พอช.และภาคีเครือข่ายร่วมซ่อมสร้างบ้านเรือนที่เสียหายจากน้ำท่วมขอนแก่น 461 หลัง


เพิ่มเพื่อน    

ขอนแก่น/ พอช.และภาคีเครือข่ายร่วมซ่อมสร้างบ้านเรือนที่เสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่  อ.บ้านไผ่  รวม 461 หลัง  คาดจะแล้วเสร็จภายในปลายเดือนธันวาคมนี้   โดย พอช.สนับสนุนงบประมาณรวม 8 ล้านบาทเศษ  ขณะที่กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ มอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 2 ล้านบาท

 

จากเหตุการณ์พายุโพดุลพัดถล่มพื้นที่หลายจังหวัดภาคอีสานในช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา  ทำให้เกิดน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย  โดยเฉพาะในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่  อ.บ้านไผ่  จ.ขอนแก่น  มีชาวบ้านได้รับผลกระทบกว่า 1,000 ครัวเรือน  ขณะที่หน่วยงานต่างๆ รวมทั้งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ ‘พอช.’ ได้ร่วมกันช่วยเหลือและฟื้นฟูชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนี้   โดยเริ่มซ่อมแซมบ้านตั้งแต่ช่วงกลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมา  มีแรงงานจิตอาสาที่เป็นช่างชุมชนจากเครือข่ายช่างชุมชนหลายจังหวัด  รวมทั้งทหารในพื้นที่ร่วมกันซ่อมแซมบ้าน

 

ล่าสุดเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม  นายไมตรี อินทุสุต ประธานคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  ได้เดินทางมาเป็นประธานในการเปิดงาน  ‘มหกรรมซ่อมแซมบ้านผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยชุมชนและภาคี’  ที่ห้องประชุมโรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์  เทศบาลเมืองบ้านไผ่  อ.บ้านไผ่  โดยมีนายวรทัศน์ ธุรีจันทร์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  มณฑลทหารบกที่ 23  หน่วยงานในท้องถิ่น  มูลนิธิขอนแก่นทศวรรษหน้า  สหพันธ์พัฒนาองค์กรชุมชนคนจนเมือง  คณะผู้บริหาร พอช. และผู้แทนขบวนองค์กรชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกว่า 1,000 คนเข้าร่วมงาน

นายไมตรี  อินทุสุต

 

ทั้งนี้นายไมตรี  ประธานคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนชาวบ้าน  และให้กำลังใจช่างชุมชนที่มาช่วยซ่อมแซมบ้านเรือน  รวมทั้งมอบบ้านมั่นคงและบ้านที่ซ่อมแซมแล้ว  จำนวน 248  ครัวเรือนให้กับชาวบ้านในชุมชนต่างๆ  นอกจากนี้ยังได้มอบงบประมาณซ่อมแซมบ้านจำนวน 461 ครัวเรือน  งบประมาณรวม 8.3 ล้านบาท  มอบเงินสงเคราะห์จากกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ให้แก่ผู้ประสบภัยจำนวน  500 ครอบครัว  เป็นเงิน 2 ล้านบาท   และมอบประกาศนียบัตรแก่ขบวนช่างชุมชนที่มาช่วยซ่อมแซมบ้านให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้

 

นายไมตรี  กล่าวว่า  อยากขอบคุณและชื่นชมพี่น้องช่างชุมชนที่รวมพลังเป็นจิตอาสา  ทำงานโดยไม่หวังผลตอบแทน ช่วยเหลือพี่น้องที่ยากลำบากเมื่อเกิดอุทกภัยน้ำท่วมครั้งใหญ่ของอำเภอบ้านไผ่   นอกจากนี้ยังมีภาคีเครือข่ายต่างๆ ที่มาร่วมกันทั้งเทศบาล  อำเภอ  และหน่วยงานต่างๆ   ซึ่งหลังจากนี้ก็จะมาร่วมกันฟื้นฟูและพัฒนาบ้านเรือนและชุมชนต่อไป   โดยจะต้องคำนึงถึงการสร้างครอบครัวที่มีรายได้  มีอาชีพ   มีงานทำ  มีสุขภาวะ  มีการศึกษา  การมีส่วนร่วมของชุมชน  มีสิทธิพลเมือง  รวมทั้งการสร้างและซ่อมแซมบ้านให้เหมาะสมกับผู้สูงวัย  เพราะในอีกไม่กี่ปีประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย  ฉะนั้นจะต้องตอบโจทก์ผู้สูงวัย  ซึ่งทางเทศบาลเมืองขอนแก่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะเข้ามาดูแลพี่น้อง

 

 “ส่วนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ก็จะเข้ามาดูแลพี่น้อง  ทั้งเด็ก  สตรี  และคนพิการ  ดูแลเรื่องเกี่ยวกับสวัสดิการสังคม   นอกจากนี้ที่บ้านไผ่จะเผชิญกับปัญหาที่ดินในเขตเทศบาลที่พี่น้องบางส่วนไปใช้ที่หลวง  แต่วันดีคืนดีบ้านเมืองจะพัฒนา  โดยจะมีรถไฟรางคู่  เพราะฉะนั้นจึงกระทบกับการก่อสร้าง  เราก็ต้องมาวางแผนช่วยพี่น้องที่อยู่ในที่ที่ไม่ถูกต้อง ให้ถูกต้อง  โดยอาจย้ายไปอยู่ในที่ของเทศบาล  หรือทางราชการหาที่ให้พี่น้อง  พี่น้องก็ควรจะตอบรับ  เราจะช่วยกันสร้างบ้านแปลงเมืองใหม่ให้กับพี่น้อง   ให้พี่น้องถอยหลังมาก้าวเดียวแล้วเดินหน้าใหม่อีกสามก้าว" นายไมตรีกล่าว

นางสาวเพลิน ภูแล่นกี่  ผู้แทนชาวชุมชนพระธรรมสาร กล่าวว่า  จากเหตุการณ์น้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่  คณะกรรมการบ้านมั่นคงเมืองบ้านไผ่ได้ร่วมกับสหพันธ์พัฒนาองค์กรชุมชนคนจนเมืองแห่งชาติ (สอช.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ลงพื้นที่สำรวจผู้เดือดร้อนจำนวน  39  ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่  พบว่า  มีชุมชนที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 26  ชุมชน   มีครัวเรือนที่ได้รับความเสียหาย จำนวน  1,448  ครัวเรือน   

 

ต่อมาจึงได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้เดือดร้อนจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ  โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายลำดับแรก คือ ครัวเรือนในพื้นที่โครงการบ้านมั่นคง และครัวเรือนที่ได้รับความเสียหายในชุมชนต่าง ๆ  โดยได้รับการสนับสนุนเบื้องต้นจำนวน 461 ครัวเรือน จำนวน  8 ล้านบาทเศษ  และกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว จำนวน  500 หลังคาเรือน ๆ ละ 4,000  บาท  รวมเป็นเงิน  2   ล้านบาท

 

นายสมชาย บานชื่น ผู้แทนช่างชุมชนบ้านไผ่ กล่าวว่า การดำเนินงานซ่อม-สร้างบ้านผู้ประสบภัยน้ำท่วม  มีหน่วยงานต่างๆ ให้ความสำคัญและเข้ามาทำงานร่วมกัน ได้แก่ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอนแก่น มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร์  ช่างอาสาขบวนสภาองค์กรชุมชนจังหวัดขอนแก่น  และช่างอาสาจากเครือข่ายสหพันธ์พัฒนาองค์กรชุมชนคนจนเมืองแห่งชาติ (สอช.) ร่วมกันซ่อมแซมบ้านเรือนร่วมกันอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าการซ่อมแซม-สร้างบ้าน จำนวน 461 หลังจะแล้วเสร็จภายใน 90 วันหรือประมาณปลายเดือนธันวาคมนี้

ทั้งนี้การซ่อมแซมบ้านเรือนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุ ‘โพดุล’ ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ถือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันที่อยู่อาศัยโลก ( World Habitat  Day) ปี 2562  ซึ่งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ  ร่วมกับขบวนเครือข่ายองค์กรชุมชน  และภาคีเครือข่ายต่างๆ  ทั่วประเทศ  จัดกิจกรรมขึ้นในภูมิภาคต่างๆ ตลอดช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายนนี้  ภายใต้แนวคิด “บ้านมั่นคง บ้านโดยชุมชน ร่วมกันสร้าง Collective Housing”  โดยมีเป้าหมายเพื่อรณรงค์สร้างความเข้าใจและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาร่วมกัน   ทั้งประชาชนที่เดือดร้อน  ภาคีเครือข่าย  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ก็พลอยปีติยินดีไปด้วย......กับพี่น้องชาวใต้ "นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา-สงขลา" ที่มีโอกาสได้รับเสด็จ"สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" พระผู้ซึ่งเป็นแก้วตา-ดวงใจของมวลพสกนิกรไทยทั้งมวล

ประตูบานที่ ๓ 'ระบอบทักษิณ'
ด้วย 'รู้เช่น-เห็นชาติ' ธนาธร
ม็อบจะฆ่าพรรคฝ่ายค้าน
ใครจะพาประเทศลงเหว!
'ช่อ' ไม่เคยเปลี่ยน
โซเชียลมีเดีย 'อำนาจโลก'