'ดร.นิว' ซัด 'องค์กรอาเซียนปาหี่' ละเมิดกฎบัตรแทรกแซงกิจการภายใน


เพิ่มเพื่อน    

21 พ.ย.62 - ดร.ศุภณัฐ อภิญญาณ หรือ "ดร.นิว" นักวิจัยภายใต้สถาบันวิจัย MAST Center และ คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ University of Arkansas ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้โพสต์ข้อความถึงกรณีองค์กรอาเซียนเพื่อสิทธิมนุษยชน ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR) แสดงความผิดหวังต่อคําตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญที่ได้เพิกถอนสถานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ 

โดยดร.นิว ระบุว่า องค์กรดังกล่าวเป็นอาเซียนปาหี่ อ้างความเป็นอาเซียน แต่ไม่ดูกฎบัตรอาเซียน ปาหี่สไตล์น้ำตื้นๆแบบนี้ มีใครเกี่ยวข้องหรืออยู่เบื้องหลังก็คิดเอาเองแล้วกันนะครับ APHR ชอบปกป้องใคร?

สนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปี ค.ศ.1976 พูดถึงหลักการ "Non-interference" หรือ "หลักการไม่แทรกแซงในกิจการภายในของกันและกัน" ไว้อย่างชัดเจนครับ ข้อที่ 2 กล่าวไว้ว่า...ในความสัมพันธ์ระหว่างกัน อัครภาคีผู้ทำสัญญาจักรับเอาหลักการขั้นมูลฐานดังต่อไปนี้ เป็นแนวทาง คือ
ก. การเคารพซึ่งกันและกันในเอกราช อธิปไตย ความเสมอภาค บูรณภาพแห่งดินแดนและเอกลักษณ์แห่งชาติของประชาชาติทั้งปวง
ข. สิทธิของทุกรัฐที่จะนำความคงอยู่ของชาติตนให้ปลอดจากการแทรกแซง การบ่อนทำลาย หรือการขู่บังคับจากภายนอก
ค. การไม่แทรกแซงในกิจการภายในของกันและกัน
ง. การระงับข้อขัดแย้งหรือกรณีพิพาทโดยสันติวิธี
จ. การเลิกคุกคามหรือใช้กำลัง
ฉ. ความร่วมมือระหว่างอัครภาคีด้วยกันอย่างมีประสิทธิผล
 


"คุณหญิงพจมาน ณ ป้อมเพชร" หรือ "ชินวัตร".......... ไม่แค่เป็นผู้ทรงอิทธิพลทางการเมือง "เหนือพรรคเพื่อไทย" เท่านั้น

กระจกสภา 'ชุมพล จุลใส'
อำนาจแท้จริง "ประชาชน"
'อำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญ'
'พระผู้ไม่ทอดทิ้งประชาชน'
ประตูบานที่ ๓ 'ระบอบทักษิณ'
ด้วย 'รู้เช่น-เห็นชาติ' ธนาธร