“คุณหญิงกัลยา” เตรียมหยิบพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทย มาให้เด็กเรียนรู้ กระตุ้นสนใจประวัติศาสตร์ 


เพิ่มเพื่อน    


21พ.ย.62-คุณหญิงกัลยา โสภณพานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) กล่าวว่า ตามที่ตนมีนโยบายเรื่องการยกระดับการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ของประเทศ ให้มีการจัดการเรียนการสอนอย่างสนุก สอดคล้องกับชีวิตประจำวันและบริบทของแต่ละพื้นที่ และจะมีการระดมผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์มาร่วมเป็นขับเคลื่อนในเรื่องนี้ โดยเมื่อเร็วๆ นี้ ตนได้หารือร่วมกับนายธงทอง จันทรางศุ ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ และได้ข้อคิดเห็นว่าประวัติศาสตร์ของประเทศไทยมีความน่าสนใจในหลายเรื่อง ดังนั้นสิ่งที่เราจะขับเคลื่อนให้เด็กไทยหันมาสนใจเรื่องประวัติศาสตร์ คือ ประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ไทย ที่มีพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนา เปลี่ยนแปลงความเจริญก้าวหน้าของประเทศ ซึ่งเรื่องเหล่านี้ตนมองว่าเยาวชนควรที่จะได้รับรู้ อีกทั้งเรื่องราวในประวัติศาสตร์เหล่านั้น ก็อาจจะสามารถนำมาวิเคราะห์ถึงความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงประเทศในปัจจุบันได้ด้วย ว่าในแต่ละยุคสมัยมีความเป็นมาอย่างไร เหตุใดจึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องนั้น เพราะตนมองว่าเด็กจะต้องวิเคราะห์ได้ด้วย ไม่ใช่เพียงแค่รับรู้ ถือว่าเป็นการนำประวัติศาสตร์ให้มาเป็นเรื่องใกล้ตัว ใกล้ชิดสังคม ทุกคนสามารถเข้าถึงได้

คุณหญิงกัลยา กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ในการหารือยังมีการพูดถึงประวัติศาสตร์ของแต่ท้องถิ่น ที่เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเด็กในพื้นที่ต่างๆ และยังจะสามารถสร้างความภูมิใจให้กับคนในพื้นที่ได้ ซึ่งวิธีการสร้างการเรียนรู้ก็อาจจะให้เด็กสำรวจ และค้นคว้าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ในชุมชนของตนเอง และมีการเล่าสู่กันฟังในกลุ่มนักเรียน หรือ ในชุมชนเอง โดยการเรียนรู้ในลักษณะนี้นอกจากเด็กจะได้รับความรู้ทางประวัติศาสตร์แล้ว ยังจะทำให้เด็กรู้จักการค้นคว้า การสังเกต เป็นคุณลักษณะสำคัญของนักวิทยาศาสตร์ รวมถึงเด็กก็จะได้สนุกกับการเรียนรู้ด้วย ทั้งนี้สำหรับแนวทางการสร้างความรับรู้ให้แก่ผู้เรียน ตนอยู่ระหว่างการหารือว่าจะทำออกมาในลักษณะใด แต่เบื้องต้นจะไม่มีการระบุลงในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพราะตนมุ่งไปที่การเรียนรู้ของเด็กเป็นหลัก ต้องการให้เป็นการเรียนเสริมความรู้ ที่น่าสนใจและสนุก ไม่ใช่เป็นการสอนแต่เป็นการเอื้ออำนวยความสะดวกให้เด็กได้เรียนรู้ในสิ่งที่เด็กแต่ละคนสนใจ โดยอาจนำไปใช้ในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ อย่างไรก็ตาม ตนตั้งใจที่จะเชิญ นายธงทอง มาร่วมเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ผ่าน Facebook live พบกัน @จันทร์เกษม ด้วย


มีข่าวสารจากเยอรมัน สำนักข่าวต่างประเทศยักษ์ใหญ่หลายเจ้ารายงานตรงกัน  รัฐบาลเยอรมันชี้แจงต่อกรรมาธิการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎรเยอรมันเมื่อวันพุธที่ผ่านมา .......ยืนยันไม่พบการกระทำใดๆ ในลักษณะที่เป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ 

'สรรพรส-สรรพเรื่อง' (เละๆ)
เมื่อคืนของ 'ประธานชวน'
นายกฯ ชัดแล้ว...ฝ่ายค้านล่ะ?
หน้า 'สัปปายรัฐสภาสถาน'
ในแผ่นดิน 'รัชกาลที่ ๑๐'
ถึงตา "ทอน-ปิยบุตร" แก้สนุ้ก