สสส.ปั้นเมล็ดพันธุ์นวัตกรสร้างเสริมสุขภาพ


เพิ่มเพื่อน    

สสส.เชื่อในพลังคนรุ่นใหม่เปลี่ยนโลกได้ “Together We Can”  ด้วยเมล็ดพันธุ์แห่งนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ นพ.วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ รองประธานกรรมการกองทุน สสส. คนที่ 2  สสส.เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการงานประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพครั้งที่2 บ่มเพาะ 3 วัน  ที่ ร.ร.ไมด้า ทวารวดี แกรนด์ นครปฐม ดร.ณัฐพันธุ์ ศุภกา รักษาการผู้อำนวยการสำนักวิชาการและนวัตกรรม สสส. และคณะกก.จากเอสซีจี ซีพีออลล์ คัดเลือก 18 ทีมที่เข้ารอบจาก 129 ทีมทั่วประเทศ  ชิงรางวัลนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ THAIHEALTH INNO AWARDS 2019  โชว์ผลงานนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพฝีมือเยาวชนในอีก 3เดือนข้างหน้า

            สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการงานประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพครั้งที่ 2 เพื่ออบรมเสริมทักษะการสร้างสรรค์นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพให้เยาวชน 18 ทีมที่ผ่านการคัดเลือกในโครงการประกวด ThaiHealth Inno Awards 2019 ระดับมัธยมศึกษา

(ม.1-ม.6) ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.หรือเทียบเท่า) ที่โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ นครปฐม เมื่อวันที่ 19-21 ต.ค.2562 มุ่งสร้างเมล็ดพันธุ์แห่งนวัตกรสร้างเสริมสุขภาพ เยาวชนและครูที่ปรึกษาสำหรับทีมที่ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อบ่มเพาะทักษะความรู้ ความสามารถด้านการวิจัย ประดิษฐ์ คิดค้น สร้างสรรค์นวัตกรรมให้สามารถใช้ได้จริง เพื่อสร้างนวัตกรรุ่นใหม่ที่ใส่ใจด้านการสร้างเสริมสุขภาพ  

            นพ.วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ รองประธานกรรมการกองทุนสสส. คนที่ 2 และประธานคณะกรรมการบริหารแผนคณะที่ 7 สสส. กล่าวว่า สสส. ก่อตั้งมาแล้วเกือบ 18 ปี มีทีมงาน 100ก ว่าค ทำหน้าที่เสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรงไม่ให้ป่วยไข้คือมีระบบป้องกันการเจ็บป่วย ส่งเสริมให้กินอาหารที่ดีไม่มีสารพิษ ไม่กินอาหารรสจัด อย่าเครียด อย่าทำร้ายตัวเอง  ออกกำลังกาย ไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่ฯลฯ เรามีสมาชิกที่ทำงานกับสสส.เรียกว่าภาคี อาจารย์และนศ.เป็นภาคี หุ้นส่วนของสสส. “เมาไม่ขับ ลดอุบัติเหตุ” “งดเหล้าเข้าพรรษา” “ปลอดเหล้า ลดความเสี่ยงทำให้คนเจ็บคนตาย”สสส.และภาคีเครือข่ายร่วมกันทำงานนี้ทั้งหมด

สสส.มีบทบาทป้องกันไม่ให้คนเจ็บป่วย ดังที่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี บอกว่าการสร้างพระเจดีย์ต้องเริ่มต้นจากการปูพื้นฐาน ให้คนระดับรากหญ้า ครูจุดประกายให้เด็กๆบอกพ่อแม่ให้ป้องกันอุบัติเหตุด้วยการใช้หมวกกันน็อก ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มเหล้า สร้างชุมชนเข้มแข็งให้ปลอดภัย อาหารปลอดสารพิษ ปลอดจากยาเสพติดและอาชญากรรม แต่เมื่อเจ็บป่วยก็มีหน่วยงาน สป.สช.ทำให้คนป่วยได้รับการรักษา การให้โล่รางวัลกับครูที่จุดประกายสร้างชื่อเสียงให้กับร.ร.ปลอดเหล้าบุหรี่ การพนัน ยาเสพติด อาชญากรรม  เพราะบางร.ร.มีปัญหาครูเป็นหนี้เป็นสิน นักเรียนอ่านไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้ ถ้าครูมีพลังจะประยุกต์สร้างสังคมที่ดี เงินที่เคยดื่มเหล้าสูบบุหรี่เล่นการพนันที่ใช้จ่ายแบบตำน้ำพริกละลายแม่น้ำจะนำมาขยายผล

รายงานการศึกษาภาระโรคและการบาดเจ็บของคนไทยปี 2557 ระบุว่าตลอด 10 ปีที่ผ่านมากลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) โรคเบาหวาน, ความดันโลหิตสูง, หัวใจ เป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของคนไทยปีละ 6 หมื่นคน หรือวันละ 120-130 คน  สาเหตุจากพฤติกรรมในการกิน fast food ที่เข้าถึงได้ 24 ชั่วโมง พฤติกรรมเนือยนิ่งขาดการออกกำลังกาย  ปัญหาคนทำงานออฟฟิศสังคมก้มหน้ากลายเป็นโรคออฟฟิศซินโดรม  ช่างทำผมที่ยืนนาน อาชีพนักบัญชีที่นั่งท่าเดียวทั้งวันมีปัญหากล้ามเนื้อทางสายตา ทำให้ร่างกายเสื่อมสภาพ

ปัญหาที่เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนตายวันละ60คน ตายจากรถมอเตอร์ไซด์วันละ 40คน  เสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออกปีละ50คน เรื่องอุบัติเหตุป้องกันได้เพื่อให้เกิดความปลอดภัย คนขับไม่เมา รถได้รับการตรวจสภาพ มีระบบGPS ติดตั้งกล้องวงจรปิด เราต้องใช้ความรู้พื้นฐานในการดูแลรักษาสุขภาพของตัวเอง ไม่กินอาหารสุกๆดิบๆ ให้ตรวจผลิตภัณฑ์มีตราอย.รับรองคุณภาพ

จากปัญหาสังคมนานัปการที่เกิดขึ้น หลายหน่วยงานได้พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีหลากรูปแบบเพื่อแก้ไขปัญหา เช่นเดียวกับสสส.ได้พัฒนายุทธศาสตร์เฉพาะสำหรับการทำงาน ปี2561-2563 กำหนดให้พัฒนานวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพและนวัตกรรมทางสังคม เกิดเป็นโครงการ ThaiHealth Inno Awards ครั้งที่ 1 ปี 2561 โดยความร่วมมือกับมูลนิธิวายไอวายที่ทีมงานสวมเสื้อข้อความ เพราะ “เชื่อ” พวกเราจึง “ทำ” เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชนไทยในการประดิษฐ์คิดค้นเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันการเกิดปัจจัยเสี่ยงคร่าชีวิตคนไทย “เราถอดบทเรียนให้น้องๆ ครู ใช้ Design Thinking ค้นหาความต้องการของลูกค้า

            สสส.มีความเชื่อมั่นว่าการสนับสนุนให้เยาวชนลุกขึ้นมาสำรวจปัญหาและร่วมแก้ไขคือการผลิตActive Citizenหรือคนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งยังเป็นการปลูกฝังความคิดสร้าง นำ ซ่อมสุขภาพตั้งแต่เนิ่น ๆอันเป็นหนึ่งในความยั่งยืนของการแก้ไขปัญหาสุขภาพอย่างแท้จริง “สสส.หวังว่าการทำงานเป็นBuddy มีทีม3คน ครูเป็นที่ปรึกษาอีก1คนสร้างผลงานประดิษฐ์ที่เป็นความภาคภูมิใจในฐานะที่เป็นนักคิดนักประดิษฐ์ผลงานกลายเป็นเด็กsomebody ห่างไกลยาเสพติด อบายมุข ไม่ใช่เด็กNobodyที่เป็นเด็กแว้นสร้างปัญหาให้สังคม การสร้างแรงกดดันในทางที่ถูกต้อง ทำความดีเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ เราต้องช่วยกันติดอาวุธทางความคิดให้กับเด็กๆ  การสร้างนวัตกรรมให้กับคนในครอบครัวเพื่อดูแลผู้ป่วยที่บ้าน ได้รับการฟื้นฟูสภาพร่างกาย อยู่กับสมาชิกในครอบครัว”

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.):ภาพ

 

นพ.วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ รองประธานกรรมการกองทุนสสส.คนที่2 และประธานคณะกรรมการบริหารแผนคณะที่ 7 สสส.

รับราชการครั้งแรกเมื่อปี2521 เลือกมาประจำที่โรงพยาบาลนาแก นครพนม เป็นหมอประจำรพ.อำเภอซึ่งเป็นพื้นที่สีแดงประจำที่นี่2ปีกว่า เป็นผอ.รพ.นาแกขณะนั้นอายุเพียง24ปี  บรรยากาศหลังเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 เป็นหมอจบใหม่ไฟแรง ทีมหมอจบใหม่9คนเลือกมาทำงานในชนบทไกลปืนเที่ยง เป็นพื้นที่แดงสุดที่ไม่มีใครเลือกที่จะมาทำงาน ในช่วงนั้นพล.ต.อ.เสรี เตมียเวชมีชื่อเสียงแล้ว เป็นวีรบุรุษนาแก

            จากนั้นนพ.วีระพันธ์ก็ถูกย้ายไปประจำอีก5โรงพยาบาลทางภาคอีสาน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น ย้ายไปประจำรพ.ประจำจังหวัดขอนแก่น เข้ามาทำงานในกระทรวงสาธารณสุข ต่อมาย้ายเป็นผอ.รพ.ร้อยเอ็ด ผอ.รพ.มหาสารคาม ฯลฯ

            ทำงานการเมืองในตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีสาธารณสุข ทำงานร่วมกับศาสตราจารย์ นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน อดีตรมว.สาธารณสุขและอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นเวลา1ปี ในช่วงรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี   ต่อมาเข้ามาทำงานเป็นภาคีผู้ขอรับทุนในเรื่องเกี่ยวกับอุบัติเหตุ ได้ทำงานประธานคณะกรรมการบริหารแผนคณะที่7 สสส.เป็นชุดบอร์ดเล็ก และเป็นรองประธานกรรมการกองทุนสสส.

             

1 ใน 18 ผลงานที่จะเข้าชิงรางวัลใหญ่ในอีก 3 เดือนข้างหน้า

            ถลัชนันท์ เพชรรัตน์ (บัว) พรลักษณ์ สิทธิวนิช(ดรีม) ชนชยา สุริยะสุนทร(เฌอแตม) (วันแรกเพิ่งเดินทางกลับจากประเทศญี่ปุ่นจะเข้า workshop ได้ช่วงค่ำ) นักเรียนชั้นม.5วิทย์(คณิต)ร.ร.ศึกษานารี

คุณครูมานะ อินทรสว่าง เป็นครูพี่เลี้ยง

ทีมนี้คิดค้นอุปกรณ์ช่วยการออกกำลังกายเชี่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ เป็นCode สร้างMap จะบอกถึงแคลอรี่การแกว่งแขน1ชั่วโมงจะเผาผลาญแคลอรี่จะได้มีการพัฒนาอุปกรณ์ในอนาคตด้วย  “เราจะพัฒนานวัตกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายสสส.ในเรื่องการออกกำลังกาย การเข้าworkshopเป็นเรื่องที่ดีมากทำให้คิดสอดคล้องกับการทำงานของสสส.และเห็นแนวทางได้ชัดเจนยิ่งขึ้น


อืมมมม.....บัตรสนเท่ห์ใบเดียว!กล่าวหา "นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล" ผอ.โรงพยาบาลขอนแก่น รับเงินทอนบริษัทยา ๕%ปลัดฯ สาธารณสุข "นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย"

"ลุง" แห่งยุคนิวนอร์มอล 
"การเมืองพรรค-การเมืองหมอ"
"มายาประชาธิปไตยเลือกตั้ง"
พปชร.ที่ 'อยู่เป็น-อยู่ไม่เป็น'
"การเมืองวันที่ไม่มีประยุทธ์"
เมื่อ "ทัวร์ลง" เดือนพฤษภา.