เพจข่าวเสริมสุข กษิติประดิษฐ์ เผยเหตุ'นิรมล อุ่นพรม'การกระทำที่มิบังควร


เพิ่มเพื่อน    

22 ต.ค.62- เพจข่าว เสริมสุข กษิติประดิษฐ์ - Sermsuk Kasitipradit โพสต์ข้อความระบุว่า

“การกระทำของเจ้าคุณพระสินีนาฎ ดังกล่าวถือได้ว่าไม่ถวายพระเกียรติ ขาดความกตัญญู ไม่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และสร้างความแตกแยกในหมู่ข้าราชบริพาร ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในหมู่ประชาชน ถือเป็นการบ่อนทำลายประเทศชาติและสถาบัน....

แอบอ้างพระราชกระแสไปกระทำการ หรือสั่งการให้บุคคลต่างๆ ปฏิบัติตามคำสั่งของตนเองโดยตนเองไม่ต้องรับผิดชอบ อ้างว่าได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำเนินการแทนพระองค์...” ....พระบรมราชโองการ

การกระทำที่มิบังควร...

น.ส. นิรมล อุ่นพรม ทำหน้าที่เป็นจิตอาสาตัวแทนของพระองค์ แต่กลับมีพฤติกรรมที่ต้องการให้ประชาชนเข้าใจสับสนให้เกิดการแตกแยกและเข้าใจผิด โดยที่ให้ข้าราชบริพารในพระองค์นำภาพถ่ายของตนไปแจกจ่ายให้ประชาชนแทนที่จะนำพระฉายาลักษณ์คู่ของในหลวงและพระราชินีมอบให้ประชาชน นี่คือการที่ไม่รู้ขนบทำเนียมจารีตประเพณีโบราณ ถือเป็นการกระทำมิบังควรเป็นอย่างยิ่ง.


ก็น่าตกใจอยู่หรอก... จู่ๆ ทหารอเมริกันนับร้อยมานอนโรงแรมกลางกรุง แถมข่าวสารยังสับสน

'คำสั่งไม่ฟ้องของอัยการ'
บันทึกช่วย 'อัยการ-ตำรวจ' จำ
นิมิตหมายจาก 'ไฟในเมือง'
"บอส-เรดบูล" เมาหลังขับ?
ยิ่งกว่าสงครามเหลือง-แดง
'ข้อมูลใหม่กับคนเหนือดวง'