ทส.เร่งตีปิ๊บ สร้างการรับรู้ประชาชน หามาตรการรองรับ หลังงดแจกถุงหูหิ้ว 1 มกราคม 2563


เพิ่มเพื่อน    

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)ได้มอบหมายกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเร่งขับเคลื่อนมาตรการงดให้ถุงพลาสติก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 พ.ย. ที่ผ่านมา เพื่อให้เป็นนโยบายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการดำเนินงานเพื่อลดและเลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว (Single – Use Plastic) ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้ Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561 – 2573 โดย เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 21 พ.ย.กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดประชุมหารือร่วมกับภาคีเครือข่าย ที่ล่าสุด มีจำนวนทั้งสิ้น 50 แห่ง ที่ประกาศพร้อมงดให้บริการถุงพลาสติกหูหิ้วกับลูกค้า โดยเฉพาะถุงพลาสติกหูหิ้วแบบบาง (ความหนาน้อยกว่า 36 ไมครอน) เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทาง วิธีการปฏิบัติที่ชัดเจน ในการรองรับสถานการณ์ เมื่อถึงวันที่  1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป โดยมี นายสุรชัย อจลบุญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน

 

 

เบื้องต้น ผู้ประกอบการทุกแห่ง ได้เตรียมมาตรการรองรับ ที่ยังคงคำนึงถึงผลกระทบและอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้ามากที่สุด อาทิ การเตรียมบริการถุงกระดาษ หรือถุงผ้าจำหน่ายในราคาที่ไม่แพง หรือหากจำเป็นต้องรับถุงพลาสติกหูหิ้ว ลูกค้าต้องเสียค่าใช้จ่าย โดยนำเงินที่ได้เข้าร่วมกองทุนด้านสิ่งแวดล้อมหรือบริจาคให้กับโรงพยาบาลหรือมูลนิธิต่างๆ ต่อไป รวมทั้งการให้แต้มสะสมคะแนน เมื่อไม่รับถุง เป็นต้น อีกทั้ง ยังมีการเตรียมความพร้อมผู้ให้บริการ ในการสร้างความเข้าใจและตอบคำถามกับลูกค้าที่อาจแสดงความไม่พอใจ ในช่วงแรกๆ อย่างไรก็ตาม มีการคาดการณ์ว่า ในช่วง 2-3 เดือนแรก อาจเกิดความไม่เข้าใจและมีความวุ่นวายอยู่บ้าง แต่หลังจากนั้น สถานการณ์จะดีขึ้น ประชาชนจะให้ความร่วมมือมากขึ้น ซึ่งผู้ประกอบการทุกแห่งพร้อมเดินหน้าและร่วมมือกันสร้างความเคยชินให้กับลูกค้า นอกจากนี้ บางแห่งยังได้เตรียมนำร่องให้บริการลูกค้า ก่อนถึงวันดีเดย์ 1 มกราคม 2563 เพื่อนำผลการทดลองนำร่องที่ได้ มาหามาตรการหรือแนวทางในการรับมือต่อไป

 

 

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการยังได้แสดงความเป็นห่วงประชาชนในต่างจังหวัดที่อาจยังไม่รับทราบอย่างทั่วถึง ซึ่งข้อกังวลนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติได้เตรียมแผนการดำเนินงานสร้างการรับรู้และความเข้าใจกับประชาชน ด้วยการขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้ง ผู้ว่าราชการจังหวัด สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และสื่อมวลชน ร่วมกันรณรงค์และประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้และเตรียมความพร้อมให้กับประชาชนอย่างเต็มที่และต่อเนื่องมากขึ้น

 


เมื่อวาน.....ผมหยิบข้อความที่ "ธนาธร" ประกาศกลางม็อบล้มเจ้าที่ท้องสนามหลวง เมื่อคืน ๑๙ กันยามาให้อ่านคงจำกันได้ ที่ว่า "วันนี้...เปิดประตูบานแรก" "วันนี้...เดินก้าวแรกไปด้วยกัน" นั่นน่ะ!

ด้วย 'รู้เช่น-เห็นชาติ' ธนาธร
ม็อบจะฆ่าพรรคฝ่ายค้าน
ใครจะพาประเทศลงเหว!
'ช่อ' ไม่เคยเปลี่ยน
โซเชียลมีเดีย 'อำนาจโลก'
'วาทะนายกฯ ที่ต้องบันทึก'