกระทรวงกลาโหม (กห.) หาแนวทางในการจัดทำภาพยนตร์สารคดีเกี่ยวกับสงคราม เพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้ให้กับคนไทยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย และส่งเสริมให้คนไทยทุกคนเกิดความรักชาติ มีความสามัคคี สร้างค่านิยมที่ดีแก่คนไทย และสร้างจิตสำนึกสาธารณะ ที่สำคัญปลูกจิตสำนึกให้คนไทยทุกคนหวงแหนแผ่นดินบ้านเกิด

อย่างไรก็ตามหลังจากมีข้อสั่งการให้ กระทรวงวัฒนธรรม ดำเนินการเรื่องดังกล่าว นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้แจ้งข้อสั่งการให้ที่ประชุมบริหารระดับสูง กระทรวงวัฒนธรรมรับทราบและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาข้อมูลในด้านต่างๆ ให้รอบคอบและรอบด้านรวมถึงให้เตรียมการในการหารือกับภาครัฐ ภาคเอกชน อาทิ กระทรวงกลาโหม สมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ ผู้เชี่ยวชาญด้านวรรณและประวัติศาสตร์ รวมถึงการค้นคว้าเอกสารจากจดหมายเหตุแห่งชาติ เพื่อนำข้อมูลและข้อหารือมาสรุปเป็นแนวทางในการจัดทำสารคดีดังกล่าว

"สำหรับข้อห่วงใยว่าการสร้างสารคดีสงครามอาจจะเป็นการสร้างภาพจำเชิงลบกับประเทศคู่สงครามและไม่เหมาะสมนั้น วธ. ขอบคุณสำหรับข้อห่วงใย  และคำแนะนำจากนักวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งก็จะนำคำแนะนำและข้อห่วงใยมาพิจารณาประกอบในการจัดทำสารคดี แต่อย่างไรก็ตาม ท่านรมว.วธ.  ได้ย้ำและแจ้งว่าวัตถุประสงค์ของการสร้างสารคดีดังกล่าวว่าสร้างขึ้นเพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้ให้เด็ก เยาวชน และคนไทยทุกคนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยที่ผ่านมา ซึ่งบรรพบุรุษขอบเราได้เสียสละแรงกายแรงใจปกป้องรักษาผืนแผ่นดินไทยและสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ชาติไทยมาอย่างยาวนาน ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีที่จะนำมาสร้างสารคดีในการส่งเสริมให้คนไทยทุกคนเกิดความรักชาติ เกิดความสามัคคี มีค่านิยมที่ดี ที่สำคัญเพื่อปลูกจิตฝังจิตสำนึกให้คนไทยทุกคนหวงแหนแผ่นดินไทยและร่วมมือกันสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้บ้านเมืองเพื่อคนรุ่นต่อๆไป"รองปลัดกล่าว.


โลกนี้..... อยู่ยากขึ้นทุกวัน เห็นคลิประเบิดท่าเรือที่เลบานอน หลายคนคงคิดเหมือนกัน ณ ช่วงเวลาเช่นนี้ ไม่มีที่ไหนในโลก ปลอดภัย และน่าอยู่กว่าประเทศไทยอีกแล้ว

'ประยุทธ์' ชวนแก้รัฐธรรมนูญ
'คำสั่งไม่ฟ้องของอัยการ'
บันทึกช่วย 'อัยการ-ตำรวจ' จำ
นิมิตหมายจาก 'ไฟในเมือง'
"บอส-เรดบูล" เมาหลังขับ?
ยิ่งกว่าสงครามเหลือง-แดง