ชงชื่อ'ณรงค์ ทรงอารมณ์'นั่งเก้าอี้ผู้อำนวยการ พศ.


เพิ่มเพื่อน    

20 ต.ค.2562 -  มีรายงานว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันอังคารที่ 22 ต.ค.นี้ นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) อาจมีการเสนอรายชื่อตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแทน พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการ พศ.ทีเกษียณอายุราชการไปตั้งแต่วันที่ 30 ก.ย.แล้วยังไม่มีการแต่งตั้งใครขึ้นมาแทน

มีรายงานว่า สาเหตุที่ไม่สามารถแต่งตั้งผู้อำนวยการ พศ.ได้นั้น เพราะหากมองตามหลักอาวุโสแล้ว นายสมเกียรติ ธงศรี รองผู้อำนวยการ พศ. (นักบริหารระดับต้น) ถือว่าอาวุโสสูงสุด แต่ดูเหมือน ครม.และนายเทวัญรวมทั้งนายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ ไม่ค่อยพอใจนัก จึงต้องมีการเคลียร์เก้าอี้ของนายสมเกียรติก่อน จึงทำให้การแต่งตั้งล่าช้ามาถึงปัจจุบัน แต่ล่าสุดในการประชุม ครม.เมื่อวันที่ 15 ต.ค. คณะรัฐมนตรีก็มีมติเรื่องที่ 22 การโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตามที่นายวิษณุเสนอ

ทั้งนี้มติ ครม.ดังกล่าวได้เสนอรับโอนนายสมเกียรติจาก พศ. และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นักบริหารระดับสูง) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป โดยผู้มีอำนาจสั่งบรรจุทั้งสองฝ่ายได้ตกลงยินยอมการโอนแล้ว

หลังการเคลียร์เก้าอี้นายสมเกียรติแล้ว จึงทำให้นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รอง ผู้อำนวยการ พศ.ที่อาวุโสอันดับที่ 2 ซึ่งทำงานเข้าตานายเทวัญ และนายวิษณุสะดวกขึ้นในการนั่งแท่นเก้าอี้ผู้อำนวยการ พศ. ดังนั้นในวันอังคารที่ 22 ต.ค.จึงจะมีการเสนอชื่อนายณรงค์เข้าที่ประชุมเพื่อให้ ครม.เห็นชอบ
 


ดู "การเมืองในพรรคการเมือง" ท้องไส้ขย้อนกันแล้ว วันนี้ เปลี่ยนบรรยากาศ ไปดู "การเมืองในสาธารณสุข" กันบ้าง! เรื่องกลไกภายในของหมอกระทรวงสาธารณสุขนี่ เป็นที่กล่าวขานมายาวนานว่า 

"มายาประชาธิปไตยเลือกตั้ง"
พปชร.ที่ 'อยู่เป็น-อยู่ไม่เป็น'
"การเมืองวันที่ไม่มีประยุทธ์"
เมื่อ "ทัวร์ลง" เดือนพฤษภา.
"ความต่างระหว่างคนกับสัตว์"
ทุกด้าน "สถานการณ์" เป็นต่อ