ในหลวง-ราชินีทรงวางพวงมาลาวันปิยมหาราช


เพิ่มเพื่อน    

 "ในหลวง-พระราชินี" ทรงวางพวงมาลาและบำเพ็ญพระราชกุศลวันปิยมหาราช รัฐบาลทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล "วิษณุ" นำจิตอาสาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดหัวลำโพง  พสกนิกรทั่วไทยจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

    เมื่อวันที่ 23  ตุลาคม เวลา 17.06 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา  นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา  และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่พระลานพระราชวังดุสิต 
    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ และของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ 
    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองทิศและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ทรงกราบพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช หรือวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พุทธศักราช 2453 ปีนี้ครบรอบ 109 ปี สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองทิศและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร  มหาวัชรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ทรงกราบ
    จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันปิยมหาราช พุทธศักราช 2562 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  ทรงยืนหน้าพระราชอาสน์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงยืนหน้าพระเก้าอี้ที่ประทับ
    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวารของพระบรมอัฐิและพระอัฐิ แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะ กราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระอัฐิสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี และพระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา ซึ่งประดิษฐานที่พระที่นั่งบุษบกมาลา ทรงกราบ
    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองคำลงยาราชาวดี และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย กราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระอัฐิสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวีและพระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา ซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นนพปฎลมหาเศวตฉัตร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารอง และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ทรงกราบ
    จากนั้น ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าฯ ประทับพระราชอาสน์ พระสงฆ์ 57 รูป สวดพระพุทธมนต์ จบแล้วพระธรรมเจดีย์วัดทองนพคุณซึ่งจะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งบนธรรมาสน์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศน์พระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลธรรมาสน์     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ ไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระแท่นนพปฎลมหาเศวตฉัตรสำหรับพระบรมอัฐิและพระอัฐิทรงธรรม ประทับพระราชอาสน์ ทรงศีล พระธรรมเจดีย์ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนา จบแล้ว ลงมานั่งยังอาสน์สงฆ์ เสด็จฯ ไปทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์ ประทับพระราชอาสน์ เจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งยังอาสน์สงฆ์ พร้อมแล้วลาดพระภูษาโยงเสด็จฯ ไปทรงทอดผ้าไตร 18 ไตร เที่ยวแรกประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนาสดับปกรณ์พระบรมอัฐิและพระอัฐิ
    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา ออกจากพระที่นั่งแล้ว เจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์อีกเที่ยวละ 20 รูป จำนวน 2 เที่ยว เสด็จฯ ไปทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์สดับปกรณ์ ทรงปฏิบัติเช่นนี้จนครบ 2 เที่ยว
    ต่อมา เสด็จฯ ไปทรงกราบพระพุทธรูปประจำพระชนมวารของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี และพระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลา
    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปทรงกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระอัฐิสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี และพระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา ที่หน้าพระแท่นนพปฎลมหาเศวตฉัตร ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าฯ เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล
    ที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี? ประธานศาลฎีกา? ประธานวุฒิสภา? ประธานองค์กรอิสระ? หน่วยราชการในพระองค์? และประชาชน เพื่อร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงชนชาวไทยมาโดยตลอดนับตั้งแต่เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ? จนกระทั่งเสด็จสวรรคต? ในการนี้ รัฐบาลและทุกภาคส่วนจึงได้ดำเนินการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
    โดยในช่วงเช้า? มีพิธีสงฆ์โดยสมเด็จพระราชาคณะ? พระราชาคณะ? พระสงฆ์? และสามเณร? จากนั้นมีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน 457 รูป? เสร็จแล้วนายวิษณุ? เครืองาม? รองนายกรัฐมนตรี? เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม และในเวลา 19.30 น. นายวิษณุเป็นประธานในพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง? โดยในส่วนภูมิภาคจะดำเนินการพร้อมกับส่วนกลาง
    วันเดียวกัน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว? ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ให้หน่วยพระราชทาน ร่วมกับประชาชนจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในโครงการ? "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สถานีรถไฟหัวลำโพง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยระดมพลังความรักความสามัคคีทั้งของหน่วยงานในพระองค์ หน่วยงานราชการภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน ร่วมพัฒนาทำความสะอาดสถานีรถไฟและบริเวณโดยรอบ
    โดยในเวลา 10.30 น. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเปิดกิจกรรม พร้อมด้วย ?พล.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร? คณะรัฐมนตรี ผู้บริหารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้บริหารศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน? 904 วปร. ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักเทศกิจสำนักงานเขตปทุมวัน กองบัญชาการ? กองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ กระทรวงคมนาคม การรถไฟแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง กองบัญชาการดำรวจนครบาล หน่วยพระราชทาน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กรุงเทพมหานคร ประชาชนจิตอาสา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวน 60 คน ร่วมพิธี ณ สถานีรถไฟหัวลำโพง เขตปทุมวัน? 
    จากนั้น จิตอาสาฯ ดำเนินการพัฒนาความสะอาดตามจุดที่กำหนด สำหรับกิจกรรมแบ่งออกเป็น 3 โซน ประกอบด้วยโซน A พัฒนาล้างทำความสะอาดและทาสีรั้ว บริเวณหน้าสถานีรถไฟ, โซน B พัฒนาทำความสะอาดบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟ และโซน C พัฒนาทำความสะอาด? บริเวณอนุสรณ์ปฐมฤกษ์รถไฟหลวงและตู้รถไฟ ทั้งนี้ ศูนย์อำนวยการใหญ่ได้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อให้บริการอาหารแก่จิตอาสาที่ร่วมกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดสถานีรถไฟหัวลำโพงตลอดวัน
ทั่วไทยจัดกิจกรรมน้อมรำลึก"ร.5"
    ที่บริเวณเขื่อนเรียงหิน หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท นายรณภพ เหลืองไพโรจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท นำข้าราชการและพสกนิกรชาวจังหวัดชัยนาททุกหมู่เหล่า จำนวน 300 คน ร่วมกันถวายจตุปัจจัยไทยธรรม และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสุธีวราภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดชัยนาท และพระสงฆ์ รวมจำนวน 57 รูป เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นได้นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ร่วมวางพวงมาลาดอกไม้และถวายบังคมต่อหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 
    ที่บริเวณด้านหน้าสถานีรถไฟนครลำปาง นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และได้เปิดกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ เป็นประธานกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และนำกล่าวปฏิญาณว่าเราทำความดีด้วยหัวใจ ก่อนที่จะแบ่งกำลังทั้งหมดกว่า 500 คนที่มาร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาไปตามจุดต่างๆ รวม 10 จุด เพื่อตัดหญ้าทำความสะอาดเก็บเศษขยะริมทางสองฝั่งของเส้นทางรถไฟรวมระยะทาง 1.5 กิโลเมตร
    ที่บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดหนองคาย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย  เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เพื่อแสดงความจงรัก และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
    ที่บริเวณถนนหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นำข้าราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน ร่วมกันประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 67 รูป เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ 
    ที่สถานีรถไฟนครราชสีมา อ.เมืองฯ จ.นครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานนำผู้บริหารส่วนราชการ และจิตอาสากว่า 300 คน พัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดชานชาลา รางรถไฟ และตามเส้นทางรางรถไฟ และระบบสาธารณูปโภค เสาไฟฟ้าสองข้างเส้นทางรถไฟ ที่กั้นรถไฟระหว่างเครื่องกั้นถนนฯ สทล.264/5-6 สถานีนครราชสีมา (ห้าแยกหัวรถไฟ) ถึงเครื่องกั้นถนนฯ สทล.256/16 สถานีชุมทางถนนจิระ (หน้าสนามกีฬาค่ายสุรนารี) และข้างจวนผู้ว่าฯ รวมระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ 5
    ที่บริเวณถนนเทศบาล 3 ด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เทศบาลเมืองจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้นำข้าราชการ ประชาชน กลุ่มพลังมวลชน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 57 รูป เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 5
    ว่าที่ร้อยตรีพิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นำจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. กำลังพลทหาร ตำรวจ ในพื้นที่กว่า 500 คน เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดระบบประปาหมู่บ้าน บ้านประทุน หมู่ที่ 4 ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมืองตราด ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
    ที่พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพ่อ ร. 5 หน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี นายภัทรธรณ์  เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นำข้าราชการและพสกนิกรชาวไทยกว่า 1,000 คน ร่วมกันวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นนำเหล่าจิตอาสากว่า 1,000 คน ร่วมพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทาสีราวสะพาน บริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติ และสะพานเลียบชายทะเลใหม่ชลมารควิถี ครบรอบ 84 พรรษา เป็นระยะทางกว่า 3 กิโลเมตร 
    ที่สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 57 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีพระเทพวินยาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธรรมยุต)/เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร เป็นประธานสงฆ์ 
    ที่หน้าศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาเมืองเบตง ถนนเฉลิมพระเกียรติ (ถนนสุขยางค์-ด่านพรมแดน) อ.เบตง จ.ยะลา นายสุวิทย์ นาคเป้า ปลัดอาวุโสอำเภอเบตง เป็นประธานนำจิตอาสา พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว.


"รุ้ง" ศิษย์เอก "สามสัส" นี่.....สมที่ "สำนักข่าว BBC" ยกเป็น ๑ ใน ๑๐๐ หญิงผู้ทรงอิทธิพลของโลก"คำเดียว" แท้ๆ ทำให้เธอทรงอิทธิพลคือ ให้ "....." ประธานรัฐสภา!

สืบสายโลหิต 'ม็อบ ๓ นิ้ว'
ก็มันยาว "ก่อนจะเป็นศพ"
'แค้นอาฆาต' ของคนคด
ประจักษ์ชัดแล้วว่า 'ล้มล้าง'
ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
ฤๅหมาต้องตายในตรอก