องคมนตรีร่วมวางแผนแก้แล้ง 'เขื่อนอุบลรัตน์' เหลือน้ำ 23 %


เพิ่มเพื่อน    

13 พ.ย.62 - ที่ห้องประชุมโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี เดินทางมาประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟงแนวทางการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนอุบลรัตน์และแผนการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ทั้งนี้ จากการประชุมเตรียมการเรื่องภัยแล้งของคณะองคมนตรีร่วมกับ ปภ. เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2562 ได้มีการรายงานสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำชี โดยเฉพาะเขื่อนอุบลรัตน์ ซึ่งปัจจุบันมีปริมาณกักเก็บน้ำ เหลืออยู่ 570 ล้านลบ.ม. หรือร้อยละ 23 ซึ่งมีการใช้น้ำก้นอ่างไปแล้ว 11 ล้านลบ.ม. หรือ ร้อยละ -1 จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการน้ำในสถานการณ์น้ำน้อย โดยเน้นระบายน้ำเพื่อการบริโภคอุปโภค และรักษาระบบนิเวศน์ตามลำน้ำเท่านั้น จะไม่สามารถส่งน้ำเพื่อสนับสนุนการเกษตรได้

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่าเมื่อวันที่ 30-31 ส.ค.ที่ผ่านมา อิทธิพลของพายุโพดุล ทำให้มีฝนตกหนักและมีปริมาณน้ำฝนจำนวนมาก ถึง 500 มม. ในช่วง 48 ชั่วโมง ทำให้เกิดอุทกภัยในเขตพื้นอ.บ้านไผ่ ซึ่งทางจังหวัดและกรมชลประทานได้แก้ไขสถานการณ์น้ำท่วม โดยเร่งระบายน้ำลงสู่อ่างเก็บน้ำบึงแก่งละว้า ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตั้งแต่ปี 2533 เพื่อเป็นแก้มลิงที่รับน้ำในฤดูน้ำหลากและเอ่อล้นลำน้ำชี โดยมีศักยภาพในการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งได้ถึง 46 ล้าน ลบ.ม. และจากการประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 15 ต.ค.2562 ทางกรมชลประทานได้เสนอแผนงานที่จะศึกษาแนวทางการปรับปรุงและฟื้นฟู โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริบึงแก่งละว้า เพื่อเพิ่มศักยภาพในการกักเก็บน้ำ ให้มากขึ้น

"คาดภัยแล้งว่าในช่วงเดือน ม.ค.2563 จะประสบภัย 8 อำเภอ เดือน ก.พ. 7 อำเภอ และเดือน มี.ค. จะประสบปัญหาเพิ่มอีก 7 อำเภอ และจากการคาดการณ์ในภาพรวมทั้งจังหวัดทั้งในเรื่องน้ำและเรื่องภัยแล้งนั้น ขอนแก่นมีอ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้ง 14 แห่ง แต่มีปริมาณน้ำไม่มาก จึงได้ให้แต่ละอำเภอสำรวจแหล่งน้ำเก่า หรือขุมเหมืองเก่า  ที่อาจจะมีน้ำ ซึ่งก็พบว่า ที่อำเภอภูผาม่าน มีขุมเหมืองเก่า 2 ขุม มีปริมาณน้ำรวมแล้วประมาณละ 2 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งจะเป็นขุมน้ำที่สำรอง เมื่อยามฉุกเฉินได้และได้ให้สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล จัดทำแผนที่น้ำบาดาล หากพื้นที่ใดมีความต้องการใช้น้ำสามารถดำเนินการได้ ขณะนี้น้ำที่เขื่อนอุบลรัตน์มีปริมาณน้ำ 570 ล้าน ลบ.ม. และได้นำน้ำก้นอ่างมาใช้แล้ว"ผวจ.ขอนแก่น กล่าว


เอาละครับ..... นับจากวันนี้ (๘ ส.ค.๖๓) เป็นต้นไป ถึงสิ้นปี และมีความเป็นไปได้ ที่จะติดพันไปถึงต้นปีหน้า

"ตำรวจ-อัยการ" ใครคุกก่อน?
ชังชาติโดยสันดาน
'ประยุทธ์' ชวนแก้รัฐธรรมนูญ
'คำสั่งไม่ฟ้องของอัยการ'
บันทึกช่วย 'อัยการ-ตำรวจ' จำ
นิมิตหมายจาก 'ไฟในเมือง'