ทช.เตรียมรับมืออุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้


เพิ่มเพื่อน    

16 ต.ค.62-นายปฐม เฉลยวาเรศ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท(ทช.) รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยว่า จากข้อสั่งการของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ให้ทุกหน่วยเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์อุกทกภัยในพื้นที่ภาคใต้เนื่องจากกำลังจะเข้าสู่ฤดูฝน

ทั้งนี้จึงได้สั่งการให้สำนักงานทางหลวงชนบท แขวงทางหลวงชนบท หมวดบำรุงทางหลวงชนบทในพื้นที่ภาคใต้เตรียมความพร้อม โดยให้ดำเนินการทำความสะอาดช่องทางระบายน้ำ ตัดแต่งกิ่งไม้ ที่อาจล้มทับกีดขวางเส้นทางจราจร รวมทั้งกำจัดวัชพืชที่กีดขวางทางระบายน้ำ ท่อลอด สะพาน ตลอดจนให้ทบทวนแนวทางมาตรการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย ดังนี้

1. ก่อนเกิดเหตุ
ให้หน่วยงานในพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์ สะพานเบลีย์ พร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีเมื่อเกิดภัย รวมทั้งจัดเตรียมป้ายเตือน ป้ายแนะนำเส้นทางเลี่ยง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนกรณีมีน้ำท่วมสูง ถนนขาด/สะพานขาดไม่สามารถสัญจรไปมาได้ และจัดชุดลาดตระเวนสำรวจตรวจตราในสายทางที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย

2. ขณะเกิดภัย
ให้ทุกหน่วยบริหารจัดการเส้นทาง อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน หรือจัดหาทางเลี่ยง กรณีเส้นทางหลักไม่สามารถสัญจรผ่านได้ พร้อมติดตั้งป้ายเตือน ป้ายแนะนำเส้นทางเลี่ยงให้ประชาชนรับทราบ กรณีถนน/สะพานขาด จะต้องดำเนินการซ่อมแซมเบื้องต้นเพื่อให้ใช้เส้นทางได้อย่างรวดเร็ว เช่น วางสะพานเบลีย์ ถมดินคอสะพาน เพื่อเชื่อมทาง สนับสนุนเครื่องจักร เครื่องมือช่วยเหลือ และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทันที
เมื่อได้รับการร้องขอ รวมทั้งบูรณาการร่วมกับศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดในการบริจาคสิ่งของ ตลอดจนจัดรถบรรทุก 6 ล้อ สำหรับบริการประชาชน

3. หลังน้ำลด
หากเส้นทางเกิดชำรุดเสียหายให้เข้าดำเนินการซ่อมแซมชั่วคราวให้ประชาชนสามารถสัญจรได้ ภายใน 7 วัน และดำเนินการสำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา เพื่อเสนอขอสนับสนุนงบประมาณฟื้นฟู ให้ถนนเข้าสู่สภาพปกติ ตลอดจนบูรณาการกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาในระยะยาวต่อไป

ทั้งนี้ กรมทางหลวงชนบท ขอความร่วมมือประชาชน โปรดระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนเป็นพิเศษในช่วงฤดูฝน และโปรดสังเกตป้ายจราจรเตือนระดับน้ำหรือป้ายหลีกเลี่ยงเส้นทาง โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือแจ้งเหตุอุทกภัยได้ที่สายด่วนทางหลวงชนบท 1146 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสำนักงานทางหลวงชนบท แขวงทางหลวงชนบทในพื้นที่ ในวันและเวลาราชการ
 


สนใจกันทำไม.....?กับแถลงการณ์เนื้อหาบ่งบอก "คนถ่อย-คนเถื่อน" เขียน ถ้าระดับ "ตัวแทนประเทศ" เขียนแถลงการณ์นั้น.......

จบที่ 'ไม่ยอมจบ' ของทอน
ภาวะโลก "Covid-19" เซตซีโร
'บทบาท กมธ.ที่น่าทบทวน'
เรื่องกฎหมาย 'สไตล์ปิยบุตร'
พงศกร 'สะท้อนภาพ' ธนาธร
จะเอาให้ 'เผาศาล' กันใช่มั้ย?