ชักยุ่ง!'สมเจตน์'เมินร่วมวงกมธ.ศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญ


   

9 พ.ย 62 - พล.อ.สมเจตน์ บุญถนอม สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) กล่าวปฏิเสธการเข้าร่วมเป็นโควตากรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ของสภาผู้แทนราษฎร ตามที่มีกระแสข่าวระบุว่า เป็น 1 ใน 6 ส.ว. ที่รัฐบาลจะพิจารณาให้เข้าไปทำหน้าที่เมื่อสภาผู้แทนราษฎรผ่านญัตติที่เสนอให้ตั้ง กมธ.ฯ ศึกษาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ  เนื่องจากมองว่า เป็นประเด็นที่สภาผู้แทนราษฎรต้องพิจารณาเองฐานะผู้ที่เสนอญัตติ ขณะที่ส่วนตัวไม่ขอเข้าร่วม เนื่องจากยังไม่เห็นประเด็นหรือความจำเป็นต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญ ส่วน ส.ว. คนอื่นจะตัดสินใจเข้าร่วมหรือไม่นั้น เป็นดุลยพินิจของส.ว.แต่ละคน ทั้งนี้หากการเข้าร่วมของส.ว. จะเกิดขึ้นจริง อาจต้องพิจารณาถึงระเบียบและข้อบังคับสำหรับการทำงานด้วย 

“ผมมองว่า เรื่องนี้ส.ว.ไม่ควรเข้าไปร่วม เพราะเป็นเรื่องของสภาผู้แทนราษฎร และที่ผมปฏิเสธไม่ใช่ เพราะรังเกียจการทำงานร่วมกับ ส.ส. แต่การทำงานของแต่ละสภา ควรแยกออกจากกัน เรื่องนี้ ส.ส. ต้องการแก้ไข ควรให้สภาฯ เป็นผู้พิจารณา” พล.อ.สมเจตน์ กล่าว 

พล.อ.สมเจตน์ กล่าวต่อว่า ส่วนที่กลไกการแก้ไขรัฐธรรมนูญกำหนดให้ ส.ว.  มีส่วนร่วมนั้น หากสภาฯมีแนวทางและข้อเสนอใดสามารถนำมาอภิปรายให้ ส.ว. พิจารณาหรือเข้าใจได้ โดยส.ว.ไม่ต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการที่เตรียมพิจารณา 

พล.อ.สมเจตน์ กล่าวด้วยว่า สำหรับประเด็นที่สภาฯ จะนำไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้น และให้ทุกฝ่ายยอมรับ ส่วนตัวเห็นว่า ต้องชี้ให้สังคมเห็นว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญ จะให้สังคมได้ประโยชน์อย่างไร หรือแก้ไขในประเด็นใดเพื่อขจัดปัญหา รวมถึงแก้ไขแล้วมีผลดีอย่างไรต่อขบวนการประชาธิปไตย หากสภาฯ ตอบโจทย์ดังกล่าวได้ 

“ผมเชื่อว่า สังคมจะให้การยอมรับ ส่วนการพิจารณาบุคคลให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ในกมธ.ฯ​ที่สภาฯเตรียมพิจารณานั้น ผมไม่ขอให้ความเห็น เพราะอาจถูกมองว่า ก้าวล่วงการทำงาน ดังนั้นเป็นเรื่องของสภาฯ ที่ต้องพิจารณาเอง” พล.อ.เจตน์ กล่าว  


ขยันดีนะ....ฝ่ายค้านชุดนี้ เคาะกะลากันรายวัน จะแก้รัฐธรรมนูญ จะอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล งานเต็มมือ!    เรื่องหาวิธีชำเรารัฐธรรมนูญพูดกันไปเยอะแล้ว มาที่เรื่องซักฟอกรัฐบาลดูบ้าง 

ไม่แก้ รธน.จะมีใครตาย?
ระวังจะ 'อยู่ ไม่ ได้'!
เราไม่ทิ้งกัน 'วันนี้ ๑ ล้าน' แล้ว
พี่น้องใต้เศร้าเราจะสุขหรือ?
จาก 'บางระจัน' ถึง 'ลำพะยา'
อ้อย 'ฤๅจะหวานเท่า' ไทย-จีน