Play Worker 34 พื้นที่ใน 14 จ.ต้นแบบทั่วไทย


เพิ่มเพื่อน    

 

สธ.สสส.จับมือภาคีเครือข่าย Let’s Play More จุดประกาย ‘เล่นเปลี่ยนโลก’ ครอบคลุมทุกตำบลกระทรวงสาธารณสุข ขับเคลื่อนต้นแบบสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย เพื่อเป็นการสื่อสารสร้างกระแสความร่วมมือ พัฒนาทักษะผู้อำนวยการเล่น (Play Worker) และสร้างพื้นที่ต้นแบบเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลกที่เหมาะสมตามบริบท เอื้อให้เด็กได้เล่นอย่างเต็มศักยภาพครอบคลุมทุกตำบล ที่ปรึกษาทีมหมอตี๋ชี้เปิดงาน เด็กยุคอัลฟาคนเดียวดูแลผู้ใหญ่ถึง 5 คน เตรียมความพร้อมตั้งแต่เด็กด้วยการสร้างทักษะแห่งอนาคต ทั้งอารมณ์ ไอคิว อีคิว และ EF ที่ดีพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาอย่างมีคุณภาพ ณัฐยา บุญภักดี แจงข่าวดีทุกอาชีพเป็น "Play Worker" ได้อยู่กับเด็กอย่างไม่เบื่อหน่าย คอยดูเด็กเล่นอย่างอิสระในพื้นที่ปลอดภัย

               

“เด็กใช้เวลากลางแจ้งน้อยกว่าผู้ต้องขังในเรือนจำ เป็นการจุดประกายให้กลุ่มไม้ขีดไฟโคราชคิดค้นนวัตกรรมของเล่นด้วยไอเดียทำของเล่นสำหรับชุมชน จัดกิจกรรมให้เด็กเล่นอยู่กับธรรมชาติ” ขณะเดียวกัน นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ เขียนหนังสือให้ข้อคิดว่าต้องเปิดโอกาสให้เด็กได้อ่าน เล่น ทำงานและแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง มีข้อที่น่าสังเกตด้วยว่าเมื่อโลกเปลี่ยน การเลี้ยงลูกก็ต้องเปลี่ยนตามโลก Gen เบบี้บูมรุ่นปู่ย่าตายายพ่อแม่ครูที่นับวันจะแก่ชราลงไป ไม่สามารถนำประสบการณ์ดีๆ ไปสอนลูกแบบเดิมๆ ได้อีกต่อไป ยิ่งพ่อแม่ที่ไม่รู้เท่าทันเทคโนโลยี โดยเฉพาะเด็กอัลฟาเป็นตัวของตัวเองสูง เนื่องจากเด็กกลุ่มนี้เติบโตมากับ IT และ Wifi ทุกอย่างเต็มไปด้วยความเร่งรีบสูงสุด การสร้างทักษะให้กับเด็กกลุ่มอัลฟาคือ EF เรียนเก่งแต่เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอแล้ว ต้องพร้อมที่จะปรับตัวกับโลกแห่งอนาคต มีทักษะ เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้อ่าน เล่น ทำงานและแก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวเอง จึงจะอยู่รอดได้ในอนาคต...Not Stop Until Success. “การเตรียมความพร้อมให้เด็กภายใต้ข้อเท็จจริงที่ว่า เด็กแต่ละคนเร็วช้าต่างกัน”

               

Let’s Play More ข้อความสีฟ้าเจาะบนพื้นเสื้อสีขาวทีมสตาฟฟ์ ในบรรยากาศมหกรรมขับเคลื่อนสภาวะพัฒนาเด็กปฐมวัยและชุมชน “เล่นเปลี่ยนโลก” Play Day เพื่อชีวิตและความสุขของเด็ก Family Free Fun จัดนิทรรศการกิจกรรมการเล่นในเด็กปฐมวัย มีมุมผ่อนคลาย มุมดนตรี มุมท่องแดนมหัศจรรย์ มุมร่างกายร่าเริง ฐานกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ มุมทรายในสวน มุม Floor Play (Loose Part) ฐานกิจกรรมบทบาทสมมติ มุมบ้าน มุมอาชีพ มุมทักษะมินิมาร์ท มุม รพ.พิทักษา การก่อเจดีย์ทราย มีเด็กๆ จำนวนกว่า 20 คน วัยก่อนอนุบาลจนถึง 8 ขวบ ที่เป็นลูกๆ ของข้าราชการและลูกจ้างในสำนักอนามัย เรียน รร.ต่างๆ อาทิ รร.เซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ คอนแวนต์ รร.วัดสิงห์ ศูนย์เด็กเล็กเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่ช่วงสายจนถึงเย็น

 

 

ธนิตพล ไชยนันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ดร.สาธิต ปิตุเตชะ) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงานมหกรรมขับเคลื่อนต้นแบบสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและชุมชน “เล่นเปลี่ยนโลก” ณ ลานจอดรถอาคาร 5 กรมอนามัย “วันนี้ รมช.สาธิตมอบหมายให้ผมทำหน้าที่ประธานเปิดงาน เนื่องจาก รมช.สาธิตอยู่รัฐสภาเพื่อเตรียมชี้แจงต่อรัฐสภา งานแม่และเด็กเล่นเปลี่ยนโลกเป็นเรื่องสำคัญ เราหนีไม่พ้นเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า ประโยคนี้ในสมัยก่อนหลายคนคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดา เด็กต้องโตตามความเป็นจริง วันนี้เราต้องตระหนักด้วยว่าการเติบโตของเด็กวันนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อน ขณะนี้เมืองไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย เด็ก 2 คน ดูแลผู้ใหญ่ 1 คน เด็ก 2 คน เสียภาษีดูแลผู้ใหญ่ แต่ในวันนี้เด็ก 1 คน ดูแลผู้สูงอายุ 5-6 คน และมีแนวโน้มจะต้องดูแลผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จำเป็นต้องสร้างศักยภาพในการดูแล ดร.สาธิตวางนโยบายเด็กต้องมีศักยภาพในการใช้ชีวิต มีความฉลาดทางอารมณ์ มีไอคิวที่ดี อีคิว และ EF ที่ดี พร้อมที่จะแก้ไขปัญหาอย่างมีคุณภาพ”

 

ประเทศไทยลงทุนเรื่องชีวิตมนุษย์ เราหาเงินได้เพื่อจะจ่ายเงินเป็นค่ารักษาพยาบาลเมื่อเรามีอายุมากขึ้น สปสช.แบกรับค่าใช้จ่าย แต่ถ้าเราดูแลสุขภาพเริ่มต้นตั้งแต่เด็ก ให้ความรู้ มีพฤติกรรมที่ฉลาดทางอารมณ์ เราจะใช้จ่ายทางด้านสุขภาพน้อยลง อสม.มีบทบาทสำคัญในการสร้างพื้นฐานที่ดีให้กับเด็ก การส่งเสริมให้เด็กออกกำลังกาย การใช้นิ้วมือเป็นรากฐานที่ดีในอนาคตเพื่อต่อยอดการศึกษาเรียนรู้เพื่อสร้างประสบการณ์ชีวิตได้เป็นอย่างดี เด็กสมัยก่อนมีพัฒนาการที่ถูกต้อง แต่เด็กยุคนี้พ่อแม่ปล่อยให้ลูกเล่นมือถือ ลูกเป็นสมาธิสั้นบริหารกล้ามเนื้อมือบางส่วน มีโอกาสที่สายตาจะเสีย

 

การเล่นของเด็กเป็นการเล่นอย่างอิสระ (Free play) เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ เด็กจะมีส่วนร่วมในการออกแบบการเล่น ช่วยให้เกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีความสุข เกิดความสนุกสนาน สร้างจินตนาการส่งเสริมพัฒนาการและทักษะการเรียนรู้ทางด้านสมอง และเกิดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมและสังคม ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อการเจริญเติบโตของเด็กให้มีวุฒิภาวะสมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ

 

 

กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ประกาศนโยบายเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลกปี 2564 ขึ้น เพื่อเป็นการสื่อสาร สร้างกระแสความร่วมมือพัฒนาทักษะผู้อำนวยการเล่น (Play Worker) และสร้างพื้นที่ต้นแบบเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลกที่เหมาะสมตามบริบท เอื้อให้เด็กได้เล่นอย่างเต็มศักยภาพครอบคลุมทุกตำบลทั้ง 3 บริบท ได้แก่ บ้าน สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และชุมชน ควบคู่กับการได้รับโภชนาการและการส่งเสริมสุขภาพที่เหมาะสมตามวัย ทั้งนี้ ผู้อำนวยการเล่นเป็นผู้ที่มีบทบาทช่วยให้การเล่นของเด็กประสบความสำเร็จ ซึ่งพ่อ แม่ ผู้สูงอายุ ครูพี่เลี้ยงเด็ก อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ทุกคนที่อยู่รอบตัวเด็กสามารถเป็นผู้อำนวยการเล่น และสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาต้นแบบเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก เพื่อสร้างเด็กไทยให้เป็นเด็กที่มีพัฒนาการสมวัยสูงดีสมส่วน มีทักษะชีวิตที่พร้อมเจริญเติบโตในสังคม และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต

 

 

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมอนามัยสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก Family Free Fun และ 4P ด้วยการจัดอบรมพัฒนาทักษะผู้อำนวยการเล่น (Play Worker) ให้ครอบคลุมทุกเขตสุขภาพ ขณะนี้ได้ดำเนินการพัฒนาครูในระดับเขตสุขภาพ เพื่อนำไปขยายผลต่อในพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ โดยมีเป้าหมายในปี 2564 ครอบคลุมทุกจังหวัด

 

1.ผู้อำนวยการเล่นทั่วประเทศอย่างน้อย 500 คน ในเขตสุขภาพเขตละ 50 คน ซึ่งที่ผ่านมากรมอนามัยให้ความสำคัญในการพัฒนาทักษะผู้อำนวยการเล่น โดยพัฒนาหลักสูตรผู้อำนวยการเล่นในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งจะเป็นช่องทางที่ให้พ่อแม่ ผู้เลี้ยงดูเด็ก ครูผู้ดูแลเด็ก หรือผู้ที่สนใจต้องการเรียนรู้สามารถเข้าถึงเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง และเผยแพร่สู่ผู้อื่นได้ 2.พื้นที่เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลกทั่วประเทศ อย่างน้อย 500 แห่ง เขตสุขภาพ เขตละ 50 แห่ง และ 3.พื้นที่ต้นแบบเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลกทั่วประเทศอย่างน้อย 300 แห่ง เขตสุขภาพ เขตละ 25 แห่ง นอกจากนี้ได้มีการเผยแพร่สนับสนุนองค์ความรู้และสื่อต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คู่มือผู้อำนวยการเล่น (Play Worker) เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก คู่มือเล่นเปลี่ยนโลกสำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และสื่อวีดิทัศน์ แก่ศูนย์อนามัยทุกแห่ง รวมทั้งสามารถดาวน์โหลดสื่อต่างๆ ได้ทางเว็บไซต์ของกรมอนามัย

 

 

ณัฐยา บุญภักดี ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว (สำนัก 4) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่ายเล่นเปลี่ยนโลกได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการรวมตัวขององค์กร เช่น มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน มูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนากลุ่มไม้ขีดไฟ และกลุ่ม WE ARE HAPPY เป็นเครือข่าย “เล่นเปลี่ยนโลก” ขับเคลื่อนดำเนินการสร้างความตระหนักเรื่องการเล่นให้ใช้การเล่นอิสระเป็นเครื่องมือในการพัฒนา และแก้ไขปัญหาเด็กและครอบครัวในยุคศตวรรษที่ 21 ผ่านกระบวนการสร้างให้เกิด Play worker ที่จะเปลี่ยนแปลงทัศนะของคนในสังคมจากการเล่น

 

“Play Worker คอยดูเด็กเล่นอย่างอิสระในพื้นที่ปลอดภัย ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ผู้ปกครอง การหาของเล่นใกล้ตัวเพื่อเป็นการฝึกจินตนาการ เล่นตาม step ความสุขที่เกิดจากการเรียนรู้พัฒนาสมอง พัฒนานำร่องเป็นต้นแบบองค์ความรู้ให้ศูนย์เด็กเล็ก คอนโดมิเนียม ชุมชน สถานประกอบการ สถานที่ทำงานพัฒนาเป็นหลักสูตร Play Worker ตั้งเป้าหมายว่าทุกหมู่บ้านทุกตำบลจะมีคนที่เป็น ผอ.เล่นคอยแนะนำการจัดพื้นที่ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รร. ยิ่งขณะนี้ รร.จัดกิจกรรมให้เด็กเล่นอย่างอิสระ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เป็นการสร้างสรรค์ความคิดให้เด็กมีศักยภาพสูง ไม่ใช่ทำตามคำสั่งเท่านั้น”

 

สสส.สนับสนุนให้ Play worker พัฒนาโมเดลการเรียนรู้ต้นแบบที่หลากหลาย ทั้งในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน ชุมชน มหาวิทยาลัย ฯลฯ มากกว่า 34 พื้นที่ ใน 14 จังหวัด ซึ่งแต่ละพื้นที่ดำเนินการพัฒนาเด็กผ่านการเล่นอย่างต่อเนื่อง ร่วมเป็นคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก สนับสนุนองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการเล่นอิสระ ช่วยเป็นทีมวิทยากรจัดอบรม Play worker และกระบวนการ Coaching ในขณะเดียวกันภาคีเล่นเปลี่ยนโลกยังช่วยเป็นแหล่งเรียนรู้ และเป็นพื้นที่สาธิตให้แก่เครือข่ายของกรมอนามัย

 

“สสส.มั่นใจในองค์ความรู้ ความรู้จากเครือข่ายนานาชาติในหลายประเทศทำงานร่วมกันจัดเป็นมหกรรม ในประเทศฮ่องกงเป็นประเทศเล็กมาก คนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตอยู่บนแฟลต คอนโดฯ ย่อมมีความเครียดสูง การเล่นอิสระจึงเป็นโจทย์ที่จะช่วยแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตให้กับเด็ก วัยรุ่น เป็นการสร้างอาชีพใหม่ Play Worker อยู่ตามศูนย์เด็กเล็กเป็นโรงเล่นเหมือนกับศูนย์ Fitness คนทุกอาชีพสามารถเป็น Play Worker ได้ รวมทั้ง อสม.มีคุณสมบัติสำคัญคือเล่นกับเด็กได้ไม่เบื่อ เรียนรู้เพิ่มเติมได้ แต่ต้องไม่ทำตัวเจ้ากี้เจ้าการในการเล่น ต้องปล่อยให้เด็กเล่นอย่างอิสระตามจินตนาการของเด็ก ต้องไม่สกัดกั้นความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก ขณะนี้มีการจัดคอร์สออนไลน์ ใครๆ ก็เข้าไปเรียนได้ ขณะนี้กรมอนามัยขยายพื้นที่เรียนรู้ ตั้งเป้าทุกศูนย์อนามัยมีพื้นที่ต้นแบบขยายผลพื้นที่นำร่อง”

 

อนึ่ง ธนิตพล ไชยนันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ดร.สาธิต ปิตุเตชะ) ทำพิธีมอบประกาศนียบัตร Play Worker จำนวน 14 ท่าน ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ พิษณุโลก นครสวรรค์ สระบุรี ราชบุรี ชลบุรี ขอนแก่น อุดรธานี นครราชสีมา อุบลราชธานี นครศรีธรรมราช ยะลา สถานีสุขภาวะเขตเมือง เทศบาล ต.ท่าศาลา โดยมี อสม.เป็นหน่วยมดงานเข้าร่วมงานอย่างอุ่นหนาฝาคั่ง

 

เชษฐา มั่นคง ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.)

 

เพจ Let’s play more เล่นเปลี่ยนโลก และเว็บไซต์เพจเล่นเพื่อชีวิตเด็ก

การดำเนินงานที่ผ่านมาของมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) และเครือข่ายเล่นเปลี่ยนโลก ได้ดำเนินงานผ่านแกนนำผู้ดูแลการเล่น Play worker จากทั่วประเทศกว่า 100 คน ที่ประกอบด้วย ครู ศพด. ครูโรงเรียนประถม แกนนำเยาวชน ชุมชน อาจารย์มหาวิทยาลัย นักศึกษา และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่มีความเข้าใจแนวคิดการเล่นอิสระ สามารถเป็น Play Worker สร้างโอกาสให้เด็กได้เล่น

 

โดยมีโมเดลเรียนรู้ต้นแบบรูปแบบการส่งเสริมการเล่นอิสระ และดำเนินการเล่นอิสระ พัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่องโดยการสร้างความร่วมมือกันของครอบครัวและชุมชน รวมทั้งมีรูปแบบการเล่นในโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และชุมชน โดยมีรูปแบบ อาทิ Play @home Play Room, Play day, Play park, Play center Play space (ที่ไหนก็เล่นได้), Play delivery, Play Festival ที่มีกระบวนการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเล่นของเด็กในหลากหลายรูปแบบ โดยมีการอบรม Play worker มีสื่อให้ความรู้กับคุณครูและผู้ปกครองในการส่งเสริมการเล่น มีช่องทางในการสื่อสารกับกลุ่มครอบครัวและสังคมออนไลน์

 

มีเพจ Let’s play more เล่นเปลี่ยนโลก และเว็บไซต์เพจเล่นเพื่อชีวิตเด็ก และมีรูปแบบการสื่อสารแบบเทศกาลการเล่น งานส่งเสริมสิทธิการเล่นในประเทศไทย โดยขับเคลื่อนนโยบายที่เอื้อต่อการส่งเสริมให้เกิดการเล่นอิสระในประเทศไทย คือนโยบายเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลกของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และการขับเคลื่อนกับเครือข่ายระหว่างประเทศ ร่วมกับสมาคมส่งเสริมสิทธิการเล่นนานาชาติ (International Play Association) หรือ IPA ในการแลกเปลี่ยนและพัฒนาองค์ความรู้ในระดับโลก

 

นายแพทย์รัฐพล เตรียมวิชานนท์ ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

 

จัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตระหนักถึงความสำคัญของเด็กปฐมวัย ในการที่จะได้รับการพัฒนาสุขภาพทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา มาโดยตลอด โดยในปัจจุบันได้มีการจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และเทศบาลทั้งประเทศครอบคลุม 7,738 แห่งทั่วประเทศ รวมทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

 

เป้าประสงค์สำคัญประการหนึ่งของกองทุนที่ตั้งขึ้น เพื่อการหนุนเสริม สนับสนุน ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ชุมชนได้นำงบจากกองทุนนี้ไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรมเพื่อการพัฒนาพัฒนาการของเด็กในพื้นที่ของท้องถิ่นตนเอง โดยในปีที่ผ่านมาจากรายงานพบว่า กองทุนได้มีการหนุนเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนาพัฒนาการเด็ก ถึงจำนวน 3,317 กองทุน คิดเป็นร้อยละ 43 จำนวนโครงการ 16,832 โครงการ เป็นเงิน 344,598,229 บาท มีเด็กได้รับประโยชน์จากโครงการ 1,726,426 คน ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2563 ได้มีการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กในพื้นที่ให้เป็นศูนย์ต้นแบบได้ถึง 178 แห่ง ครอบคลุมทุกจังหวัด กิจกรรม "เล่นเปลี่ยนโลก" ในวันนี้ เป็นหนึ่งกิจกรรมที่สามารถส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในพื้นที่ได้ ดังนั้นหากมีการเผยแพร่โครงการไปสู่ชุมชนท้องถิ่นแล้วอาศัยการหนุนเสริมกิจกรรมนี้จากกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นที่มีทั่วประเทศ จะทำให้มีโอกาสประสบความสำเร็จของการขยายโครงการได้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติยินดีที่จะหนุนเสริมโครงการนี้ผ่านความร่วมมือกับกองทุนท้องถิ่น

 

 

การเล่น..สร้างฝัน สร้างโลก เป็นสุข

การเล่นของเด็กต้องเป็นบรรยากาศที่ไม่ถูกครอบงำในบรรยากาศสังคมของผู้ใหญ่ บรรยากาศของเด็กมีความสุข ได้เล่น ได้ลงมือทำ ได้ทดลองในสิ่งที่ตนเองสนใจ และใช้ความคิดจินตนาการของเด็กในการคิดวางแผน ตัดสินใจ ลงมือทำและเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง สั่งสมเป็นประสบการณ์ชีวิตในวัยเด็ก การเล่นจะพบกับความท้าทาย ความเสี่ยง อุปสรรคบ้าง แต่เป็นบททดลองนอกห้องเรียนของเด็ก โอกาสที่จะตัดสินใจ แก้ไขอุปสรรคที่พบเจอจากการเล่น เป็นการเพิ่มพูนทักษะชีวิตแก่เด็กในด้านการยอมรับนับถือในตนเอง การเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น เป็นแรงขับเคลื่อนภายในจิตใจของเด็กที่จะนำไปสู่พัฒนาการทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสติปัญญา

 

ผู้ใหญ่ในฐานะผู้อำนวยความสะดวกในการเล่น หรือนักจัดกระบวนการเรียนรู้ต้องเข้าใจและมีทัศนคติในการเล่นว่า เด็กมีจินตนาการ เด็กอยากรู้อยากเห็นและอยากลอง เด็กต้องการคุณเพื่อสร้างความมั่นใจและรับประกันความปลอดภัย เด็กต้องการคุณให้สร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อการเล่นแบบมีความสุขของพวกเขา


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"