ชงชื่อ'ณรงค์ ทรงอารมณ์'นั่งเก้าอี้ผู้อำนวยการ พศ.


   

20 ต.ค.2562 -  มีรายงานว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันอังคารที่ 22 ต.ค.นี้ นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) อาจมีการเสนอรายชื่อตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแทน พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการ พศ.ทีเกษียณอายุราชการไปตั้งแต่วันที่ 30 ก.ย.แล้วยังไม่มีการแต่งตั้งใครขึ้นมาแทน

มีรายงานว่า สาเหตุที่ไม่สามารถแต่งตั้งผู้อำนวยการ พศ.ได้นั้น เพราะหากมองตามหลักอาวุโสแล้ว นายสมเกียรติ ธงศรี รองผู้อำนวยการ พศ. (นักบริหารระดับต้น) ถือว่าอาวุโสสูงสุด แต่ดูเหมือน ครม.และนายเทวัญรวมทั้งนายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ ไม่ค่อยพอใจนัก จึงต้องมีการเคลียร์เก้าอี้ของนายสมเกียรติก่อน จึงทำให้การแต่งตั้งล่าช้ามาถึงปัจจุบัน แต่ล่าสุดในการประชุม ครม.เมื่อวันที่ 15 ต.ค. คณะรัฐมนตรีก็มีมติเรื่องที่ 22 การโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตามที่นายวิษณุเสนอ

ทั้งนี้มติ ครม.ดังกล่าวได้เสนอรับโอนนายสมเกียรติจาก พศ. และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นักบริหารระดับสูง) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป โดยผู้มีอำนาจสั่งบรรจุทั้งสองฝ่ายได้ตกลงยินยอมการโอนแล้ว

หลังการเคลียร์เก้าอี้นายสมเกียรติแล้ว จึงทำให้นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รอง ผู้อำนวยการ พศ.ที่อาวุโสอันดับที่ 2 ซึ่งทำงานเข้าตานายเทวัญ และนายวิษณุสะดวกขึ้นในการนั่งแท่นเก้าอี้ผู้อำนวยการ พศ. ดังนั้นในวันอังคารที่ 22 ต.ค.จึงจะมีการเสนอชื่อนายณรงค์เข้าที่ประชุมเพื่อให้ ครม.เห็นชอบ
 


ขยันดีนะ....ฝ่ายค้านชุดนี้ เคาะกะลากันรายวัน จะแก้รัฐธรรมนูญ จะอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล งานเต็มมือ!    เรื่องหาวิธีชำเรารัฐธรรมนูญพูดกันไปเยอะแล้ว มาที่เรื่องซักฟอกรัฐบาลดูบ้าง 

ไม่แก้ รธน.จะมีใครตาย?
ระวังจะ 'อยู่ ไม่ ได้'!
เราไม่ทิ้งกัน 'วันนี้ ๑ ล้าน' แล้ว
พี่น้องใต้เศร้าเราจะสุขหรือ?
จาก 'บางระจัน' ถึง 'ลำพะยา'
อ้อย 'ฤๅจะหวานเท่า' ไทย-จีน