'ไพศาล'เตือนเลิกโจมตีคณะราษฎร์ได้แล้ว ยิ่งเข้าตัวทหาร จุดไฟในชาติ


เพิ่มเพื่อน    

23 ต.ค. 62 - นายไพศาล พืชมงคล อดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า “เรื่องของประวัติศาสตร์ควรจะพอได้แล้ว การเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 โดยคณะราษฎร์ผ่านพ้นไปแล้ว แก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรก็ไม่ได้แล้ว ไม่ควรหยิบมาใช้เป็นเครื่องมือทำลายกันในทางการเมืองอีก เพราะรังแต่จะสร้างความแตกแยก ที่สำคัญคือคณะราษฎร์นั้นกำลังหลักคือทหารโดยมีพลเรือนเป็นตัวประกอบ ยิ่งโจมตีใส่ร้ายคณะราษฏร์มากเท่าใด ใครเล่าที่จะได้รับผลกระทบ? 

ก่อนสมัยชิง คนจีนนับถือบูชางักงุย ในฐานะเป็นเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์และภักดีชาติ เพราะงักงุยเป็นขุนพลที่ต่อต้านต่างชาติที่รุกรานจีน ดังนั้นในสมัยชิง จึงริเริ่ม เชิดชูกวนอูให้เป็นเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์และมีความจงรักภักดี เพื่อลดกระแส บูชางักงุย เพราะเกรงว่าจะกลายเป็นกระแสต่อต้านชิงฉันใด เรื่องคณะราษฎร์ก็ฉันนั้น เราทั้งหลายพึงสามัคคีปรองดองสร้างความสมานฉันท์ในชาติเถิด”.


ดู "การเมืองในพรรคการเมือง" ท้องไส้ขย้อนกันแล้ว วันนี้ เปลี่ยนบรรยากาศ ไปดู "การเมืองในสาธารณสุข" กันบ้าง! เรื่องกลไกภายในของหมอกระทรวงสาธารณสุขนี่ เป็นที่กล่าวขานมายาวนานว่า 

"มายาประชาธิปไตยเลือกตั้ง"
พปชร.ที่ 'อยู่เป็น-อยู่ไม่เป็น'
"การเมืองวันที่ไม่มีประยุทธ์"
เมื่อ "ทัวร์ลง" เดือนพฤษภา.
"ความต่างระหว่างคนกับสัตว์"
ทุกด้าน "สถานการณ์" เป็นต่อ