ผู้นำพลังงานอาเซียน


   

 

        วนกลับมาอีกครั้งกับการโชว์ศักยภาพความเป็นผู้นำด้านพลังงานของกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งจุดเริ่มต้นคือการชิงชัยความเป็นหนึ่งในประเทศก่อน และเมื่อเร็วๆ นี้ประเทศไทยก็ได้มีผู้ที่เข้ามาโชว์ผลงานกันอย่างมากหน้าหลายตา ผ่านการประกวดในโครงการ Thailand Energy Awards ประจำปี 2562 (ไทยแลนด์ เอนเนอร์ยี่ อวอร์ด)

                โดยในปีนี้มีผู้ได้รับรางวัลไทยแลนด์ เอนเนอร์ยี่ อวอร์ด ทั้งสิ้น 66 รางวัล จาก 5 สาขา ประกอบด้วย ด้านพลังงานทดแทน จำนวน 20 รางวัล ด้านอนุรักษ์พลังงาน จำนวน 25 รางวัล ด้านบุคลากร จำนวน 10 รางวัล ด้านพลังงานสร้างสรรค์ จำนวน 2 รางวัล ด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน จำนวน 9 รางวัล จากผู้ส่งผลงานทั้งสิ้น 322 ผลงาน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ส่งเข้าประกวดจำนวน 268 ผลงาน

                และได้รับเกียรติจาก นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ซึ่งเป็นโอกาสการฉลองความสำเร็จครบรอบ 2 ทศวรรษ กับการผลักดันการพัฒนาพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานของไทย ถือเป็นความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งของทุกภาคส่วน ในความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศ

                โดยรางวัลดังกล่าวนับเป็นรางวัลเกียรติยศในภาคพลังงาน ที่สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของทุกภาคส่วน ในการมุ่งไปสู่ทิศทางการเปลี่ยนแปลงด้านการใช้พลังงานของประเทศในอนาคต ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญที่จะส่งเสริมให้เกิดการต่อยอด ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้เกิดความมั่นคงในระบบพลังงาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

                ทั้งนี้ กระทรวงพลังงานได้ส่งเสริมและเปิดกว้างให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงาน และการพัฒนาพลังงานทดแทน ผ่านการประกวดไทยแลนด์ เอนเนอร์ยี่ อวอร์ด อย่างต่อเนื่อง

                และตลอด 20 ปีที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบันมียอดส่งผลงานเข้าประกวดรวม 3,465 ผลงาน ได้รับการคัดเลือกรับรางวัลในสาขาต่างๆ จำนวน 951 รางวัล คิดเป็นสัดส่วนลดการใช้พลังงานมูลค่ากว่า 9,300 ล้านบาท สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้กว่า 1.9 ล้านตัน

                แต่ความภาคภูมิใจยังไม่หมดแค่นี้ เพราะผู้ที่ได้รับรางวัลดังกล่าวยังมีโอกาสได้ไปเป็นตัวแทนประเทศไทยแสดงศักยภาพบนเวทีระดับอาเซียน คว้ารางวัล ASEAN Energy Awards (อาเซียน เอนเนอร์ยี่ อวอร์ด) มาได้ถึง 211 รางวัล ซึ่งเป็นจำนวนสูงสุด และเป็นที่หนึ่งในอาเซียนอย่างต่อเนื่อง 10 ปี จนเป็นที่ยอมรับของประเทศสมาชิกอาเซียนในการดำเนินนโยบาย และเป้าหมายการพัฒนาพลังงานทดแทน และการอนุรักษ์พลังงานที่มีประสิทธิภาพในด้านการลดการใช้พลังงาน สามารถนำเทคโนโลยีมาผสมผสานจนเกิดนวัตกรรมใหม่ ที่นำไปสู่การสร้างความมั่นคงด้านพลังงานที่เห็นผลอย่างแท้จริง

                นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กล่าวว่า กระทรวงพลังงาน โดย พพ. ได้จัดพิธีมอบรางวัล เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี ไทยแลนด์ เอนเนอร์ยี่ อวอร์ด อย่างยิ่งใหญ่ ประกอบด้วย การแสดงนิทรรศการนวัตกรรมด้านพลังงานจากผู้ประกอบการและผู้ได้รับรางวัลไทยแลนด์ เอนเนอร์ยี่ อวอร์ด การบรรยายจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ พิธีมอบรางวัลอันทรงเกียรติ

                แม้โครงการประกวดดังกล่าวจะดำเนินการมาตั้งแต่ปี 1999 กระทั่งปัจจุบันเป็นปีที่ 21 แล้ว แต่ก็ยังมีเป้าหมายที่จะเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆ และยังคงเป้าหมายเพื่อให้เป็นเวทีของภาครัฐและเอกชน ทั้งภาคธุรกิจ โรงงาน อาคาร สถานประกอบการ ได้ส่งผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อมาโชว์ศักยภาพ และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีในการประหยัดพลังงานและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในประเทศให้มากขึ้น และนำไปสู่การคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยไปประกวดใน ASEAN Energy Awards 2020 ที่ประเทศเวียดนาม

                การประกวดทั้งหมดนั้นจะเป็นแรงกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานเพื่อการประหยัดต้นทุน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้  พร้อมทั้งส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนที่เป็นพลังงานสะอาด เพื่อเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (เออีดีพี 2018) ที่มีเป้าหมายในการเพิ่มสัดส่วนพลังงานทดแทนให้ได้ 30% ภายในปี 2038.

 


ขยันดีนะ....ฝ่ายค้านชุดนี้ เคาะกะลากันรายวัน จะแก้รัฐธรรมนูญ จะอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล งานเต็มมือ!    เรื่องหาวิธีชำเรารัฐธรรมนูญพูดกันไปเยอะแล้ว มาที่เรื่องซักฟอกรัฐบาลดูบ้าง 

ไม่แก้ รธน.จะมีใครตาย?
ระวังจะ 'อยู่ ไม่ ได้'!
เราไม่ทิ้งกัน 'วันนี้ ๑ ล้าน' แล้ว
พี่น้องใต้เศร้าเราจะสุขหรือ?
จาก 'บางระจัน' ถึง 'ลำพะยา'
อ้อย 'ฤๅจะหวานเท่า' ไทย-จีน