นี่ขนาดไม่ประสงค์ออกนาม!ทั่นรังสิมันต์ลงพื้นที่นครศรีธรรมราชร่ายยิบพร้อมรูป


เพิ่มเพื่อน    

27 ต.ค.2562 -  นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ โพสต์เฟซบุ๊กพร้อมภาพ 5 รูประบุว่า ลงพื้นที่นครศรีธรรมราช ดูพื้นที่ปัญหาน้ำท่วม การกัดเซาะชายฝั่ง ปัญหาลำคลองและปากน้ำตื้นเขิน ที่บ้านบางดี หมู่ที่ 7 ตำบลเสาเภา อำเภอสิชล นครศรีธรรมราช 

พื้นที่แห่งนี้ เคยเป็นท่าเรือสำคัญในสมัยโบราณ ชาวบ้านมีเรือกันทุกครัวเรือน ปัจจุบันประสบปัญหาลำคลองและปากน้ำตื่นเขิน จนชาวบ้านเอาเรือออกไปทำประมงไม่ได้ ชาวบ้านในพื้นที่จึงเสนอให้มีดำเนินการแก้ไขให้ปากน้ำท่าหมาก กลับมามีสภาพดังเดิม เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ในช่วงน้ำหลากจึงเสนอให้มีการขุดลอกคลองทั้งเส้นไปจนถึงบริเวณปากน้ำ ซึ่งเคยมีแผนในโครงการดังกล่าว มาก่อนหน้านี้หลายปี แต่ยังไม่ความคืบหน้า 

ในประเด็นนี้ ผมได้หารือกับตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่และมีข้อสรุปเบื้องต้นเร่งด่วนว่าอาจต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อระบบนิเวศน์ หากจะมีการขุดลอกคูคลองทั้งระบบ แต่จะนำประเด็นดังกล่าวไปหารือกับ กมธ.ที่ดิน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมต่อไป

อย่างไรก็ดี กรณีนี้ทำให้เห็นว่าอันที่จริง ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้ง เป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องจัดการ แต่การจัดการนั้น ต้องศึกษาทำทั้งระบบ ทั้งต้นน้ำคือการเก็บน้ำ กลางน้ำคือการชะลอน้ำ และปลายน้ำคือการระบายน้ำ ต้องมีความรอบคอบ และใช้ข้อมูลทางวิชาการ ตามลักษณะของภูมินิเวศและสอดคล้องกับการพัฒนาในพื้นที่ดังกล่าว สอดรับกับแผนการจัดภัยพิบัติ และการจัดการทรัพยากรน้ำเพื่ออนาคตของจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งผมจะหารือภายในพรรคอนาคตใหม่ต่อไป

สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้นำโดย ส.ส.สมชาย ฝั่งชลจิตร และคุณคนิสรณ์ จุลวิทยาการ หัวหน้าสาขาพรรคอนาคตใหม่ จังหวัดนครศรีธรรมราช คุณธนู แนบเนียร ผู้เชี่ยวชาญประจำตัว ส.ส. ของผม ได้ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย 

พรรคอนาคตใหม่เป็นพรรคที่ให้ความสําคัญกับทั้งงานในสภาและงานนอกสภาฯ นอกจากส.ส. ก็ยังมีคณะทำงาน และทีมผู้ช่วย ส.ส.ในพื้นที่ต่างๆ ทำงานอย่างแข็งขัน ต่อเนื่อง และบางครั้งก็ไม่ได้ประสงค์ที่จะออกนาม 
 


วันนี้่...คุยกันสบายๆ ตามประสา "โควิดรักโลก" ละกัน! เมื่อวาน (๒๒ ม.ค.๖๔) รัฐบาลออนไลน์ข่าว "ขึ้นทะเบียน อย.แล้ว วัคซีนแอสตราเซเนกา"

ช่องว่าง "ระหว่างคิด-คุก"
"วัคซีนสมอง"มาแล้วจ้ะ
'ประตูบานที่ ๒ ของธนาธร'
พงศาวสันดานเรื่อง 'อุ้ม'
ขาลง 'สามนิ้ว-สามสัส'
กาสิโนในมุม"ศีลธรรม"