มจธ.คว้าอันดับ 1 ด้านวิศวกรรมศาสตร์ของไทย จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัย โดย  U.S. News & World Report ประจำปี 2020


เพิ่มเพื่อน    

25ต.ค.62-ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลก ประจำปี 2020 โดย  U.S. News & World Report  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ถูกจัดให้อยู่ในอันดับ 1 ของประเทศไทย ด้านวิศวกรรมศาสตร์ 2 ปีซ้อน ในปี 2019 และ 2020 จากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลกกว่า 813 สถาบัน มจธ. มีคะแนนสูงสุดเป็นอันดับ 1 ในประเทศไทย และเป็นอันดับที่ 265 (tie) ในโลก คะแนนรวม 53.4 คะแนน โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นอันดับ 2 ในประเทศไทย และเป็นอันดับที่ 376 (tie) ในโลก คะแนนรวม 46 คะแนน และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เป็นอันดับที่ 3 ในประเทศไทย เป็นอันดับ 662 (Tie) ในโลก คะแนนรวม 29 คะแนน ทั้งนี้มีมหาวิทยาลัยไทยเพียง 3 แห่ง ที่ติดอันดับสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ในครั้งนี้


การจัดอันดับของ U.S. News & World Report  ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ได้มีการกำหนดน้ำหนักตัวบ่งชี้ไว้จำนวน 11 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย ชื่อเสียงด้านการวิจัยทั่วโลก (12.5%), ชื่อเสียงด้านการวิจัยระดับภูมิภาค (12.5%), จำนวนบทความวิจัย (17.50 %), Normalized citation impact (7.50%), จำนวนการอ้างอิงทั้งหมด (12.50%), จำนวนบทความวิจัยที่อยู่ในกลุ่ม 10% ที่ถูกอ้างอิงมากที่สุด (12.50%), ร้อยละของบทความวิจัยที่อยู่ในกลุ่ม 10% ที่ถูกอ้างอิงมากที่สุด (5%) , จำนวนบทความวิจัย 1% ที่ถูกอ้างอิงสูงสุดในแต่กลุ่มสาขา (5%), ร้อยละของบทความวิจัย 1% ที่ถูกอ้างอิงสูงสุด (5%), ความร่วมมือระหว่างประเทศ (5%), ร้อยละของบทความวิจัยที่มีความร่วมมือกับต่างประเทศ (5%) 

รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี มจธ. เปิดเผยว่า มจธ. มีภารกิจหลักในการส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ด้วยการจัดหลักสูตรที่มีคุณภาพ เน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มุ่งสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะ บัณฑิตที่จบจาก มจธ. ต้องคิดเป็นทำได้ มีทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ปรับตัวได้เร็วและสร้างการเปลี่ยนแปลงให้สังคมได้  มีแนวคิดของการเป็นผู้ประกอบการเพื่อตอบโจทย์สังคม ซึ่งหากนักศึกษามีทักษะเหล่านี้จะพัฒนาตนเองได้ตลอดชีวิต เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญของประเทศ 
รายละเอียดของการจัดอันดับสามารถดูได้ที่ https://www.usnews.com/education/best-global-universities/thailand/engineering


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"