เสนอกฎหมาย เลิกเกณฑ์ทหาร เพิ่มการฝึก5ปี


เพิ่มเพื่อน    

 อนาคตใหม่เดินหน้าปฏิรูปกองทัพ จ่อยื่น “ชวน”เสนอสภาดันกฎหมายยกเลิกเกณฑ์ทหาร ใช้ระบบสมัครใจอายุ 18-40 ปี เพิ่มการฝึกเป็น 5 ปี ให้โควตาสอบเลื่อนขั้นถึงยศ พ.ท. ห้ามดึงตัวทำภารกิจอื่น นิรโทษกรรมคนเคยหนีทหาร เลิกใช้ สด.43 เชื่อมีกำลังพลทดแทนและจะมีงบประมาณเหลือ

     ที่รัฐสภา เกียกกาย วันที่ 14 พฤศจิกายน พล.ท.พงศกร รอดชมภู ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดน ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า พรรคอนาคตใหม่ได้รวบรวมรายชื่อเพื่อเสนอร่างแก้ไข พ.ร.บ.รับราชการทหาร (ฉบับที่...) พ.ศ.... เพื่อที่จะแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.การรับราชการทหารเดิม ซึ่งประเทศไทยมีการเกณฑ์ทหารมาประมาณ 100 ปี ถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนแปลงกันใหม่ นโยบายนี้เป็นการปฏิรูประบบการรับราชการทหารของทหารกองประจำการ และการปฏิรูปกองทัพ 
    โดยหลักเกณฑ์เราจะไม่แตะต้องการเกณฑ์ทหารแบบเดิม แต่จะเปลี่ยนในประเด็นคือ 1.อายุคนเกณฑ์ จาก 21 ปี มาเป็น 18 ปี 2.จะเกณฑ์เฉพาะช่วงที่มีภัยสงคราม เมื่อจะมีภัยสงคราม คณะรัฐมนตรีมีอำนาจที่จะเรียกเกณฑ์ทหารได้ ซึ่งสามารถเกณฑ์ได้เพียง 1 ปีเท่านั้น คือฝึก 3 เดือนเป็นขั้นต้น ฝึกอีก 3 เดือนเป็นขั้นสูง และรอดูสถานการณ์อีก 6 เดือนว่าจะมีสงครามต่อหรือไม่ และดำเนินการต่อไป หากเป็นภาวะปกติอย่างทุกวันนี้เราไม่อยากให้ญาติของคนที่มีกำลังผลิตอยู่ในพื้นที่ และบุตรหลานไม่มีความพร้อมมาถูกเกณฑ์ เราจะใช้การสมัครใจ โดยเราจะให้สิทธิการสมัครทั้งหญิงและชาย ทุกเพศ จนถึงอายุ 40 ปี และมีเงินเดือน สวัสดิการต่างๆ เหตุผลคือ เราจะเพิ่มการฝึก และการสร้างความชำนาญ จาก 2 ปี เป็น 5 ปี เดิมนั้นในเวลา 2 ปี จะใช้งานได้เพียง 1 ปีครึ่ง ถ้าหากเปลี่ยนเป็น 5 ปี ก็ไม่จำเป็นต้องเกณฑ์คนจำนวนมาก แต่มีความชำนาญสูง งบประมาณก็จะเหลือที่จะไปเพิ่มเงินเดือนถึงสิบโทกองประจำการ ให้มีทุนการศึกษาเรียนต่อ และมีสวัสดิการให้แก่ครอบครัว รวมถึงการมีกองทุนให้สำหรับที่ออกไปประกอบอาชีพ
    พล.ท.พงศกรกล่าวว่า เราก็อยากได้ทหารกองประจำการที่มีขีดความสามารถและความรู้สูง ที่จะทำหน้าที่ป้องกันประเทศชาติ เกณฑ์ 5 ปี ก็สามารถต่อได้อีก 5 ปี แต่ถ้าใครไม่อยากจะต่อแล้วสามารถขึ้นเป็นทหารกองประจำการปกติ คือนายทหารประทวนและนายทหารสัญญาบัตรได้ ต่อเนื่องไป เราจะจัดให้มีการสอบทุก 5 ปี และเกษียณที่อายุ 46 ปี ตลอดจนปรับยศได้ถึงพันโท เราต้องการผู้บังคับบัญชาที่เป็นมืออาชีพจริงๆ ที่จะมาทดแทนกำลังทหารที่ต้องอยู่จนเกษียณอายุ พูดง่ายๆ คือ หากเป็นจ่าสิบเอก จากนั้นก็ขึ้นเป็นร้อยโท ร้อยเอก พออายุ 50 ปีก็คงจะวิ่งไม่ไหว และทำการรบได้ยาก เราต้องการคนหนุ่มคนสาวมาทำการรบ และมีวิธีการคิด
    “เราต้องการที่จะป้องกันเหตุครหาที่บอกว่า เป็นหทารแล้วจะถูกละเมิดสิทธิถูกรังแก เราก็จะตั้งกติกาไว้ว่าห้ามละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และห้ามนำทหารไปใช้ในภารกิจอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานทหาร โดยเราจะทำการฝึกรวมกลาง จะไม่ใช่ต่างคนต่างฝึก เราจะให้มีผู้รับผิดชอบอยู่ที่ศูนย์กลาง ที่จะเข้าไปตรวจการฝึกทุกที่ ว่าเกิดเหตุอะไรที่ไหนบ้าง เพื่อเป็นความมั่นใจว่าทหารจะมีความปลอดภัย นอกจากนี้เราจะบังคับให้เกิดการฝึกที่มีประสิทธิภาพ ที่จะดูแลสวัสดิภาพความปลอดภัย บนกติกาที่เป็นสากลให้เป็นเหมือนทหารของต่างประเทศ ประเด็นสุดท้ายคือ จะใช้ระยะเวลา 1 ปีในการเปลี่ยนผ่าน โดยช่วงเวลานี้จะมีการทดแทนทหารใหม่ที่จะเข้าไปแทนทหารที่เกณฑ์ไปแล้ว ซึ่งเราจะมีการนิรโทษกรรมให้กับคนที่เคยหนีทหารก่อนที่กฎหมายจะใช้บังคับ และผู้ที่มี สด.43 ก็อาจจะเลิกใช้ เพราะไม่มีความจำเป็นที่จะต้องสมัครงานอีกต่อไปแล้ว เพราะเราจะมีแต่คนที่สมัครใจมาเป็นทหาร นี่คือหลักการใหญ่ๆ ที่เราจะแก้ไข พ.ร.บ.การเกณฑ์ทหาร” พล.ท.พงศกรกล่าว
    รองหัวหน้าพรรค อนค.กล่าวต่อว่า อยากให้เข้าใจว่าตอนหาเสียงมีพรรคการเมืองหลายพรรคสนับสนุนให้เลิกเกณฑ์ทหารไปในแนวทางเดียวกัน รอบนี้จึงอยากให้พรรคการเมืองที่สนใจนำเสนอร่าง พ.ร.บ.มาประกบด้วยกันได้ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือประชาชนต้องช่วยกันรณรงค์ว่าการเปลี่ยนแปลงมาถึงแล้ว การเกณฑ์ การบังคับ ที่ทำให้พ่อแม่พี่น้องน้ำตาตก และการต้องพลัดพรากจากครอบครัวนั้นจะหมดไป ส่วนคนที่อยากจะเป็นทหารอาชีพ ก็เข้ามาด้วยความเต็มใจ นี่คือสิ่งที่ประเทศชาติควรจะเปลี่ยน
    เมื่อถามว่าหากใช้วิธีการเปิดรับโดยความสมัครใจ จะมีกำลังพลเพียงพอต่อการป้องกันประเทศหรือไม่ พล.ท.พงศกรตอบว่า แต่เดิมเราเกณฑ์ประมาณ 5-6 หมื่นคน สมัครมา 3 หมื่น ปัจจุบันเกณฑ์ประมาณ 1 แสน สมัครมาประมาณ 4-5 หมื่น ความจริงการสมัครใจก็ไม่ได้ถือว่าน้อย ประเด็นคือเราจะลดจำนวนคนลงได้อย่างไร ซึ่งคำตอบคือการขยายเวลาให้ทหารมีความชำนาญเชี่ยวชาญมากขึ้น ก็สามารถทดแทนกำลังจำนวนมากได้ และเราจะมีงบประมาณเหลือไปใช้ในการเพิ่มขีดความสามารถด้านอาวุธและด้านการศึกษาได้ ขณะนี้พรรคอนาคตใหม่สามารถรวบรวมรายชื่อได้ครบ และจะนำเสนอต่อนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณา และนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาในสภาต่อไป.


วันนี้ แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ เป็นวันเข้าพรรษาเมื่อพูดถึงคำว่า "เข้าพรรษา"สิ่งแรกที่คนไทยแทบทุกคนนึกถึง คือ คำว่า "ทำบุญ"เรื่องบุญนั้น..........

'การอยู่-การไป' ของสมคิด
หมอชาญชัย"เผยตาหมาก"
ภาพสะท้อน 'อนาคตไทย'
อาจารย์แหม่ม 'ผิดตรงไหน?'
การเมืองเรื่อง 'คิดกันไปเอง'
ว่าด้วยเรื่อง"ลูกหลานจัญไร"