“ 60 ปี วิถี แสง” จับสังคมวัฒนธรรมไว้ในภาพถ่าย


เพิ่มเพื่อน    

 

 

      262 ภาพถ่ายในนิทรรศการภาพถ่าย " 60 ปี วิถี แสง" เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปีสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ที่จัดแสดง ณ BAB BOX (ONE BANGKOK) ทำให้ผู้ชมตระหนักถึงเรื่องราวประวัติศาสตร์ วิถีวัฒนธรรมและสภาพสังคมที่ซุกซ่อนในภาพและช่วยให้เรามองภาพถ่ายเชิงของการสื่อสารอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่นิทรรศการรวมภาพสวยๆ 

     การนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ทรงเปิดงานนิทรรศการภาพถ่าย"60 ปีวิถีแสง" และพระราชทานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ เป็นภาพสุนัขและแมวทรงเลี้ยงที่วังสระปทุมเพื่อแสดงในนิทรรศการครั้งนี้ด้วยนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ โอกาสนี้ ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน พระธิดาคนเล็กในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี นำภาพถ่ายเป็นภาพใบบัวร่วมแสดงด้วย 

 

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ เป็นภาพสุนัขและแมวทรงเลี้ยงในวังสระปทุม 

 

     โดยมีคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี  รองประธานกรรมการบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัด(มหาชน) นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัท ไทยเบฟฯ ในนามประธานมูลนิธิบางกอกอาร์ตเบียนนาเล่ ศ.ดร.อภินันท์โปษยานนท์ ประธานอำนวยการและผู้อำนวยการศิลป์บางกอกอาร์ตเบียนนาเล่ นายนิติกร กรัยวิเชียร ผู้อำนวยการโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมบริษัทไทยเบฟฯ และคณะผู้จัดงานเฝ้าฯรับเสด็จ ณBAB BOX 

        ภาพถ่ายของศิลปินนักถ่ายภาพทุกๆรุ่นที่เป็นสมาชิกสมาคมฯ ตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันในช่วงเวลา60 ปี นับตั้งแต่ก่อตั้งสมาคมฯ เป็นต้นมา ได้รวบรวมไว้ในงานใหญ่ครั้งนี้ ประกอบด้วยศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์(ภาพถ่าย) จำนวน6 คนดังนี้ ศ.พูน เกษจำรัส ศิลปินแห่งชาติ  ปี  2531 นายจิตต์ จงมั่นคง ศิลปินแห่งชาติปี  2538 นายไพบูลย์ มุสิกโปดกศิลปินแห่งชาติปี  2547 นายยรรยงโอฬาระชิน ศิลปินแห่งชาติปี  2550 นายวรนันทน์ ชัชวาลทิพากร ศิลปินแห่งชาติ ปี  2552 นายเดโช บูรณบรรพต ศิลปินแห่งชาติปี2559 รวมไปถึงผู้บริหารสมาคมฯและสมาชิกอื่นๆ รวมจำนวน262 คน  เพื่อเป็นที่ระลึกในวาระอันสำคัญและเพื่อบันทึกไว้เป็นแหล่งข้อมูลให้คนรุ่นหลังได้ย้อนกลับมาศึกษาถึงความคิดมุมมองจินตนาการผ่านเลนส์ที่มีต่อสังคมวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมในประเทศไทยในยุคปัจจุบัน

 

ภาพถ่ายของท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน ร่วมแสดง

 

     ดาว วาสิกศิริ ศิลปินภาพถ่ายที่ประสบความสำเร็จเป็นที่รู้จักกว้างขวางในเวทีนานาชาตินายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า 60 ปีวงการถ่ายภาพพัฒนาไปมากทั้งด้านเทคนิคกล้องอุปกรณ์บันทึกภาพจากภาพที่ถ่ายจากกล้องฟิลม์สู่กล้องดิจิตอลเช่นเดียวกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยฯ พัฒนาไม่หยุดยั้งทโดยสร้างเสริมความรู้และประสบการณ์แก่สมาชิกและนักถ่ายภาพอย่างต่อเนื่อง จัดกิจกรรมเสริมความรู้ถ่ายภาพ จัดนิทรรศการภาพถ่ายจัดประกวดภาพถ่ายและการร่วมบันทึกภาพเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติ รวมถึงอนุรักษ์ภาพถ่ายโบราณเพื่อเฉลิมฉลองครบ 60 ปี สมาคมฯ 

     “ ภาพ262 ภาพที่คัดมาแสดง ถือเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญให้คนรุ่นหลังได้ย้อนกลับมาศึกษาถึงความคิดมุมมองจินตนาการผ่านเลนส์ที่มีต่อสังคมเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสภาพแวดล้อม คำว่า“วิถีแสง”  เป็นการบันทึกแสงทุกรูปแบบศิลปิน ในอดีตกว่าจะจับแสงได้แต่ละภาพมีกระบวนการคิดและวางแผน ฃต่างจากยุคดิจิตอล ผลงานของศิลปินแห่งชาติที่ถือเป็นสุดยอดในยุคสมัยได้นำมาแสดงรวมถึงงานภาพถ่ายร่วมสมัย  ผมพูดเสมอว่า ในบ้านเราแชร์เรื่องความสวยงามของภาพเป็นหลัก ภาพสวยๆ คนกดไลค์ อยากให้คนรักการถ่ายภาพนึกถึงเนื้อหาของภาพเป็นสิ่งสำคัญไม่ใช่แค่ปัจจุบัน แต่สำหรับอนาคต ทุกการกดชัตเตอร์เป็นบันทึกประวัติศาสตร์ คนเจนเนอเรชั่นต่อไปได้อะไรจากภาพ  “ ดาว ย้ำคิดเยอะๆก่อนลั่นชัตเตอร์ 

 

ฐาปน สิริวัฒนภักดี ผู้บริหารไทยเบฟฯ ในนามประธานมูลนิธิบางกอกอาร์ตเบียนนาเล่ และ ดาว วาสิกศิริ 

 

     วิถีแสงผ่านภาพถ่ายในนิทรรศการยังถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึก สะท้อนจินตนาการไม่สิ้นสุดของศิลปิน อาจารย์ตุลย์ หิรัญญลาวัลย์ ศิลปินผู้หลงรักการบันทึกภาพ  และดำรงตำแหน่งอุปนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยฯกล่าวว่าแสงคือวัตถุดิบสำคัญของการทำงานถ่ายภาพและภาพถ่ายเป็นตัวแทนวัตถุพยานที่มีอยู่จริงในประเทศ  ภาพที่แสดงร้อยเรียงเล่าเรื่องแต่แรกตั้งสมาคมฯ อย่างภาพขาวดำเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์โดย ศ.พูน เกษจำรัส สะท้อนขบวนพยุหยาตราทางชลมารคที่สืบทอดมายาวนานซึ่งคนไทยจะมีโอกาสร่วมเหตุการณ์ประวัติศาสตร์นี้อีกครั้งในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเบื้องปลายในหลวงเสด็จเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารควันที่ 12 ธันวาคมนี้ จนถึงภาพของศิลปินรุ่นใหม่ เชื่อว่า 262 ภาพต้องมีสักภาพเป็นแรงบันดาลใจให้อยากหยิบกล้องไปถ่ายภาพ 

     “ สมาคมฯ สนับสนุนการถ่ายภาพแก่ทุกกลุ่มที่สนใจ บางคนได้ยินชื่อสมาคมฯนึกถึงผลงาน Old School เป็นงานแบบเก่า ในมุมของผมเก่าไม่ใช่ไม่ดี เราอนุรักษ์ภาพถ่ายของครูบาอาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิมีประโยชน์ต่อการเรียนรู้ ตอนนี้เทรนด์ที่มาแรงเด็กยุคใหม่หันกลับมาถ่ายรูปด้วยกล้องฟิลม์ แต่ยังมีข้อจำกัดหลายอย่างเราจึงจัดกิจกรรมทอล์กเพื่อให้กลุ่มคนรักถ่ายภาพมาแลกเปลี่ยนกันการใช้แสงเงา รวมถึงเข้ามาดูผลงานของศิลปินช่างภาพที่บันทึกผ่านกล้องฟิล์มขาวดำสมาคมฯ ตั้งเป้าจะเป็นบ้านหลังใหญ่อันอบอุ่น ไม่ได้สนับสนุนแค่มืออาชีพ แต่รุกเข้าหาคนรุ่นใหม่ นิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย คนด้อยโอกาสที่สนใจถ่ายภาพ อยากให้คนรุ่นใหม่เปิดใจร่วมกิจกรรมกับเรา  “อาจารย์ตุลย์ กล่าว

 

”catwalk” ภาพถ่ายของ อ.ตุลย์ หิรัญญลาวัลย์  

 

  เมื่อคนรุ่นใหม่อยากอยู่บนเส้นทางภาพถ่ายที่เป็นที่ยอมรับ ศิลปินชื่อดังกล่าวว่า สิ่งที่ควรเกิดขึ้นในภาพถ่ายยุคใหม่ เป็นภาพสื่อเรื่องราวและมีแง่มุมช่วยให้ภาพหนึ่งภาพสมบูรณ์มากขึ้น โอกาสที่คนจะถ่ายภาพให้สวยในหนึ่งภาพนั้นง่ายแต่ภาพที่เสนอความคิดและมีความเป็นสากลหายาก รวมทั้งฝึกฝนตัวเองอยู่เสมอ 

     “ ทุกวันนี้ผมก็ยังค้นหาตัวเองสร้างงานทุกวัน ไม่มีวันไหนไม่จับกล้อง รวมถึงสอนหนังสือสร้างความรู้การถ่ายภาพตามสถาบันการศึกษา แม้กระทั่งการจัดนิทรรศการภาพถ่าย 60 ปีวิถี แสง  หลายภาพน่าสนใจเป็นแรงผลักดันให้สร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ  ทุกครั้งที่กดชัตเตอร์ ถามตัวเองรู้สึกอะไร งานปัจจุบันถ่ายทอดสิ่งที่อยู่ภายในมากกว่าความงามที่อยู่ตรงหน้า อย่างผลงานชื่อ“Catwalk” ของผมที่ได้รับเลือกแสดงงาน“ อาจารย์ตุลย์ กล่าวและฝากให้ติดตามภารกิจของสมาคมฯจะมีนิทรรศการใหญ่ต้นเดือนธันวาคมนี้