กมว.สรุปปัญหาม.เอกชนรับนศ.เกินโควต้าธ.ค.นี้


   


6 พ.ย.62-นายเอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพครู (กมว.) กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีที่ กมว.ได้รับการร้องเรียนจากผู้เรียนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาบริหารการศึกษา เนื่องจากเรียนจบแล้วแต่ไม่สามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษาได้ เพราะมหาวิทยาลัยมีการแจ้งรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาเกินกว่าจำนวนที่คุรุสภาให้การรับรอง และแต่ละครั้งรายชื่อก็ไม่ตรงกัน ว่า ขณะนี้ทาง กมว. ได้ทำหนังสือถึงกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ในส่วนของคณะกรรมการที่ กมว.ตั้งให้พิจารณาก็ได้มีการประชุมหารือเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวแล้ว คาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในเดือนธันวาคมนี้ ว่า กมว.จะอนุมัติให้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษากับผู้เรียนหลักสูตรดังกล่าวหรือไม่ ซึ่งขณะนี้ทาง กมว.ได้ชะลอการอนุมัติใบอนุญาตฯ อยู่ แต่เท่าที่ตนได้สอบถามทางสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาถึงการร้องเรียนเรื่องนี้ ก็ยังไม่พบการร้องเรียนในกรณีนี้แต่อย่างใด

“ตอนนี้ทั้งมหาวิทยาลัยและเด็ก ไม่มีการร้องเรียนหรือเรียกร้องเรื่องใดๆ เข้ามาเลย ซึ่งผมเข้าใจว่าเขาคงรู้ตัวว่าเขาผิดจริง อย่างไรก็ตาม หากผู้เรียนต้องการที่จะร้องเรียนในเรื่องนี้ ควรที่จะฟ้องร้องมหาวิทยาลัย ที่ไม่แสดงข้อเท็จจริง รวมถึงมีการเปิดหลักสูตรนอกที่ตั้งที่ไม่ผ่านการรับรอง เพราะคุรุสภาไม่สามารถทำอะไรได้ การดำเนินการเป็นอำนาจของมหาวิทยาลัยทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ผมคิดว่าในการประชุม กมว.ครั้งหน้าจะต้องได้ข้อสรุปเรื่องนี้”ประธาน กมว.กล่าว

 


สมัยก่อน......... เรือสำเภา มีหินเป็น "ตัวอับเฉา" ถ่วงท้องเรือ กันเรือโคลง สมัยนี้...... ประชาธิปไตยเลือกตั้ง มี ส.ส.เป็น "ตัวอับเฉา" ถ่วงประเทศ กันบ้านเมืองเจริญ!

แรงจูงใจของอาชญากร
ที่ไม่ได้วินิจฉัย 'ใช่ว่าไม่ผิด'
'ศิษย์หนุ่มกับอาจารย์ทารก'
๒๑ มกรา 'มีใครจะลาบวช?'
ดิ้นกันไปเมื่อรู้ว่า 'ใกล้เมรุ'
ปิยบุตร "ยังเป็นคนอยู่หรือ?"