ค่ายปิดเทอมสร้างสรรค์สนุกสนานเที่ยวบ้าน เด็กชาติพันธุ์


เพิ่มเพื่อน    

ปิดเทอมเป็นช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้และเปิดโลกกว้างของเด็กไทยเหตุนี้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ร่วมกับบริษัทกล่องดินสอจำกัดได้ร่วมกันจัดกิจกรรมค่ายเที่ยวบ้านครั้งที่2 ดยเป็นชื่อภาษาไทยใหญ่ชื่อปิ้กจยองโมนเซอเหล่เฮินไตก๊อหมายความว่าปิดเทอมสนุกสนานเที่ยวบ้าน เมื่อวันที่7-9 .. ที่ผ่านมา

 

ครั้งนี้สสส. เปิดพื้นที่ให้เด็กๆได้ร่วมกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ในช่วงปิดเทอมกับโครงการปิดเทอมสร้างสรรค์" โดยเป็นการจัดค่ายเรียนรู้ชาติพันธุ์ที่นอกจากให้เด็กๆได้สนุกสนานร่วมกันผ่านกิจกรรมค่ายแล้วยังส่งเสริมการเรียนรู้สร้างความเข้าใจยอมรับแลกเปลี่ยนความสามารถและภาคภูมิใจในความสามารถของตัวเด็กๆในบริบทแบบที่เด็กเป็น

 

นางภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะกล่าวว่าสสส.มีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนให้เด็กๆได้ใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์ในช่วงปิดภาคเรียนโดยเฉพาะเด็กที่อยู่ในกลุ่มประชากรเฉพาะทั้งเด็กพิการและเด็กชาติพันธุ์ซึ่งเข้าถึงกิจกรรมต่างๆได้น้อยนั้นนับว่าเป็นโอกาสดีเปิดโอกาสให้เด็กกลุ่มนี้ได้มีกิจกรรมทำในช่วงปิดเทอมและได้สร้างประสบการณ์ที่ดีในการเรียนรู้จักเพื่อนกลุ่มใหม่ผ่านกิจกรรมค่าย

 

นายฉัตรชัย อภิบาลพูนผล ผู้จัดตั้งบริษัท กล่องดินสอ จำกัดกล่าวถึงประชากรกลุ่มเฉพาะว่าปกติแล้วประชากรกลุ่มนี้มักจะเป็นผู้รับหรือมีอาสาสมัครจากกลุ่มต่างๆในสังคมทำกิจกรรมหรือนำสิ่งของมามอบให้เท่านั้นในกิจกรรมค่ายปิ้กจยองโมนเซอเหล่เฮินไตก๊อครั้งนี้เป็นกิจกรรมค่ายที่ทำให้เด็กๆทั้งเด็กไทยใหญ่ที่เป็นตัวแทนเด็กชาติพันธุ์จากศูนย์การเรียนไร่ส้มวิทยาอ.างจ.เชียงใหม่และเด็กตัวแทนเด็กเมืองจากรร.ศูนย์การศึกษาคนตาบอดจ.ลำปางผู้บกพร่องทางการเห็นได้แบ่งปันประสบการณ์ความรู้ความสามารถในแบบที่เด็กแต่ละคนมีผ่านกิจกรรมค่ายทั้งการเล่นเกมสันทนาการทำอาหารไทยใหญ่เกี่ยวข้าวและการทำความสะอาดวัดร่วมกัน

 

สำหรับโครงการปิดเทอมสร้างสรรค์ค่ายเรียนรู้ชาติพันธุ์เที่ยวบ้านเพื่อนครั้งที่2 ปิ้กจยองโมนเซอเหล่เฮินไตก๊อจัดขึ้นในระหว่างวันที่7-9 ตุลาคม2562 จำนวน3 วัน2 คืนณศูนย์การเรียนรู้ไร่ส้มวิทยาอ.ฝางจ.เชียงใหม่โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้รวม58 คนได้แก่เด็กจากศูนย์การเรียนไร่ส้มวิทยาจำนวน17 คนครูในศูนย์การเรียนรู้ไร่ส้มฯจำนวน6 คนเด็กจากรร.ศูนย์การศึกษาคนตาบอดลำปางจำนวน10 คนครูผู้ดูแลจำนวน4 คนทีมงานจากบ.กล่องดินสอจำนวน6 คนอาสาสมัครจากกรุงเทพฯและเชียงใหม่จำนวน9 คนทีมงานจากสสส. 1 คนและครอบครัวอาสาสมัครชาวเดนมาร์กจำนวน5 คน

 

บรรยากาศภายในค่ายครั้งนี้มีการทำกิจกรรมค่ายร่วมกันพักค้างแรมด้วยกันเล่นเกมสันทนาการละลายพฤติกรรมกิจกรรมแนะนำให้รู้จักกันได้แก่รู้จักความเป็นมาของไร่ส้มวัฒนธรรมของเด็กไทยใหญ่รู้จักกับน้องผู้บกพร่องทางการเห็นมากขึ้นผ่านกิจกรรมจำลองสถานการณ์เพื่อช่วยเหลืออย่างเหมาะสม

 

ที่น่าสนใจมีกิจกรรมกลุ่มร่วมกันทั้งการสำรวจรอบชุมชนไร่ส้มออกกำลังกายกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธงทำความสะอาดวัดเรียนรู้การทำอาหารท้องถิ่นของไทยใหญ่แบ่งปันความสามารถของแต่ละกลุ่มในกิจกรรมรอบกองไฟผูกรับขวัญข้อมือน้องๆโดยคุณครูทีมงานผู้เข้าร่วมค่ายและกิจกรรมกอดลากิจกรรมธรรมเนียมของทางเจ้าบ้านไร่ส้มส่งท้ายก่อนกลับอย่างอบอุ่นให้กับเด็กๆคุณครูทีมงานทุกคนทั้งเจ้าบ้านและเพื่อนผู้มาเยือน

 


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"