กกต.มีมติคัดสำเนาคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญคดี'ทอน-วีลัค 'จ่อลงดาบสอง


เพิ่มเพื่อน    

26 พ.ย.62-   สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) ออกเอกสารข่าว กรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีการอ่านคำวินิจฉัยว่านายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคอนาตคตใหม่  เป็นผู้ถือหุ้น บริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด ซึ่งประกอบกิจการสื่อมวลชนอยู่ในวันที่พรรคอนาคตใหม่ยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส.แบบบัญชีรายชื่อต่อคณะกรรมการกกต. อันเป็นลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส.ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 98 (3) ทำให้สมาชิกภาพส.ส.ของนายธนาธร สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (3) นั้น

โดยสำนักงานกกต.ได้เสนอเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมกกต.พิจารณา โดยมีมติมอบหมายให้เลขาธิการกกต.ขอคัดสำเนาคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนศึกษาและวิเคราะห์รายละเอียดในคำวินิจฉัยและความเห็นส่วนตัวดังกล่าว ว่าสมควรจะดำเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. มาตรา 42 (3) และมาตรา 151 หรือไม่ โดยทำความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการกกต.พิจารณา ต่อไป.
 


วันก่อน........ "เพนกวิน" โพสต์ "พวกเราไม่ใช่ 'เด็ก' ของใคร" หมายถึงที่ปลุกระดม "ล้มเจ้า" ไม่มีใครอยู่เบื้องหน้า-เบื้องหลัง พวกเขาคิดกันเอง-ทำกันเอง ว่างั้น!

ใครทน 'ธรรมศาสตร์ไม่ทน'?
สารพันวันประเทศ 'ฝีแตก'
ชนชั้น 'นิสิต-นักศึกษา'
เดิมพัน 'สุดท้าย' ของไอ้สัส
"ตำรวจ-อัยการ" ใครคุกก่อน?
ชังชาติโดยสันดาน