'ไก่จ๋า'ชักแม่น้ำ!หนุน'เสรีพิศุทธ์'เรียก'บิ๊กตู่'แจงปมถวายสัตย์


เพิ่มเพื่อน    

30 ต.ค 62 - นายวัฒนา เมืองสุข สมาชิกพรรคเพื่อไทย โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า "ผมขอตอบเลขาธิการ นรม. ที่ทำหนังสือสอบถามประธาน กมธ. ป.ป.ช. ถึงอำนาจในการเรียก นรม. มาชี้แจงกรณีการเสนอร่าง พรบ. งบประมาณรายจ่ายทั้งที่ ครม. ยังถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญ ว่า

(1) คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่จะมีผลผูกพันบุคคลและองค์กรตามมาตรา 211 วรรคท้าย จะต้องเป็นคำวินิจฉัยในประเด็นแห่งคดี ส่วนคำวินิจฉัยที่ ลธน. อ้างมาเป็นคำวินิจฉัยไม่รับคำร้องไว้พิจารณาโดยมิได้วินิจฉัยในประเด็นแห่งคดีจึงไม่ผูกพันบุคคลหรือองค์กรใด ตามนัยคำพิพากษาฎีกาที่ 666/2530

(2) ศาลเป็นองค์กรชี้ขาดทางกฎหมาย ส่วนสภาเป็นองค์กรชี้ขาดทางการเมือง ในทางการเมืองนั้นแม้การกระทำของฝ่ายบริหารจะไม่เป็นความผิดตามกฎหมายสภาก็มีสิทธิลงมติไม่ไว้วางใจได้ ดังนั้น เมื่อกรรมาธิการเห็นว่า นรม. ถวายสัตย์ไม่ครบถ้วนก็ย่อมมีสิทธิที่จะเรียก นรม. มาชี้แจงได้โดยไม่จำเป็นต้องมีการทุจริต

(3) ส่วนที่อ้างว่าก่อน นรม. จะเสนอร่าง พรบ. งบประมาณได้เสนอร่างกฎหมายอื่นมาก่อนและสภาก็ได้ให้ความเห็นชอบโดยมิได้ทักท้วงการทำหน้าที่ของ ครม. แต่อย่างใด นั้น ขอเรียนว่าที่สภาให้ความเห็นชอบคือสาระของกฎหมาย (substance) มิได้ให้ความเห็นชอบกับกระบวนการ (procedure) ดังนั้น เมื่อกรรมาธิการเห็นว่ากระบวนการที่ ครม. ดำเนินการมาไม่ชอบหรือขัดต่อรัฐธรรมนูญก็มีสิทธิจะเรียก นรม. มาชี้แจงตามอำนาจหน้าที่ได้

(4) รัฐธรรมนูญมาตรา 129 วรรค 4 ให้อำนาจกรรมาธิการเรียกบุคคลมาชี้แจง แต่มิได้ให้อำนาจบุคคลภายนอกหรือผู้ถูกเรียกขอให้กรรมาธิการชี้แจงการเรียก หากผู้ถูกเรียกประสงค์จะทราบเหตุผลควรขอคำชี้แจงในกรรมาธิการ

ผมเห็นด้วยที่ประธานสภาแนะนำให้ นรม. ให้ความร่วมมือกับ กมธ. เพราะเป็นกระบวนตรวจสอบของสภาที่เป็นตัวแทนของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ หาก นรม. ไม่ประสงค์จะถูกตรวจสอบก็ควรลาออกไปรับรองว่าจะไม่มีใครไปเชิญมาให้รกหูรกตาแน่นอน"


เมื่อคืนเป็นไงครับ? ได้ดูกันเปล่า......... ประชุมรัฐสภาในนัด "แก้รัฐธรรมนูญ" เพื่อตั้ง ส.ส.ร.ไปร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ แทนรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนั่นน่ะ

'อำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญ'
'พระผู้ไม่ทอดทิ้งประชาชน'
ประตูบานที่ ๓ 'ระบอบทักษิณ'
ด้วย 'รู้เช่น-เห็นชาติ' ธนาธร
ม็อบจะฆ่าพรรคฝ่ายค้าน
ใครจะพาประเทศลงเหว!