กปน.-กรมชลฯเตรียมกระแทกมวลน้ำเค็มก้อนใหญ่  ตามภาวะน้ำทะเลหนุนสูง 13-14ม.ค.นี้ 


เพิ่มเพื่อน    


8ม.ค.63-นายรักษ์ศักดิ์ สุริยหาร รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) ในฐานะประธานศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาวิกฤติน้ำ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 25-26 ธันวาคมที่ผ่านมา กรมชลประทาน และ กปน. ได้ร่วมกันดำเนินการทดลองกระแทกลิ่มความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยวิธี Water Hammer of Chao Phraya River Flow Operation โดย กปน. หยุดการสูบน้ำดิบเข้าคลองประปาในช่วงเวลาที่น้ำเริ่มลง เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ในขณะที่กรมชลประทาน ปรับแผนการระบายน้ำจากเขื่อนพระรามหก จาก 5 เป็น 15 ลบ.ม. ต่อวินาที รวมทั้ง เปิดประตูน้ำคลองลัดโพธิ์ในช่วงน้ำลงเพื่อเร่งการเคลื่อนตัวลงของน้ำให้เร็วขึ้น และปิดในช่วงเวลาน้ำขึ้น เพื่อชะลอการหนุนของน้ำให้ช้าลง ซึ่งผลการปฏิบัติการดังกล่าวประสบความสำเร็จอย่างดี มวลน้ำที่ระบายออกมาสามารถผลักดันลิ่มความเค็มจากน้ำทะเลหนุนสูง ให้ไกลจากสถานีสูบน้ำดิบสำแล จ.ปทุมธานี ซึ่งเป็นจุดรับน้ำดิบของ กปน. ถึง 5-6 กิโลเมตร


ในการนี้ จากการคาดการณ์ของกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ ในวันที่ 13-14 มกราคม 2563 จะเกิดภาวะน้ำทะเลหนุนสูงสุด  กรมชลประทาน และ กปน. จึงจะเริ่มปฏิบัติการ Water Hammer อีกครั้ง ตั้งแต่คืนวันที่ 9 มกราคม 2563)ถึงเช้ามืดวันที่ 13 มกราคม 2563 เพื่อเตรียมรับมือและบรรเทาผลกระทบ ในช่วงเวลาดังกล่าว และคาดว่าภาวะน้ำทะเลหนุนสูงสุดจะเกิดอีกครั้ง ราววันที่ 26-27 มกราคม 2563 ทั้งนี้ ทั้งสองหน่วยงานจะติดตามข้อมูลความเค็มอย่างใกล้ชิด เพื่อร่วมกันหาแนวทางบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด