ป.ป.ช.ฟันกราวรูด โกงสอบพนักงาน อบต.สารคาม แฉ ร่วมขบวนการ 109 คน


เพิ่มเพื่อน    

22 ต.ค.62 -  นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.)  แถลงว่า ที่ประชุมป.ป.ช.ชี้มูลความผิดผู้เกี่ยวข้อง 109 คน กรณีการร่วมกันทุจริตเรียกรับเงินจากผู้สมัครสอบเป็นพนักงาน อบต.ในพื้นที่จ.มหาสารคาม แลกกับการช่วยเหลือให้เป็นพนักงานส่วนตำบลใน จ.มหาสารคาม โดยมีพฤติการณ์ร่วมกันวางแผน แบ่งหน้าที่กันทำตั้งแต่การร่วมกันจัดทำคะแนนผลสอบปลอมของผู้สมัครที่สอบไม่ผ่านให้เป็นผู้สอบผ่าน การปลอมลายมือชื่ออาจารย์และตรามหาวิทยาลัยที่เป็นหน่วยงานดำเนินการจัดสอบ การไม่ลงคะแนนการสอบสัมภาษณ์ เพื่อให้มีการแก้ไขคะแนนให้เป็นไปตามที่กลุ่มผู้ถูกกล่าวหาต้องการ 

โดยพบว่ากลุ่มผู้ถูกกล่าวหาได้ดำเนินการเรียกรับเงินจากผู้สมัครสอบที่ประสงค์จะเป็นผู้สอบได้ รายละ500,000 – 650,000บาท แล้วนำไปแบ่งให้นายหน้าที่เป็นผู้ติดต่อผู้สมัครสอบรายละ 50,000 บาท แบ่งให้อาจารย์มหาวิทยาลัยที่ร่วมขบวนการทำผลสอบอันเป็นเท็จ 3 ล้านบาท  มอบให้ผู้ร่วมจัดทำผลคะแนนปลอม และคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล เพื่อให้ยุติการไต่สวนข้อเท็จจริงเมื่อมีการร้องเรียนการทุจริตการสอบดังกล่าว จำนวน 12 ล้านบาท

เลขาธิการ ป.ป.ช.กล่าวว่า ผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริตครั้งนี้แบ่งเป็น 4 กลุ่มได้แก่ 

1.กลุ่มนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) 4 คนประกอบด้วยนายทองใบ บาระพรม นายก อบต.ลาดพัฒนา นายสมบูรณ์  คำสอนทา นายกอบต.ห้วยแอ่ง นายเกริกฤทธิ์ อามาตร นายกอบต.เลิงใต้  นายสุภาพ ผาบพุทธา นายก อบต.เขวาไร่ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 มาตรา 157  และมีมูลความผิดให้ต้องถอดถอนออกจากตำแหน่งตามพ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 

2.กลุ่มคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จ.มหาสารคาม 17 คน ที่ร่วมกันลงมติให้ยุติการตรวจ สอบไต่สวนข้อเท็จจริง 

3. กลุ่มที่จัดทำผลคะแนนเท็จและปลอมผลคะแนนสอบ  4คน ที่เรียกรับเงินเพื่อจัดทำผลคะแนนอันเป็นเท็จ 

4.กลุ่มเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 9 คน กรณีรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสอบแข่งขันฯ อันเป็นเท็จ และกรรมการสอบสัมภาษณ์ไม่ลงคะแนนในตารางการให้คะแนน  

5.กลุ่มผู้ได้รับการขึ้นบัญชีและบรรจุแต่งตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบล 4 แห่งคือ อบต. ลาดพัฒนา  อบต.ห้วยแอ่ง  อบต.เลิงใต้ และ อบต.เขวาไร่ จำนวน 75 คน.
 


ดู "การเมืองในพรรคการเมือง" ท้องไส้ขย้อนกันแล้ว วันนี้ เปลี่ยนบรรยากาศ ไปดู "การเมืองในสาธารณสุข" กันบ้าง! เรื่องกลไกภายในของหมอกระทรวงสาธารณสุขนี่ เป็นที่กล่าวขานมายาวนานว่า 

"มายาประชาธิปไตยเลือกตั้ง"
พปชร.ที่ 'อยู่เป็น-อยู่ไม่เป็น'
"การเมืองวันที่ไม่มีประยุทธ์"
เมื่อ "ทัวร์ลง" เดือนพฤษภา.
"ความต่างระหว่างคนกับสัตว์"
ทุกด้าน "สถานการณ์" เป็นต่อ