ชวนมา "ลอยกระทง" ปีนี้ 4 วัน (9-12 พฤศจิกายน)


   

(กระทงจากวัสดุธรรมชาติ)

    9-12 พฤศจิกายนปีนี้ หรือ 4 วัน เป็นช่วงเทศกาลลอยกระทงของปี 2562 และแน่นอนว่าทุกจังหวัดทั่วประเทศก็มีงานลอยกระทงของตัวเอง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น โต้โผใหญ่การจัดงานหนีไม่พ้นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ล่าสุดมีการแถลงข่าวการจัดกิจกรรมเทศกาล “สีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง” ประจำปี 2562 เทศกาลที่สร้างคุณค่าความเป็นไทย สะท้อนภาพลักษณ์ และวิถีชีวิตของคนไทย ตลอดจนเปิดประสบการณ์ให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมเรียนรู้และสัมผัสประเพณีอันดีงาม

(งานแถลงข่าว)

    นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดงานในปีนี้ว่า เพื่อสืบสานประเพณีและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีลอยกระทงที่สืบทอดมาแต่โบราณ แสดงให้เห็นถึงความผูกพันของวิถีชีวิตคนไทยกับสายน้ำ และการรำลึกถึงพระคุณของสายน้ำ ซึ่งในปีนี้ได้ขยายวันลอยกะทงจาก 3 วัน เป็น 4 วัน และรูปแบบงานทั้งหมดจะเน้นการลดใช้พลาสติก ใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มจากรณรงค์ให้ประชาชนเลือกซื้อเลือกใช้กระทงจากวัสดุธรรมชาติ และรณรงค์ 1 ครอบครัว 1 กระทง เพื่อลดปริมาณกระทง ทั้งนี้คาดว่าพื้นที่จัดงานที่จะได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นใน 5 จังหวัดเอกลักษณ์ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ตาก สุโขทัย สมุทรสงคราม และร้อยเอ็ด ที่จะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติกว่า 4.64 แสนคน/ครั้ง ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 9 จากปีที่ผ่านมา และยังมีการจัดงานในพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

(กระทง 5 จังหวัดเอกลักษณ์)

    พื้นที่จัดงานลอยกระทง 5 จังหวัดเอกลักษณ์ ได้แก่ 1.งานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ในวันที่  9-12 พฤศจิกายน 2562 โดยมีกิจกรรมที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของชาวล้านนา ได้แก่ กิจกรรมต๋ามผางปะตี๊ดส่องฟ้าฮักษาเมือง ณ อนุเสาวรีย์สามกษัตริย์, การแสดงประติมากรรมโคมไฟสีสันยี่เป็ง ณ รอบคูเมือง ประตูเมืองและแจ่งเมือง เป็นต้น
    2.งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ในวันที่ 2-11 พฤศจิกายน 2562 โดยมีกิจกรรมพิธีรับอรุณแห่งความสุข ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงค์ ณ สะพานบุญ วัดตระพังทอง, ตลาดแลกเบี้ย ตลาดโบราณสมัยกรุงสุโขทัย, กิจกรรมขบวนอัญเชิญไฟพระฤกษ์และพระประทีปแห่รอบเมืองสุโขทัย เป็นต้น

(กระทงกะลา จังหวัดตาก)

    3.งานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1,000 ดวง จังหวัดตาก ในวันที่ 9-13 พฤศจิกายน 2562 ที่จะจัดงานบริเวณ ริมสายธารลานกระทงสาย เชิงสะพานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี อำเภอเมือง โดยมีกิจกรรมขบวนอัญเชิญพระประทีปพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์

(สาวงามกับกระทงกาบกล้วย)

    4.งานประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี 2562 ในวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2562 โดยภายในงานจะมีกิจกรรมชมการลอยกระทงกาบกล้วย, การประกวดกระทงและเรือไฟ ชิงถ้วยพระราชทาน, การประกวดนางนพมาศแม่ลูก, การสาธิตทำกระทงกาบกล้วย การแทงหยวก การพับใบเตย และการสานทางมะพร้าว ฯลฯ

(กระทงจังหวัดร้อยเอ็ด)

    5.งานสมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป เมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 21 ประจำปี 2562 ในวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2562 ณ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์และบึงพลาญชัย จังหวัดร้อยเอ็ด เมืองนี้มีพื้นที่กว่า 9 แสนไร่ ปลูกข้าวหอมมะลิ ที่รู้จักกันดีในชื่อ "ทุ่งกุลาร้องไห้" แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิสำคัญของประเทศ "จึง ใช้ข้าวหอมมะลิที่กำลังออกรวงมาประดับกระทงจากวัสดุธรรมชาติ ส่วนคำว่า "สมมาน้ำ" ภาษาอีสาน แปลว่า ขอขมาน้ำ ส่วน "คืนเพ็ง" หมายถึงคืนพระจันทร์เต็มดวง และ "เส็งประทีป" แปลว่า ประกวดกระทง กิจกรรมในงานปลูกฝังให้คนรุ่นใหม่สืบสานคุณค่าประเพณีลอยกระทง และเรียนรู้วิถีข้าว วิถีไทย นอกจากนี้ยังมีการแสดงหมอลำอีสาน นำทีมโดย แม่ฉวีวรรณ ดำเนิน ศิลปินแห่งชาติ จะมาลำกลอนชีวิตชาวนา โดยมีกิจกรรมการประกวดกระทงประทีปใหญ่ การประกวดกระทงอนุรักษ์ธรรมชาติ การประกวดธิดาสาเกตนคร การประกวดรำวงสมมาน้ำคืนเพ็ง เส็งประทีป และขบวนจำลองเหตุการณ์ขบวนแห่กระทงเมืองสาเกตนครฯ
    สำหรับพื้นที่การจัดเทศกาลลอยกระทง ในพื้นที่กรุงเทพฯ ได้แก่ งานสีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง พ.ศ.2562 ณ สวนสันติชัยปราการ โดย ททท. ในวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 16.00 น.เป็นต้นไป, งาน River Festival 2019 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 5 เสียงสุขแห่งสายน้ำ ในวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 17.00-22.30 น.
    ในพื้นที่จัดงาน 10 สถานที่ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ได้แก่ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร, วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร, ท่ามหาราช, วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร, วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร, ยอดพิมาน ริเวอร์วอล์ค, ล้ง 1919, เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์, สุขสยาม ณ ไอคอนสยาม และวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร และงาน ICONSIAM CHAO PHRAYA RIVER OF GLORY เฉิดฉายประกายเจ้าพระยา มหานทีแห่งสยาม ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 บริเวณริเวอร์พาร์ค ไอคอนสยาม กรุงเทพมหานคร
    นอกจากนี้ยังมีในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งานลอยกระทงตามประทีป ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร, งานลอยกระทงกรุงเก่า บริเวณ 4 มุมเมือง เกาะเมืองอยุธยา ได้แก่ ใต้สะพานปรีดีย์ฯ เจดีศรีสุริโยทัย หน้าพระราชวังจันทรเกษม ป้อมเพชร และอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทุ่งภูเขาทอง และงานลอยกระทงตาละปัด ย้อนอดีตอาบน้ำเพ็ญ องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน  โดยงานจัดขึ้นในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 และในทุกจังหวัดทั่วประเทศ

(ลอยกระทงศักดิ์สิทธิ์ ณ บารายพันปี จ.บุรีรัมย์)

    นอกจากนี้ ด้านกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กระทรวงวัฒนธรรม ก็ประกาศงานลอยกระทงพื้นที่ส่งเสริมด้านวัฒนธรรม แห่งแรก คือ ลอยกระทงศักดิ์สิทธิ์ ณ บารายพันปี จ.บุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 10-11 พ.ย. ณ ปราสาทเมืองต่ำ อ.ประโคนชัย งานลอยกระทงเมืองปราสาทหินกำลังจะเกิดขึ้นบนพื้นฐานความเชื่อพญานาคทื่ผูกพันกับชาวอีสาน แล้วยังมีพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำปราสาท พิธีสมนาน้ำ ทักษิณาวรรตเพื่อขอขมาสายน้ำ ทั้ง 4 ทิศ อีกไฮไลต์เป็นการแสดง แสง สี เสียง ชุดบารายศรัทธา สมมาสายน้ำ ปราสาทเมืองต่ำ น้อมนำบูชา สุดตระการตา ประทับใจกับเรื่องราวประวัติศาสตร์พร้อมชมความงดงามของโบราณสถานสำคัญไปในเวลาเดียวกัน แล้วยังมีการประกวดนาคะเทวี ศรีเมืองต่ำ เดินเล่นตลาดอารยธรรมขอมโบราณ งานนี้เชิญชวนคนไทยร่วมสืบสานประเพณีไทย ด้วยการแต่งกายผ้าไทยในวันลอยกระทง และชวนลอยกระทงลดขยะ ไม่ใช้โฟม. 


"ช่อ-พรรณิการ์" นี่.......... ต้องยกให้เธอเป็น "เตียวเสี้ยน" แห่งสำนัก "อนาคตโคตรใหม่" อย่างนั้นเลยจริงๆ "เหว" ว่าลึกแล้ว แต่คิดจากก้อนสมองในหัวกะโหลกที่ทิ่มคอจมลงไปถึงไหล่ ลึกและล้ำกว่ามากนัก!

๒๑ มกรา 'มีใครจะลาบวช?'
ดิ้นกันไปเมื่อรู้ว่า 'ใกล้เมรุ'
ปิยบุตร "ยังเป็นคนอยู่หรือ?"
ประชาธิปัตย์ 'ก่อนศตวรรษ'?
ยำใหญ่ “ใส่ไข่” นายกฯประยุทธ์
'ผีบุญ' แนวทางศึกษา 'ทอน'