'ประวิตร’สั่งเตรียมพร้อมรับมือทุกสถานการณ์ประชุมสุดยอดอาเซียน


   

21 ต.ค.62 - พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์  ระบุว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้กำชับฝ่ายความมั่นคง ขอให้ประสานทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบความพร้อมของแผนและมาตรการดูแลความมั่นคงปลอดภัยในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 ระหว่าง 2-4 พ.ย.62 ที่จะมีขึ้น โดยให้มีความตื่นตัวและพร้อมรับต่อทุกสถานการณ์ให้เรียบร้อยและเป็นไปตามหลักสากล พร้อมทั้งย้ำ ขอให้ฝ่ายข่าวเพิ่มความเข้มข้นงานข่าว ที่อาจมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของประเทศไทย โดยให้ประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงอย่างใกล้ชิด พร้อมกำชับ ขอให้กระทรวงมหาดไทย ประสานกับกรุงเทพมหานคร ตำรวจและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง สำรวจความพร้อมของระบบเครือข่ายกล้องวงจรปิด ในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล รวมทั้งพื้นที่จุดผ่านแดนทั้งทางบก ทางน้ำและทางอากาศ เพื่อให้สามารถติดตามการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

พล.ท.คงชีพ กล่าวด้วยว่า ทั้งนี้ ขอให้ทุกส่วนราชการ ประสานการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคประชาชนในความรับผิดชอบ ได้มีส่วนร่วมกันเฝ้าระวังและรายงานเหตุการณ์หรือพฤติกรรมบุคคลที่ผิดสังเกต ตั้งแต่ปัจจุบัน ต่อเนื่องกันไป โดยขอให้มีมาตรการตอบสนองต่อการแจ้งเหตุที่ทันต่อเหตุการณ์.


เก็บมาเล่า..... วันเสาร์ที่ผ่านมา มีคนบอกว่า โลกหมุนรอบ "ธนาธร-ปิยบุตร" เพราะ ๒ คนนี้คือผู้นำเหล่านักรบต่อสู้กับเผด็จการ เป็นผู้กอบกู้ประชาธิปไตยจากรัฐบาลสืบทอดอำนาจทหาร

แล้ว 'ทอน' จะรู้ว่าผิดอะไร
"ทอน-บุตร" ประเทศกูมี
"๓.๖ ล้าน" สู่วีรชนลำพะยา
คนของ 'แม้ว-ปู' จะปราบโกง
ไม่แก้ รธน.จะมีใครตาย?
ระวังจะ 'อยู่ ไม่ ได้'!