กกต.มีมติคัดสำเนาคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญคดี'ทอน-วีลัค 'จ่อลงดาบสอง


   

26 พ.ย.62-   สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) ออกเอกสารข่าว กรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีการอ่านคำวินิจฉัยว่านายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคอนาตคตใหม่  เป็นผู้ถือหุ้น บริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด ซึ่งประกอบกิจการสื่อมวลชนอยู่ในวันที่พรรคอนาคตใหม่ยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส.แบบบัญชีรายชื่อต่อคณะกรรมการกกต. อันเป็นลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส.ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 98 (3) ทำให้สมาชิกภาพส.ส.ของนายธนาธร สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (3) นั้น

โดยสำนักงานกกต.ได้เสนอเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมกกต.พิจารณา โดยมีมติมอบหมายให้เลขาธิการกกต.ขอคัดสำเนาคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนศึกษาและวิเคราะห์รายละเอียดในคำวินิจฉัยและความเห็นส่วนตัวดังกล่าว ว่าสมควรจะดำเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. มาตรา 42 (3) และมาตรา 151 หรือไม่ โดยทำความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการกกต.พิจารณา ต่อไป.
 


ทำไม......... "พรรคอนาคตใหม่" จึงรณรงค์เรื่อง "ยกเลิกเกณฑ์ทหาร" ชนิดเอาเป็น-เอาตาย? ไม่ใช่เพราะ พล.ท.พงศกร สอบไม่ผ่านเข้าโรงเรียนเสธฯ หรอกนะ

ความเมืองเรื่อง "กล้วยและไข่"
เพื่อไทย 'หลอกแก้ผ้า' น้องใหม่
'ความลับทางทหารที่จำแม่น'
พรรคร่วม 'หลวม' ในแกนนำ
มีอะไรเสนอนอกจาก 'แบน'?
จากสภาสู่ 'พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์'