องคมนตรีร่วมวางแผนแก้แล้ง 'เขื่อนอุบลรัตน์' เหลือน้ำ 23 %


   

13 พ.ย.62 - ที่ห้องประชุมโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี เดินทางมาประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟงแนวทางการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนอุบลรัตน์และแผนการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ทั้งนี้ จากการประชุมเตรียมการเรื่องภัยแล้งของคณะองคมนตรีร่วมกับ ปภ. เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2562 ได้มีการรายงานสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำชี โดยเฉพาะเขื่อนอุบลรัตน์ ซึ่งปัจจุบันมีปริมาณกักเก็บน้ำ เหลืออยู่ 570 ล้านลบ.ม. หรือร้อยละ 23 ซึ่งมีการใช้น้ำก้นอ่างไปแล้ว 11 ล้านลบ.ม. หรือ ร้อยละ -1 จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการน้ำในสถานการณ์น้ำน้อย โดยเน้นระบายน้ำเพื่อการบริโภคอุปโภค และรักษาระบบนิเวศน์ตามลำน้ำเท่านั้น จะไม่สามารถส่งน้ำเพื่อสนับสนุนการเกษตรได้

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่าเมื่อวันที่ 30-31 ส.ค.ที่ผ่านมา อิทธิพลของพายุโพดุล ทำให้มีฝนตกหนักและมีปริมาณน้ำฝนจำนวนมาก ถึง 500 มม. ในช่วง 48 ชั่วโมง ทำให้เกิดอุทกภัยในเขตพื้นอ.บ้านไผ่ ซึ่งทางจังหวัดและกรมชลประทานได้แก้ไขสถานการณ์น้ำท่วม โดยเร่งระบายน้ำลงสู่อ่างเก็บน้ำบึงแก่งละว้า ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตั้งแต่ปี 2533 เพื่อเป็นแก้มลิงที่รับน้ำในฤดูน้ำหลากและเอ่อล้นลำน้ำชี โดยมีศักยภาพในการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งได้ถึง 46 ล้าน ลบ.ม. และจากการประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 15 ต.ค.2562 ทางกรมชลประทานได้เสนอแผนงานที่จะศึกษาแนวทางการปรับปรุงและฟื้นฟู โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริบึงแก่งละว้า เพื่อเพิ่มศักยภาพในการกักเก็บน้ำ ให้มากขึ้น

"คาดภัยแล้งว่าในช่วงเดือน ม.ค.2563 จะประสบภัย 8 อำเภอ เดือน ก.พ. 7 อำเภอ และเดือน มี.ค. จะประสบปัญหาเพิ่มอีก 7 อำเภอ และจากการคาดการณ์ในภาพรวมทั้งจังหวัดทั้งในเรื่องน้ำและเรื่องภัยแล้งนั้น ขอนแก่นมีอ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้ง 14 แห่ง แต่มีปริมาณน้ำไม่มาก จึงได้ให้แต่ละอำเภอสำรวจแหล่งน้ำเก่า หรือขุมเหมืองเก่า  ที่อาจจะมีน้ำ ซึ่งก็พบว่า ที่อำเภอภูผาม่าน มีขุมเหมืองเก่า 2 ขุม มีปริมาณน้ำรวมแล้วประมาณละ 2 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งจะเป็นขุมน้ำที่สำรอง เมื่อยามฉุกเฉินได้และได้ให้สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล จัดทำแผนที่น้ำบาดาล หากพื้นที่ใดมีความต้องการใช้น้ำสามารถดำเนินการได้ ขณะนี้น้ำที่เขื่อนอุบลรัตน์มีปริมาณน้ำ 570 ล้าน ลบ.ม. และได้นำน้ำก้นอ่างมาใช้แล้ว"ผวจ.ขอนแก่น กล่าว


สมัยก่อน......... เรือสำเภา มีหินเป็น "ตัวอับเฉา" ถ่วงท้องเรือ กันเรือโคลง สมัยนี้...... ประชาธิปไตยเลือกตั้ง มี ส.ส.เป็น "ตัวอับเฉา" ถ่วงประเทศ กันบ้านเมืองเจริญ!

แรงจูงใจของอาชญากร
ที่ไม่ได้วินิจฉัย 'ใช่ว่าไม่ผิด'
'ศิษย์หนุ่มกับอาจารย์ทารก'
๒๑ มกรา 'มีใครจะลาบวช?'
ดิ้นกันไปเมื่อรู้ว่า 'ใกล้เมรุ'
ปิยบุตร "ยังเป็นคนอยู่หรือ?"