'ดร.นิว' ซัด 'องค์กรอาเซียนปาหี่' ละเมิดกฎบัตรแทรกแซงกิจการภายใน


เพิ่มเพื่อน    

21 พ.ย.62 - ดร.ศุภณัฐ อภิญญาณ หรือ "ดร.นิว" นักวิจัยภายใต้สถาบันวิจัย MAST Center และ คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ University of Arkansas ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้โพสต์ข้อความถึงกรณีองค์กรอาเซียนเพื่อสิทธิมนุษยชน ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR) แสดงความผิดหวังต่อคําตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญที่ได้เพิกถอนสถานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ 

โดยดร.นิว ระบุว่า องค์กรดังกล่าวเป็นอาเซียนปาหี่ อ้างความเป็นอาเซียน แต่ไม่ดูกฎบัตรอาเซียน ปาหี่สไตล์น้ำตื้นๆแบบนี้ มีใครเกี่ยวข้องหรืออยู่เบื้องหลังก็คิดเอาเองแล้วกันนะครับ APHR ชอบปกป้องใคร?

สนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปี ค.ศ.1976 พูดถึงหลักการ "Non-interference" หรือ "หลักการไม่แทรกแซงในกิจการภายในของกันและกัน" ไว้อย่างชัดเจนครับ ข้อที่ 2 กล่าวไว้ว่า...ในความสัมพันธ์ระหว่างกัน อัครภาคีผู้ทำสัญญาจักรับเอาหลักการขั้นมูลฐานดังต่อไปนี้ เป็นแนวทาง คือ
ก. การเคารพซึ่งกันและกันในเอกราช อธิปไตย ความเสมอภาค บูรณภาพแห่งดินแดนและเอกลักษณ์แห่งชาติของประชาชาติทั้งปวง
ข. สิทธิของทุกรัฐที่จะนำความคงอยู่ของชาติตนให้ปลอดจากการแทรกแซง การบ่อนทำลาย หรือการขู่บังคับจากภายนอก
ค. การไม่แทรกแซงในกิจการภายในของกันและกัน
ง. การระงับข้อขัดแย้งหรือกรณีพิพาทโดยสันติวิธี
จ. การเลิกคุกคามหรือใช้กำลัง
ฉ. ความร่วมมือระหว่างอัครภาคีด้วยกันอย่างมีประสิทธิผล
 


วันนี้........เป็นวันมหาประชายินดี "เพื่อมวลมนุษยชาติ" ของชาติไทย ในยุค ไวรัส "มหาวิบัติภัย" ล้างมนุษยชาติ ที่ทั้งโลกต้องคุกเข่า สยบยอม แต่ด้วยวิทยาการและการวิจัย "วงการแพทย์ไทย" ได้จุดประกายหวังที่ "สิ้นหวัง" ของมวลมนุษยชาติให้คุโชนในความหวังอีกครั้ง

'ธนาธรกับการจารกรรม'
ลับแล "เมืองไทย" ในดรามา
ลิงในวิถีที่เหนือคณะก้าวหน้า
'เมย์เดย์..เมย์เดย์' คนเห็นผี!
'การเมืองหน้ากาก' ไทย-สหรัฐฯ
'การเมือง' ที่ไม่มี 'วันพระ'