บอร์ดทอท.เคาะสร้างเทอร์มินัล 2 สนามบินสุวรรณภูมิ 4.2 หมื่นล้านบาท


เพิ่มเพื่อน    

21 ต.ค.2562 นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ  ทอท. เปิดเผย ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร(บอร์ด) ทอท.ได้มีมติเห็นชอบ โครงการก่อสร้างส่วนต่อขยายด้านทิศเหนือ (North Expansion) ภายในสนามบินสุวรรณภูมิ วงเงิน 42,000 ล้านบาท หลังจากนี้จะเสนอโครงการไปยังกระทรวงคมนาคม สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)ตามลำดับ

 อย่างไรก็ตามยืนยันว่า ทอท.ดำเนินการทุกอย่างโปร่งใส ไม่มีอภิสิทธิ์ชนเหนือใคร มีการรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในสนามบินสุวรรณภูมิและผู้โดยสารที่ใช้สนามบิน ตลอดจนองค์กรมาตรฐานการบินสากลของโลก ซึ่งเห็นตรงกันว่าแผนแม่บทปรับได้และควรก่อสร้างอาคารหลังใหม่ดังกล่าวเพื่อแก้ปัญหาความแออัดที่เผชิญอยู่ในปัจจุบัน 

ทั้งนี้การก่อสร้างส่วนต่อขยายทิศเหนือเสร็จอาคารส่วนนี้จะสามารถรองรับผู้โดยสารเพิ่มอีก 40 ล้านคนต่อปี เมื่อถึงกำหนดการเสร็จของโครงการประมาณการว่าจะใช้เวลาสร้าง 3-4 ปี หรือปี 2566 หรืออย่างช้าไม่เกินปี 2567 สนามบินสุวรรณภูมิจะรองรับผู้โดยสารได้ 100 ล้านคน ในช่วงเวลาดังกล่าว เพิ่มหลุมจอดเครื่องบินระยะไกลได้มากขึ้น 14 หลุมจอด

 นอกจากนี้ยังมีแผนจะก่อสร้างรถไฟฟ้าขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (APM) จำนวน 2 สาย แบ่งเป็นบริเวณเขตการบิน (Airside) 1 สายและนอกเขตการบิน (Landside) 1 สาย เพื่อเชื่อมต่ออาคารเทอร์มินัลเดิมกับอาคารเทอร์มินัลใหม่ โดย APM บริเวณเขตการบินจะมีสถานีจอดรถ 3 จุด เพื่อทำให้ผู้โดยสารไม่ต้องเดินเท้าเป็นระยะไกล ได้แก่ บริเวณ North Expansion, จุดเชื่อมต่อระหว่าง North Expansion และอาคารผู้โดยสารแห่งที่ 1 (Terminal 1) และอาคาร City Garden ปัจจุบัน


"๒๒-๒๔ มิ.ย." นี้ เป็นช่วงการเมือง "ติดสัด" อภิวัฒน์ประชาธิปไตย ฉะนั้น ใครจะไปทางไหน สำรวจเส้นทางให้ดีก่อน ไม่งั้นจะติดแหง็กคาถนนเอาได้!

กีฬา 'ใหญ่กว่า' แก้รัฐธรรมนูญ
ภาษาสื่อ"ปูติน-ไบเดน"
"ลุงป้อม-น้องธรรมนัส"
'เวียดนาม' ใกล้บอลโลก
ทีมแพทย์ 'ศูนย์วิจัย' จุฬาฯ
เรื่อง 'ไม่เป็นเรื่อง' (ซักวัน)