'เครือข่ายแบนสารพิษมหาสารคาม'บี้คกก.วัตถุอันตรายโหวตเปิดเผย


   

21 ต.ค.62- เครือข่ายสนับสนุนการแบนสารพิษที่มีอันตรายร้ายแรง จ.มหาสารคามประกาศร่วมสนับสนุนการแบนสารเคมีอันตรายทางการเกษตร 3 ชนิดและเรียกร้องให้คณะกรรมการวัตถุอันตรายลงมติโดยเปิดเผย พร้อมยื่นหนังสือถึง นายกรัฐมนตรีผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และกรรมการวัตถุอันตราย

โดยระบุว่า ด้วยจังหวัดมหาสารคามเป็นจังหวัดที่ถูกประกาศให้เป็นเมืองหลวงของเกษตรกรรมยั่งยืน เนื่องจากมีต้นทุนรูปธรรมในการทำเกษตรกรรมยั่งยืนที่เข้มแข็ง หลากหลาย มากกว่า 10 กลุ่ม มีพื้นที่จำหน่ายสินค้าและผลผลิตปลอดภัย มีตลาดนัดสีเขียวที่ร่วมมือกับหน่วยงาน โรงพยาบาลระดับจังหวัด อำเภอ ไม่น้อย กว่า 10 แห่ง มีมติสมัชชาสุขภาพจังหวัดว่าด้วยการสร้างพื้นที่อาหารปลอดภัยและการขับเคลื่อนระดับนโยบายสาธารณะระดับจังหวัดด้วยกระบวนการสมัชชาสุขภาพ ดังนั้น เครือข่ายฯเห็นว่าสารเคมีทางการเกษตรทุกชนิด จึงเป็นอุปสรรคต่อระบบเกษตรรรมยั่งยืน ตลอดจนเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเกษตรกรและผู้บริโภคด้วย

 

ทั้งนี้ เครือข่ายฯ จึงมีข้อเสนอต่อคณะกรรมการวัตถุอันตรายที่จะมีการประชุมเพื่อพิจารณาแบน สารเคมีกำจัดศัตรูพืช 3 ชนิด ได้แก่ พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส ในวันที่ 22 ตุลาคม 2562 ดังนี้ 1.ต้องยกเลิกพาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอสภายใน ธันวาคม 2562  2.ให้การลงมติของคณะกรรมการวัตถุอันตราย เป็นการโหวตแบบเปิดเผย พร้อมเหตุผล
3. ให้รัฐมีมาตรการเยียวยาเกษตรกร ที่ลงทะเบียนต้องการใช้ 3 ชนิดนี้ต่อเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับเกษตรกร 4. ในระยะยาว ให้มีการส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืนเพื่อนำไปสู่เป้าหมายของการที่จะมีอาหารปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดีของเกษตรกร.


ขยันดีนะ....ฝ่ายค้านชุดนี้ เคาะกะลากันรายวัน จะแก้รัฐธรรมนูญ จะอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล งานเต็มมือ!    เรื่องหาวิธีชำเรารัฐธรรมนูญพูดกันไปเยอะแล้ว มาที่เรื่องซักฟอกรัฐบาลดูบ้าง 

ไม่แก้ รธน.จะมีใครตาย?
ระวังจะ 'อยู่ ไม่ ได้'!
เราไม่ทิ้งกัน 'วันนี้ ๑ ล้าน' แล้ว
พี่น้องใต้เศร้าเราจะสุขหรือ?
จาก 'บางระจัน' ถึง 'ลำพะยา'
อ้อย 'ฤๅจะหวานเท่า' ไทย-จีน