ฝ่ายค้านชู'โภคิน'ชิงประธานศึกษาแนวทางแก้ไขรธน.


เพิ่มเพื่อน    

25 พ.ย. 62 - นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพื่อไทย ในฐานะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน(วิปฝ่ายค้าน) กล่าวว่า วิปฝ่ายค้านจะประชุมกันในวันที่ 26พ.ย.นี้ เพื่อหารือเกี่ยวกับการบุคคลที่จะมาดำรงประธานกมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ ส่วนตัวเห็นว่า นายโภคิน พลกุล อดีตประธานรัฐสภา มีความเหมาะสม แต่ในภาพรวมคิดว่า ประธานกมธ.ดังกล่าวควรมาจากบุคคลที่เป็นกลางหรือฝ่ายค้านที่มีความตั้งใจอยากแก้รัฐธรรมนูญ เพราะเชื่อว่า จะทำให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญประสบความสำเร็จได้รับความร่วมมือ แต่หากได้บุคคลที่เป็นกลาง แต่ไม่มีเจตนาอยากแก้รัฐธรรมนูญ จะทำให้การแก้รัฐธรรมนูญเป็นไปได้ยาก เพราะคนที่จะมาเป็นประธานกมธ.ต้องมีความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการโน้มน้าวที่ประชุมให้สามารถดำเนินไปในทิศทางเดียวกันได้

นพ.ชลน่าน กล่าวอีกว่า ส่วนตัวมีความเห็นเป็น 2ทางเกี่ยวกับกรณีที่จะมีอดีตคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ(กรธ.)เข้ามาเป็นกมธ.คือ 1.ถ้าเข้ามาช่วยกันผลักดันแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยเห็นว่าวิธีคิดตอนร่างรัฐธรรมนูญกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน มีผลให้รัฐธรรมนูญมีปัญหาจริง จะทำให้การแก้รัฐธรรมนูญเป็นไปได้ 2.ถ้าเข้ามาขัดขวาง จะมีผลให้การผลักดันแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นไปได้ยาก มีอุปสรรคมากขึ้น ทั้งนี้กรอบการทำงานของกมธ.ชุดนี้ควรกำหนดไว้ไม่เกิน 90วัน เพราะหากมีเวลาศึกษามากกว่านี้ หรือนานเกินไปจะทำให้การทำงานไม่เกิดประโยชน์ เนื่องจากเวลานี้ก็เริ่มรู้กันอยู่ว่า รัฐธรรมนูญมีปัญหาจุดใด ส่วนตัวคิดข้อสรุปของกมธ.ชุดนี้จะออกมาใน 4แนวทาง ได้แก่ 1.การเสนอให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา256 ว่าด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ เพื่อให้การแก้รัฐธรรมนูญทำได้ง่ายขึ้น 2.การแก้มาตรา 256 พร้อมกับแก้รัฐธรรมนูญเป็นรายมาตราบางประเด็น เช่น ระบบการเลือกตั้ง 3.การแก้มาตรา279ว่าด้วยการรับรองประกาศ คำสั่งของคสช.ให้ชอบด้วยกฎหมายรัฐธรรมนูญ เรื่องนี้เป็นไปได้น้อยที่สุด และ4.การแก้ไขมาตรา 256 พร้อมกับตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ(ส.ส.ร.)เป็นประเด็นความหวังสูงสุดของฝ่ายค้าน

เมื่อถามว่า การแก้รัฐธรรมนูญจะเป็นไปได้อย่างไร หากส.ว.ไม่ให้ความร่วมมือ นพ.ชลน่าน ตอบว่า ยอมรับว่า เรื่องส.ว.เป็นปัญหาสำคัญ เพราะรัฐธรรมนูญกำหนดให้การแก้รัฐธรรมนูญจะทำได้ต่อเมื่อมีเสียงส.ว. 1ใน3 หรือ84คน จาก250 คนเห็นชอบด้วย อย่างไรก็ตามคิดว่าในชั้นกมธ.จะพิจารณาแนวทางแก้รัฐธรรมนูญให้มีผลกระทบต่อส.ว. เช่น ไม่ให้เรื่องเกี่ยวกับส.ว.มีผลบังคับใช้ทันที แต่ให้มีผลบังคับใช้ในอนาคต หลังหมดบทเฉพาะกาลไปแล้ว


วันนี้ แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ เป็นวันเข้าพรรษาเมื่อพูดถึงคำว่า "เข้าพรรษา"สิ่งแรกที่คนไทยแทบทุกคนนึกถึง คือ คำว่า "ทำบุญ"เรื่องบุญนั้น..........

'การอยู่-การไป' ของสมคิด
หมอชาญชัย"เผยตาหมาก"
ภาพสะท้อน 'อนาคตไทย'
อาจารย์แหม่ม 'ผิดตรงไหน?'
การเมืองเรื่อง 'คิดกันไปเอง'
ว่าด้วยเรื่อง"ลูกหลานจัญไร"