กรมวิชาการเกษตร จับมือกระทรวงอุตฯ ดิ้นพราดๆ ออกแบบฟอร์มให้คนเข้าไปแสดงความคิดเห็น เห็นด้วยหรือไม่ รายชื่อ3สารเคมีที่ถูกแบน


เพิ่มเพื่อน    

 

4พ.ย.62-รายงานช่าวแจ้งว่า ในเว็บไซต์ www.doa.go.th › mainกรมวิชาการเกษตร  เปิดรับฟังความคิดเห็น  เกี่ยวกับบัญชีรายชื่อ 3สารเคมีเกษตร ที่ถูกประกาศว่าจะมีการแบน   และจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ธ.ค.2562   ทั้งนี้ในเว็บไซต์ของกรมวิชาการเกษตร ได้ขึ้นข้อความให้ผู้ที่สนใจ เข้าไปแสดงความคิดเห็น ว่าเห็นด้วยหรือไม่กับการแบน 3 สารเคมี และให้เข้าไปแสดงความคิดเห็น  ผ่านทางที่แบบฟอร์มของคณะกรรมการวัตถุอันตราย   http://www.doa.go.th/main/?page_id=7161  ภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562  นอกจากนี้ ยังมีการแนบรายละเอียดบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....ดาว์นโหลที่ http://www.doa.go.th/rubfung/ard/opinion.pdf มาด้วย 


ทั้งนี้ แบบฟอร์มดังกล่าว ที่เปิดให้มีการแสดงความคิดเห็น ลงชื่อโดย นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม


มีคำชี้แจงเรื่อง "รื้อวัดทำสถานีรถไฟฟ้า" ดังนี้ ครับ คุณ TAWATCHAI CHONGVUTICHAI ส่งข้อความผ่าน WWW.PLEWSEENGERN.COM ว่า ป๋าเปลวครับ

"รื้อวัดทำสถานีรถไฟฟ้า"
'แอมมี่' คือ 'หนังตัวอย่าง'
'สสร.' หรือจะ 'ขันจอหว่อ'?
'แล้วรัฐบาลจะเอายังไง?'
'ไฟป่า-ไฟเมือง' เรื่องจงใจ
ว่าด้วย 'ดอกประชาธิปไตย'