ภัยแล้งมาแต่ไก่โห่!กปน.เปิดศูนย์รับมือแล้ว คาดก.พ.-มี.ค.63 เจอศึกหนัก


เพิ่มเพื่อน    

26พ.ย.62-นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ กปน. มีการทำงานร่วมกับกรมชลประทานและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) อย่างใกล้ชิด เพื่อรับมือภัยแล้งที่คาดว่าจะรุนแรงขึ้นในช่วงเดือน ก.พ.-มี.ค. 2563 อย่างไรก็ตาม กปน. ได้รับการจัดสรรน้ำดิบจากกรมชลประทานเพื่อการอุปโภคบริโภคเป็นลำดับแรก ซึ่ง กปน. ต้องขอขอบคุณกรมชลประทานเป็นอย่างยิ่ง

 โดย ขณะนี้  กปน. ได้เปิดศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาวิกฤติการณ์น้ำ ตั้งแต่ต้นเดือน พ.ย. 2562 เพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ในปีหน้า และมีแผนรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง ด้วยการใช้น้ำจากฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยามาทดแทนการใช้น้ำจากฝั่งตะวันออกให้มากขึ้น ดำเนินการร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาลขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อเป็นแหล่งน้ำสำรองน้ำเพิ่มเติม รวมทั้งปรับระบบการผลิตให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่มีอยู่ นอกจากนี้ กปน.ได้ติดตั้งระบบติดตามข้อมูลคุณภาพน้ำดิบ พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำการตลอดเวลา เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับกระบวนการผลิตน้ำปาที่สะอาดปลอดภัย


"แม้ขณะนี้ปริมาณและคุณภาพน้ำยังอยู่ในภาวะปกติ แต่ กปน. ขอความร่วมมือประชาชนในกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อรักษาทรัพยากรน้ำอันมีค่า โดยใช้น้ำเท่าที่จำเป็น ไม่ปล่อยให้น้ำไหลทิ้งโดยเปล่าประโยชน์ หันมาใช้อุปกรณ์ประปาที่ได้รับการรับรองฉลากประหยัดน้ำ และตรวจสอบอุปกรณ์ประปาภายในบ้านให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ นอกจากนี้ หากประชาชนพบท่อประปาแตกรั่ว สามารถแจ้ง กปน. ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ MWA call center โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง / แอปพลิเคชัน MWA onMobile / Line @ ในชื่อ @MWAthailand"ผู้ว่าการกปน.กล่าว
 


วันนี้ แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ เป็นวันเข้าพรรษาเมื่อพูดถึงคำว่า "เข้าพรรษา"สิ่งแรกที่คนไทยแทบทุกคนนึกถึง คือ คำว่า "ทำบุญ"เรื่องบุญนั้น..........

'การอยู่-การไป' ของสมคิด
หมอชาญชัย"เผยตาหมาก"
ภาพสะท้อน 'อนาคตไทย'
อาจารย์แหม่ม 'ผิดตรงไหน?'
การเมืองเรื่อง 'คิดกันไปเอง'
ว่าด้วยเรื่อง"ลูกหลานจัญไร"