'จักรทิพย์'นั่งหัวโต๊ะตรวจรายชื่อโยกย้ายตร.ระดับรองผกก.และสว.


เพิ่มเพื่อน    

แฟ้มภาพ

24 พ.ย.62-   พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เป็นประธาน ประชุมพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผกก.และสว.ที่ห้องประชุม 2 ตร.เวลา 09.30 น. ให้ผบช.ทั้ง  22  หน่วย เข้ามาให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผกก. จนถึง สว.วาระประจำปี 2562  โดยเริ่มที่หน่วย สยศ.ตร.  สกบ. สกพ. สงป. กมค. สง.ก.ตร. วต. สตส. บช.ก. บช.ศ. บช.ทท. บช.ปส. บช.ตดช. สพฐ.ตร. สทส. บช.ศ. รร.นรต. รพ.ตร. บช.ภ.1-9 บช.น. บช.สตม. และหน่วยขึ้นตรงในสังกัด ตร. โดยใช้เวลาประชุมเสร็จสิ้นเวลา 15.30 น.
   
มีรายงาน ผบ.ตร.ให้ ผบช.แต่ละหน่วยนำรายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น และผู้ที่โยกย้ายในระดับเดียวกันเข้าพิจารณาในรูปคณะกรรมการกลั่นกรองโดยมี รอง ผบ.ตร. ผบช.หน่วย ร่วมชี้แจงเรียงในทุกตำแหน่ง โดยเฉพาะในพื้นที่ บช.น.
     
แหล่งข่าวเผยว่าพล.ต.อ.จักรทิพย์  มีบันทึกข้อความเรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ถึงผบช. หรือตำแหน่งเทียบเท่าผบก. หรือตำแหน่งเทียบเท่าในสังกัด สง.ผบ.ตร. โดยระบุว่า ตามหนังสือแจ้งเวียนแนวทางการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งระดับสว.ถึงรองผบก.วาระประจำปี 2562 โดยกำหนดให้มีคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับสว.ถึงรองผกก.พร้อมกันทุกหน่วยใน 27 พ.ย. และให้คำสั่งแต่งตั้งมีผลใช้บังคับพร้อมกันใน 2 ธ.ค.นั้น เนื่องจากมีเหตุผลความจำเป็นบางประการจึงเปลี่ยนแปลงวันมีคำสั่งแต่งตั้งและวันมีผลใช้บังคับจากเดิม ให้ทุกหน่วยมีคำสั่งแต่งตั้งพร้อมกันใน 29  พ.ย. และให้คำสั่งแต่งตั้งมีผลใช้บังคับพร้อมกันใน 13 ธ.ค  พร้อมทั้งกำชับข้าราชการตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้งให้เดินทางไปรับตำแหน่งใหม่และรายงานตัวใน 16 ธ.ค. โดยพร้อมเพรียงกัน.


ต้องบอกว่า........ "เวทีล้มเจ้า" ที่ "ธรรมศาสตร์" คืนวาน "จัดหนัก-จัดเต็ม" ฮือฮากันไม่จบจนถึงตอนนี้ ถือว่า "จุดติด" แล้วใช่มั้ย?

สารพันวันประเทศ 'ฝีแตก'
ชนชั้น 'นิสิต-นักศึกษา'
เดิมพัน 'สุดท้าย' ของไอ้สัส
"ตำรวจ-อัยการ" ใครคุกก่อน?
ชังชาติโดยสันดาน
'ประยุทธ์' ชวนแก้รัฐธรรมนูญ