งดงามเหนือท้องสนามหลวง นิทรรศการ”ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค”


   

 

เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ ขนาดครึ่งของลำจริง จัดแสดงให้ชมกลางท้องสนามหลวง

 

     นานกว่า 94 ปี ที่คนไทยไม่ได้เห็นการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เหลือเวลาอีกไม่นานราชประเพณีโบราณอันยิ่งใหญ่นี้จะเกิดขึ้นบนสายน้ำเจ้าพระยา
    วันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 15.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จประทับเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เสด็จฯ เลียบพระนครไปตามแม่น้ำตั้งแต่ท่าวาสุกรี สิ้นสุดที่ท่าราชวรดิฐ ระยะทาง 3.4 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 40 นาที พสกนิกรจะได้เฝ้ารับเสด็จ ชื่นชมพระบารมีในหลวงอย่างใกล้ชิดสองฝั่งแม่น้ำ และตราตรึงในใจกับขบวนเรือพระราชพิธี 52 ลำที่ยิ่งใหญ่งดงาม ฝีพาย 2,200 นายพายด้วยท่วงท่านกบินพร้อมกันเป็นจังหวะ สอดรับเสียงเห่เรือยอพระเกียรติรัชกาลที่ 10
    แต่ก่อนจะถึงวันจริงที่คนไทยและคนทั่วโลกตั้งตารอการเรียนรู้และเข้าใจในพระราชประเพณีที่สั่งสมมายาวนาน มีความสำคัญ อีกทั้งเรือพระราชพิธีมีความเก่าแก่และรวมคุณค่าศิลปกรรมไทย ช่วงนี้เป็นโอกาสดี คณะกรรมการฝ่ายพิธีการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกโดยกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีรังสรรค์ นิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 ขึ้นเป็นพิเศษระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม-11 พฤศจิกายน ณ ท้องสนามหลวง

 

แสดงภาพประวัติศาสตร์งานบรมราชาภิเษก เสด็จฯ เลียบพระนครทางสถลมารค

 


    บนเส้นทางยาวไกลในประวัติศาสตร์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์จนถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 10 มีพระราชพิธีเบื้องต้น เบื้องปลายเสด็จออกมหาสมาคมที่อยู่ในความทรงจำพสกนิกร รวบรวมไว้ให้ชมในอาคารนิทรรศการ “เถลิงถวัลยราชสมบัติ สยามรัฐสีมา” ภายในแบ่งเป็น 3 ห้อง
    เข้าสู่ห้องที่ 1 “มหามงคลสมัยพระขวัญไผทเถลิงรัช” ซึมซับเรื่องราวพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ผ่านเนื้อหาและภาพพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ นอกจากนี้ฉายภาพการแสดงมหรสพสมโภช ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคผ่านจอแอลอีดี และแท่นอักษรเบรลล์สำหรับผู้พิการทางสายตา รวมทั้งห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ E-book สำหรับสืบค้นและศึกษาข้อมูลภาษาไทยและอังกฤษ
    จากนั้นไปสัมผัสความงดงามตระการของขบวนพยุหยาตราในห้องที่ 2 “นิรมิตเรืองนทีเถลิงหล้า” ไฮไลต์เป็นการจัดแสดงแสง สี เสียง และสื่อผสม เรื่องราวร้อยเรียงความสุขของคนไทยในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 ผ่านจอแอลอีดีในรูปแบบ 3 มิติ ประกอบการแสดงจากศิลปินดาราที่มีชื่อเสียง และชุดการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมคณะนักแสดงสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รวมถึงการแสดงขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารค โดยใช้สลิงเคลื่อนเรือจำลองทั้ง 52 ลำ ผ่านฉากแม่น้ำเจ้าพระยา ประกอบเสียงกาพย์เห่เรือเฉลิมพระเกียรติ ประพันธ์โดยนาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย เป็นโชว์ที่ยิ่งใหญ่สะกดทุกสายตา สัมผัสได้ถึงความฉ่ำเย็นภายใต้พระบรมโพธิสมภาร ในห้องนี้จัดสแตนด์สำหรับนั่งชม รองรับผู้เข้าชมได้หลายร้อยคน

 

ตื่นตาตื่นใจขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารค 52 ลำ 


    สำหรับห้องที่ 3 “ขบวนนาวาอารยศิลป์แผ่นดินสยาม” เสนอองค์ความรู้ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ เพลิดเพลินกับภาพขบวนเรือจากอดีตถึงปัจจุบันผ่านจอแอลอีดี มาอ่านกาพย์เห่เรือที่มีความหมาย นอกจากนี้จำลองภาพเรือ 52 ลำ ประกอบคำบรรยาย พร้อมทั้งจัดแสดงเครื่องดนตรีประกอบการเห่เรือและหุ่นแสดงเครื่องแต่งกายของพนักงานประจำเรือในริ้วขบวนพยุหยาตรา เรือแต่ละลำพนักงานสวมเสื้อรูปทรงและสีสันสวยงามแตกต่างกันไป ทั้ง 3 ห้อง จัดทำอารยสถาปัตย์และจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการและผู้สูงอายุ

 

เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชสุดวิจิตรงดงาม


    เมื่อเดินออกมาด้านนอกอาคารนิทรรศการ จะได้ชมเรือพระราชพิธีจำลอง จำนวน 4 ลำ กรมศิลปากรสร้างขนาดครึ่งของลำจริง ประกอบด้วยเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9 เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช และเรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ ทั้ง 4 ลำเคยสร้างความประทับใจในงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” วันนี้ยกมาแสดงกลางท้องสนามหลวง มีการจัดพื้นที่ประดับดอกไม้งดงาม ทั้งสาธิตการเห่เรือโดยกองทัพเรือ โซนนี้ชื่อ “ศรีศุภยาตรา ปวงประชารวมใจถวายพระพร” มาศึกษาเรียนรู้และถ่ายภาพสวยๆ เช็กอินให้คนอิจฉากันได้

 

ห้องที่ 3 “ขบวนนาวาอารยศิลป์แผ่นดินสยาม” แสดงชุดแต่งกายจริงพนักงานประจำริ้วขบวนพยุหยาตราฯ  


    อีกการแสดงห้ามพลาด ทุกค่ำคืนมีโชว์ม่านน้ำประกอบแสง สี เสียงตระการตา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อยู่ที่โซน “ม่านธาราลือขจรเฉลิมราชย์องค์ราชัน” ร้อยเรียงตั้งแต่องก์ที่ 1 สายธารแห่งพระบารมี วิถีชีวิตคู่สายน้ำ เสนอวิถีไทยกับสายน้ำ และพระราชประเพณีเสด็จฯ ทางน้ำ องก์ที่ 2 งามล้ำขบวนเรือพระราชพิธี จะได้ชมความวิจิตรของโขนเรือขบวนพยุหยาตราชลมารค และองก์ที่ 3 เฉลิมราชย์องค์นฤบดี ปฐพีเป็นสุข แสดงถึงพระราชกรณียกิจด้านต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดการแสดงตื่นตาตื่นใจไม่เสื่อมคลาย

 

โชว์ม่านน้ำประกอบแสง สี เสียง สื่อผสมเฉลิมพระเกียรติ ร.10


    นับเป็นนิทรรศการองค์ความรู้ขบวนพยุหยาตราที่มีชีวิตชีวา ส่งต่อคุณค่าของประเพณีและวัฒนธรรมสู่คนรุ่นใหม่ เข้ามาเยี่ยมชมกันได้ตั้งแต่เวลา 10.00-22.00 น. ที่สนามหลวง ความรู้ที่ได้รับจะช่วยให้การชมขบวนพยุหยาตราฯ วันจริงในแผ่นดินรัชกาลที่ 10 มีความหมายลึกซึ้งมากขึ้น

 

 

 

 


ขยันดีนะ....ฝ่ายค้านชุดนี้ เคาะกะลากันรายวัน จะแก้รัฐธรรมนูญ จะอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล งานเต็มมือ!    เรื่องหาวิธีชำเรารัฐธรรมนูญพูดกันไปเยอะแล้ว มาที่เรื่องซักฟอกรัฐบาลดูบ้าง 

ไม่แก้ รธน.จะมีใครตาย?
ระวังจะ 'อยู่ ไม่ ได้'!
เราไม่ทิ้งกัน 'วันนี้ ๑ ล้าน' แล้ว
พี่น้องใต้เศร้าเราจะสุขหรือ?
จาก 'บางระจัน' ถึง 'ลำพะยา'
อ้อย 'ฤๅจะหวานเท่า' ไทย-จีน