ซีพีเฮ!ตุลาการกลับคำตัดสิน ไฟเขียวให้ประมูล‘อู่ตะเภา’


เพิ่มเพื่อน    

 กลุ่มซีพีได้เฮ! ตุลาการผู้แถลงคดีศาลปกครองสูงสุดชงกลับคำตัดสินใหม่ให้ร่วมประมูล "อู่ตะเภา" เมกะโปรเจ็ก ต์ 2.7 แสนล้าน เหตุเพราะไม่ปรากฏมีกระบวนการรับและตรวจเอกสารโดยวิธีการใดที่ชัดเจน ไม่ได้ยึดถือการขนลำเลียงเอกสาร จึงไม่อาจนำมาใช้เป็นข้ออ้างเพื่อมีมติไม่รับพิจารณาข้อเสนอด้านราคาและแผนธุรกิจของบริษัท ธนโฮลดิ้งฯ กับพวกได้ ลุ้นองค์คณะศาลปกครองสูงสุดอีกรอบ "ลือชัย" ยอมรับแล้วแต่คำพิพากษา 

    ศาลปกครองสูงสุดได้ออกนั่งบัลลังก์พิจารณาคดีครั้งแรก ในคดีที่บริษัท ธนโฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือซีพี กับพวก รวม 5 ราย ยื่นฟ้องคณะกรรมการคัดเลือกของโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา และเมืองการบินภาคตะวันออก กรณีมีมติไม่รับซองข้อเสนอด้านแผนธุรกิจและด้านราคาในการยื่นข้อเสนอประมูลก่อสร้างโครงการดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่าบริษัท ธนโฮลดิ้ง จำกัด กับพวก มายื่นเกินเวลาที่กำหนด หลังจากที่ก่อนหน้านี้ศาลปกครองชั้นต้นได้พิพากษาให้ยกฟ้อง และบริษัท ธนโฮลดิ้ง จำกัด กับพวก ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด และศาลปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวให้คณะกรรมการคัดเลือกรับพิจารณาข้อเสนอด้านแผนธุรกิจและด้านราคาของบริษัท ธนโฮลดิ้ง จำกัด กับพวกไว้ก่อนจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษา
         การออกนั่งพิจารณาครั้งนี้ องค์คณะระบุว่า เป็นการพิจารณาคดีแบบเร่งด่วนตามนโยบายของศาลปกครองสูงสุด เนื่องจากเห็นว่าเป็นคดีสำคัญ ซึ่งศาลอ่านข้อเท็จจริงของคดีให้คู่กรณีทราบและเปิดโอกาสให้คู่กรณีได้แถลงสรุปปิดคดีเพิ่มเติมจากที่ได้แถลงเป็นเอกสารมาก่อนแล้ว
         น.ส.ปะราลี เตชะจงจินตนา ผู้ได้รับมอบอำนาจจากบริษัท ธนโฮลดิ้ง จำกัด แถลงย้ำว่า สถานที่ยื่นข้อเสนอที่มีการกำหนดในเอกสารการคัดเลือกเอกชนของโครงการนี้ หรือ RFP ระบุชัดเจนว่าเป็นห้องรับรองกองบัญชาการกองทัพเรือ (ทร.) ไม่ใช่จุดลงทะเบียนตามที่มีการนำมาอ้างและตัดสิทธิ์การยื่นข้อเสนอ ซึ่งโครงการนี้มีผู้ร่วมยื่นซองจำนวนมาก จึงมีการทยอยนำเอกสารมาทุกราย ซึ่ง ณ เวลา 16.45 น. ที่บริษัท ธนโฮลดิ้ง จำกัด กับพวก ได้เข้ายื่นเอกสารต่อคณะกรรมการคัดเลือกนั้น มีเอกสารครบถ้วนทุกรายการ และคณะกรรมการฯ ได้ตรวจรับไว้ทั้งหมด คณะกรรมการคัดเลือกจึงมีหน้าที่ต้องพิจารณาข้อเสนอทั้งหมด 
    และหากศาลมีคำสั่งเพิกถอนมติของคณะกรรมการคัดเลือกที่ตัดสิทธิ์บริษัท ธนโฮลดิ้ง จำกัด กับพวก ก็ไม่ได้ทำให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม ตรงกันข้ามจะทำให้รัฐได้รับประโยชน์สูงสุด ทำให้คณะกรรมการคัดเลือกสามารถพิจารณาข้อเสนอของเอกชนทุกรายได้อย่างครบถ้วน สมกับเจตนารมณ์ในการเปิดประมูลครั้งนี้
        ด้าน พล.ร.ต.เกริกไชย วจนานนท์ เลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกแถลงแย้งว่า จุดลงทะเบียนบริเวณห้องรับรองกองบัญชาการกองทัพเรือถือเป็นส่วนหนึ่งของสถานที่ยื่นข้อเสนอที่คณะกรรมการคัดเลือกกำหนด และคณะกรรมการฯ ได้ยึดถือในเรื่องเวลาเป็นสำคัญ โดยมีการกำหนดใน RFP ว่า เวลายื่นข้อเสนอคือ 09.00-15.00 น. หากมายื่นหลังเวลา 15.00 น. จะไม่รับพิจารณา เพื่อปิดช่องไม่ให้มีการใช้ดุลยพินิจเรื่องขยายเวลา และผู้ที่ปฏิบัติในสถานที่ดังกล่าวล้วนเป็นเจ้าหน้าที่ ไม่ได้มีอำนาจในการตัดสินใจใด หากมีการดำเนินการนอกจากหลักเกณฑ์ที่กำหนด 
    "ดังนั้นการที่บริษัท ธนโฮลดิ้ง จำกัด กับพวก อ้างว่าเจ้าหน้าที่มีการปฏิบัติผิดพลาด เพื่อให้บริษัทตนเองได้มีสิทธิยื่นเอกสารประมูลครบถ้วนถือว่าไม่ถูกต้อง"
         พล.ร.ต.เกริกไชยยังแย้งว่า บริษัท ธนโฮลดิ้งฯ เป็นบริษัทที่มีสายสัมพันธ์กับบริษัทที่ได้สัมปทานโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ที่เพิ่งลงนามกันไปเมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งในการดำเนินการโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา ก็ใช้หลักการและระเบียบวิธีการเดียวกับโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงดังกล่าว โดยมีเงื่อนเวลาเป็นหลักสำคัญ ซึ่งทางกลุ่มผู้ฟ้องก็ปฏิบัติได้ แต่มีข้อสังเกตว่าทำไมในโครงนี้ถึงทำไม่ได้ การจะอ้างเรื่องจราจรติดขัด ถามว่าทำไมบริษัทที่เข้าร่วมประมูลอื่นจึงทำได้
        รวมทั้งยังมีข้อน่าสงสัยว่า เมื่อมาถึงจุดลงทะเบียนแล้วจริง ทุกบริษัทเอกสารไม่พร้อม แต่ก็ทยอยนำมาถึงสถานที่ยื่นข้อเสนอในเวลาถัดมาครบทั้ง 9 กล่อง มีแต่ของบริษัท ธนโฮลดิ้ง จำกัด กับพวก ที่มีการทยอยนำมาถึง 3 ครั้ง ครั้งที่ 2 มาแค่ 7 กล่อง อีก 2 กลุ่มที่เหลือคือแผนธุรกิจ และข้อเสนอด้านราคามาทีหลัง เป็นเพราะการมารอบแรกและรอบสองก็เพื่อมาประเมินคู่ต่อสู้ว่ายื่นราคาเท่าไร เพื่อที่ตัวเองจะได้แก้ไขเอกสาร แต่ปรากฏว่าเกิดปัญหาจราจร เลยทำให้เอกสารมาถึงจุดลงทะเบียนเกินเวลา 15.00 น. โดยมาถึงในเวลา 15.09 น.
     เขาระบุว่า ถ้าศาลปกครองสูงสุดเห็นว่าเรื่องเวลาไม่ใช่สาระสำคัญ ทั้งที่ก่อนก่อนหน้านี้ศาลปกครองสูงสุดก็เคยวินิจฉัยในคดีการประมูลก่อสร้างทางหลวงชนบท โดยตัดสิทธิ์ผู้เข้าประมูลที่มายื่นซองช้าหลังกำหนดปิดรับซองไป 39 วินาที โดยกลับคำพิพากษาของศาลปกครองกลางในดคีนี้ ให้บริษัท ธนโฮลดิ้งฯ ได้สิทธิเข้าประมูล เท่ากับเป็นการทำลายระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และอาจทำให้เกิดค่านิยมใหม่ว่าต่อไปใครจะมายื่นซองเวลาไหนก็ได้หากให้ผลตอบแทนกับรัฐสูง 
    "รวมทั้งอาจเกิดค่านิยมใหม่ ว่าแม้ทำผิดกฎ แต่มีเงินจ้างทนายเก่งและให้ประโยชน์รัฐมาก ก็ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้งาน เพราะเงินชดเชยความผิดได้”
         พล.ร.ต.เกริกไชยกล่าวด้วยว่า คดีนี้มีมูลค่าโครงการ 2.7 แสนล้านบาท รัฐบาลมีความตั้งใจจะให้เป็นสนามบินนานาชาติแห่งที่ 3 ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมประมูลอย่างถูกต้อง 2 ราย ก็ได้มีหนังสือถึงคณะกรรมการคัดเลือก ยืนยันว่าการดำเนินการที่ผ่านมาถูกต้องเป็นธรรมแล้ว และคัดค้านไม่ให้คณะกรรมการคัดเลือกให้สิทธิบริษัท ธนโฮลดิ้งฯ กับพวกอีก ดังนั้นเพื่อให้เกิดความถูกต้อง โปร่งใส และยุติธรรม ทางคณะกรรมการคัดเลือกจึงยื่นเรื่องต่อประธานศาลปกครองสูงสุด ขอให้นำคดีนี้เข้าพิจารณาในที่ประชุมใหญ่ตุลาการศาลปกครองสูงสุดเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด แต่ก็ขึ้นกับดุลยพินิจของประธานศาลปกครองสูงสุดว่าจะเห็นอย่างไร
         จากนั้นองค์คณะได้ให้นายเชี่ยวชาญ สุขช่วย ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นประจำตุลาการศาลปกครองสูงสุด ในฐานะตุลาการผู้แถลงคดี ได้แถลงความเห็นส่วนตนต่อคดีซึ่งไม่มีผลต่อการพิจารณาขององค์คณะ โดยเห็นว่า จากที่ได้ศึกษากฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ประกาศของคณะกรรมการคัดเลือก ข้อเท็จจริงในคดีแล้ว เห็นว่าโครงการนี้เป็นโครงการขนาดใหญ่ การจะดำเนินการใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดรับเอกสาร ต้องมีกระบวนการที่ชัดเจน มีการแจ้งให้กับผู้เข้าประมูลทราบล่วงหน้า เพื่อความโปร่งใส
         แต่ตามข้อเท็จจริง ไม่ปรากฏว่ามีกระบวนการรับและตรวจเอกสารโดยวิธีการใดอย่างชัดเจน วันที่ 21 มี.ค.62 ซึ่งเป็นวันยื่นข้อเสนอมีเพียงให้ผู้ประสงค์เข้าร่วมประมูลลงทะเบียนก่อนและให้ไปพักรอในห้องพักคอย ทำให้บริษัท ธนโฮลดิ้งฯ สามารถทำการจัดและเพิ่มเอกสารบางรายการได้ จนเมื่อใกล้เวลาจึงให้บริษัทที่ประสงค์จะยื่นข้อเสนอไปยื่นเอกสาร ซึ่งเป็นกระบวนการรับและมีการตรวจเอกสารทีละราย
         โดยรายแรกยื่นในเวลา 15.00 น. แสดงให้เห็นว่ากระบวนยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ได้ยึดถือการขนลำเลียงเอกสาร ให้ต้องผ่านจุดลงทะเบียนในเวลา 15.00 น. นอกจากนี้ เมื่อบริษัท ธนโฮลดิ้ง จำกัด ยื่นเอกสารแล้วก็มีการตรวจรับโดยไม่มีการทักท้วง หรือออกใบรับอย่างมีเงื่อนไขให้แต่อย่างใด จึงถือได้ว่าคณะกรรมการคัดเลือกได้มีการตรวจสอบเอกสารจนครบถ้วนแล้ว
         ส่วนที่มีการอ้างถึงรายงานคณะทำงานรับและจัดเก็บเอกสารข้อเสนอ รวมถึงภาพถ่ายการลำเลียงเอกสารผ่านจุดลงทะเบียนในเวลา 15.09 น. ก็เป็นการอ้างเอกสารที่เกิดขึ้นภายหลัง และเมื่อพิจารณาเอกสารกล่องที่ 6 และกล่องที่ 9 ซึ่งเป็นข้อเสนอด้านราคาและแผนธุรกิจแล้วก็ไม่ใช่เอกสารที่กำหนดให้ต้องมีการเปิดซอง ณ ขณะนั้น ซึ่งผู้ยื่นข้อเสนอไม่สามารถที่จะนำไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด หรือล่วงรู้ข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นได้
         ดังนั้น รายงานของคณะทำงานรับและจัดเก็บเอกสาร รวมถึงภาพถ่ายการลำเลียงเอกสารจึงไม่อาจนำมาใช้เป็นข้ออ้างเพื่อมีมติไม่รับพิจารณาข้อเสนอด้านราคาและแผนธุรกิจของบริษัท ธนโฮลดิ้งฯ กับพวก จึงเสนอให้องค์คณะศาลปกครองสูงสุดพิพากษากลับคำพิพากษาศาลปกครองกลาง
         ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากนี้องค์คณะจะมีการประชุมเพื่อจะมีคำพิพากษาต่อไป ซึ่งยังไม่ได้มีการแจ้งว่าจะเป็นเมื่อใด
         ด้าน พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ กล่าวว่า ผู้แทนของคณะกรรมการคัดเลือกได้แถลงต่อศาลปกครองสูงสุดด้วยวาจาแก้คำอุทธรณ์ที่ได้จัดส่งให้ศาลปกครองสูงสุดไปก่อนหน้านี้แล้ว หากศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาอย่างไรก็พร้อมปฏิบัติตาม ส่วนการดำเนินการคัดเลือกเอกชนร่วมโครงการนี้ ขณะนี้อยู่ระหว่างประเมินข้อเสนอด้านเทคนิคของกลุ่มบริษัท ธนโฮลดิ้งฯ กับพวก ตามคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวของศาลปกครองสูงสุด.


ยุคก่อนๆ....... นายกฯ "ปกครองประชาชน" หมายถึงนายกฯ เป็นนาย ถึงยุค New Normal เปลี่ยนเป็น "ประชาชนปกครองนายกฯ" คือประชาชนเป็นนาย

นายกฯ ที่ 'ขอโทษ' ประชาชน
ทดสอบสถานการณ์ 'รอบ ๒'
บันทึก 'มหาประชายินดี' ไทย
'ธนาธรกับการจารกรรม'
ลับแล "เมืองไทย" ในดรามา
ลิงในวิถีที่เหนือคณะก้าวหน้า