'เครือข่ายแบนสารพิษมหาสารคาม'บี้คกก.วัตถุอันตรายโหวตเปิดเผย


เพิ่มเพื่อน    

21 ต.ค.62- เครือข่ายสนับสนุนการแบนสารพิษที่มีอันตรายร้ายแรง จ.มหาสารคามประกาศร่วมสนับสนุนการแบนสารเคมีอันตรายทางการเกษตร 3 ชนิดและเรียกร้องให้คณะกรรมการวัตถุอันตรายลงมติโดยเปิดเผย พร้อมยื่นหนังสือถึง นายกรัฐมนตรีผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และกรรมการวัตถุอันตราย

โดยระบุว่า ด้วยจังหวัดมหาสารคามเป็นจังหวัดที่ถูกประกาศให้เป็นเมืองหลวงของเกษตรกรรมยั่งยืน เนื่องจากมีต้นทุนรูปธรรมในการทำเกษตรกรรมยั่งยืนที่เข้มแข็ง หลากหลาย มากกว่า 10 กลุ่ม มีพื้นที่จำหน่ายสินค้าและผลผลิตปลอดภัย มีตลาดนัดสีเขียวที่ร่วมมือกับหน่วยงาน โรงพยาบาลระดับจังหวัด อำเภอ ไม่น้อย กว่า 10 แห่ง มีมติสมัชชาสุขภาพจังหวัดว่าด้วยการสร้างพื้นที่อาหารปลอดภัยและการขับเคลื่อนระดับนโยบายสาธารณะระดับจังหวัดด้วยกระบวนการสมัชชาสุขภาพ ดังนั้น เครือข่ายฯเห็นว่าสารเคมีทางการเกษตรทุกชนิด จึงเป็นอุปสรรคต่อระบบเกษตรรรมยั่งยืน ตลอดจนเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเกษตรกรและผู้บริโภคด้วย

 

ทั้งนี้ เครือข่ายฯ จึงมีข้อเสนอต่อคณะกรรมการวัตถุอันตรายที่จะมีการประชุมเพื่อพิจารณาแบน สารเคมีกำจัดศัตรูพืช 3 ชนิด ได้แก่ พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส ในวันที่ 22 ตุลาคม 2562 ดังนี้ 1.ต้องยกเลิกพาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอสภายใน ธันวาคม 2562  2.ให้การลงมติของคณะกรรมการวัตถุอันตราย เป็นการโหวตแบบเปิดเผย พร้อมเหตุผล
3. ให้รัฐมีมาตรการเยียวยาเกษตรกร ที่ลงทะเบียนต้องการใช้ 3 ชนิดนี้ต่อเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับเกษตรกร 4. ในระยะยาว ให้มีการส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืนเพื่อนำไปสู่เป้าหมายของการที่จะมีอาหารปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดีของเกษตรกร.


ดู "การเมืองในพรรคการเมือง" ท้องไส้ขย้อนกันแล้ว วันนี้ เปลี่ยนบรรยากาศ ไปดู "การเมืองในสาธารณสุข" กันบ้าง! เรื่องกลไกภายในของหมอกระทรวงสาธารณสุขนี่ เป็นที่กล่าวขานมายาวนานว่า 

"มายาประชาธิปไตยเลือกตั้ง"
พปชร.ที่ 'อยู่เป็น-อยู่ไม่เป็น'
"การเมืองวันที่ไม่มีประยุทธ์"
เมื่อ "ทัวร์ลง" เดือนพฤษภา.
"ความต่างระหว่างคนกับสัตว์"
ทุกด้าน "สถานการณ์" เป็นต่อ