มจธ.คว้าอันดับ 1 ด้านวิศวกรรมศาสตร์ของไทย จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัย โดย  U.S. News & World Report ประจำปี 2020


เพิ่มเพื่อน    

25ต.ค.62-ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลก ประจำปี 2020 โดย  U.S. News & World Report  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ถูกจัดให้อยู่ในอันดับ 1 ของประเทศไทย ด้านวิศวกรรมศาสตร์ 2 ปีซ้อน ในปี 2019 และ 2020 จากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลกกว่า 813 สถาบัน มจธ. มีคะแนนสูงสุดเป็นอันดับ 1 ในประเทศไทย และเป็นอันดับที่ 265 (tie) ในโลก คะแนนรวม 53.4 คะแนน โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นอันดับ 2 ในประเทศไทย และเป็นอันดับที่ 376 (tie) ในโลก คะแนนรวม 46 คะแนน และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เป็นอันดับที่ 3 ในประเทศไทย เป็นอันดับ 662 (Tie) ในโลก คะแนนรวม 29 คะแนน ทั้งนี้มีมหาวิทยาลัยไทยเพียง 3 แห่ง ที่ติดอันดับสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ในครั้งนี้


การจัดอันดับของ U.S. News & World Report  ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ได้มีการกำหนดน้ำหนักตัวบ่งชี้ไว้จำนวน 11 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย ชื่อเสียงด้านการวิจัยทั่วโลก (12.5%), ชื่อเสียงด้านการวิจัยระดับภูมิภาค (12.5%), จำนวนบทความวิจัย (17.50 %), Normalized citation impact (7.50%), จำนวนการอ้างอิงทั้งหมด (12.50%), จำนวนบทความวิจัยที่อยู่ในกลุ่ม 10% ที่ถูกอ้างอิงมากที่สุด (12.50%), ร้อยละของบทความวิจัยที่อยู่ในกลุ่ม 10% ที่ถูกอ้างอิงมากที่สุด (5%) , จำนวนบทความวิจัย 1% ที่ถูกอ้างอิงสูงสุดในแต่กลุ่มสาขา (5%), ร้อยละของบทความวิจัย 1% ที่ถูกอ้างอิงสูงสุด (5%), ความร่วมมือระหว่างประเทศ (5%), ร้อยละของบทความวิจัยที่มีความร่วมมือกับต่างประเทศ (5%) 

รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี มจธ. เปิดเผยว่า มจธ. มีภารกิจหลักในการส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ด้วยการจัดหลักสูตรที่มีคุณภาพ เน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มุ่งสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะ บัณฑิตที่จบจาก มจธ. ต้องคิดเป็นทำได้ มีทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ปรับตัวได้เร็วและสร้างการเปลี่ยนแปลงให้สังคมได้  มีแนวคิดของการเป็นผู้ประกอบการเพื่อตอบโจทย์สังคม ซึ่งหากนักศึกษามีทักษะเหล่านี้จะพัฒนาตนเองได้ตลอดชีวิต เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญของประเทศ 
รายละเอียดของการจัดอันดับสามารถดูได้ที่ https://www.usnews.com/education/best-global-universities/thailand/engineering


บอกก่อน.....ผมไม่รู้จริงๆ ว่า "พรรคพลังประชารัฐ" เขาเล่นอะไรกัน?รัฐบาลกำลังไปได้ดีจู่ๆ ก็เล่นเกมชิงเก้าอี้ "หัวหน้าพรรค" โดย กก.บห. "เกินกึ่งหนึ่ง" รวมหัวกัน ยื่นหนังสือลาออก เมื่อวาน (๑ มิ.ย.๖๓)เป็นผลให้คณะกรรมการบริหารพรรค "พ้นตำแหน่ง" ทั้งคณะ ต้องเลือกตั้ง กก.บห.กันใหม่ทั้งหมด ภายใน ๔๕ วัน!

"การเมืองวันที่ไม่มีประยุทธ์"
เมื่อ "ทัวร์ลง" เดือนพฤษภา.
"ความต่างระหว่างคนกับสัตว์"
ทุกด้าน "สถานการณ์" เป็นต่อ
ผู้ชายคนหนึ่งชื่อ "ประยุทธ์"
อันตรายกว่า 'สารอันตราย'